Συνέντευξη ΥΠΟΙΚ: Τα επόμενα βήματα για μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού

«Στοχεύουμε να επεκτείνουμε και να βελτιώσουμε την κάλυψη για διάφορα επιδόματα και σε διάφορες κατηγορίες εργαζομένων»

«Ο στόχος της μεταρρύθμισης είναι η αντιμετώπιση των διαφόρων προκλήσεων και η παροχή εισοδηματικής αναπλήρωσης και πρόσβασης στην κοινωνική προστασία σε όλους»

«Η Κυβέρνηση στην προσπάθειά της να διατηρήσει και να ενισχύσει την κοινωνική ασφάλιση ως το βασικό πυλώνα κοινωνικής προστασίας, στοχεύει να επεκτείνει και βελτιώσει την κάλυψη για διάφορα επιδόματα και σε διάφορες κατηγορίες εργαζομένων», υπογραμμίζει σε συνέντευξή του στο Economy Today ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης. Μιλώντας μας για τον μεγάλο στόχο της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, ο κ. Πετρίδης εξηγεί ποιες προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν αλλά και ποια θα είναι τα επόμενα βήματα της Κυβέρνησης στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Επιπλέον, εκφράζει την αισιοδοξία ότι μετά την κατάληξη σε συμφωνία με τον κρατικό τομέα, αίσιο τέλος θα έχει και ο διάλογος με τους Κοινωνικούς Εταίρους για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

 

-Σε ποιους άξονες κινείται η φιλοσοφία για μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος και γιατί είναι σημαντικό να προχωρήσει

Η Συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και των συνδικαλιστικών οργανώσεων του κρατικού τομέα για την εισαγωγή επαγγελματικού σχεδίου συνταξιοδοτικών ωφελημάτων στην κρατική υπηρεσία αποτελεί σημαντική και μεγάλη μεταρρύθμιση προς όφελος των υπαλλήλων του κρατικού τομέα, εφόσον παρέχεται ένα ωφέλημα μετά την αφυπηρέτησή τους, το οποίο διασφαλίζει την ποιότητα ζωής τους κατά την τρίτη ηλικία.

Ο σχεδιασμός του νέου Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων εδράζεται στη φιλοσοφία λειτουργίας Ταμείων Προνοίας, δεδομένου ότι διαλαμβάνει τη δημιουργία Ειδικού Ταμείου που θα τυγχάνει διαχείρισης και θα χρηματοδοτείται στη βάση εκατέρωθεν αποκοπών. Ειδικότερα, το νέο Επαγγελματικό Σχέδιο Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων, θα χρηματοδοτείται από εκατέρωθεν αποκοπές του εργοδότη και των εργοδοτουμένων, θα είναι, δηλαδή ένα αυτοχρηματοδοτούμενο σχέδιο το οποίο θα χρηματοδοτεί τα ωφελήματα των δικαιούχων χωρίς να επιβαρύνει τις μελλοντικές γενιές. Αυτό διασφαλίζει και τη βιωσιμότητα του εν λόγω Ταμείου. 

Αναλυτικότερα, ο εργοδότης και οι εργοδοτούμενοι θα καταβάλλουν ποσοστό ύψους 5% εκατέρωθεν επί των ετήσιων ακαθάριστων συντάξιμων απολαβών για σκοπούς χρηματοδότησης του Ειδικού Ταμείου που θα δημιουργηθεί ως προς την καταβολή των παρεχόμενων συνταξιοδοτικών ωφελημάτων. To ποσοστό χρηματοδότησης δύναται να αναπροσαρμόζεται μελλοντικά, όταν και εάν χρειάζεται, στη βάση αποτελεσμάτων αναλογιστικών μελετών που θα διεξάγονται για το σκοπό αυτό και όπως ήθελε συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών.

Μέλη του νέου Επαγγελματικού Σχεδίου Συντάξεων θα είναι νεοεισερχόμενοι μόνιμοι υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί κατά ή μετά την 1.10.2011 και συνεπώς δεν καλύπτονται από οποιοδήποτε Σχέδιο Παροχής Ωφελημάτων Αφυπηρέτησης, συμβασιούχο προσωπικό, εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου, ειδικοί Aστυφύλακες καθώς και συμβασιούχοι Υπαξιωματικοί.

-Τι είναι αυτό που αλλάζει στην περίπτωση που υλοποιηθεί αυτός ο μεγάλος στόχος

Η βασική αλλαγή με την επίτευξη αυτού του μεγάλου στόχου είναι η παροχή ασφαλιστικής κάλυψης στους εργαζόμενους της κρατικής υπηρεσίας, διασφαλίζοντας έτσι ένα ικανοποιητικό επίπεδο ποιοτικής ζωής κατά την τρίτη ηλικία.

-Ποιοι κίνδυνοι ελλοχεύουν σε περίπτωση που ανατραπεί ο σχεδιασμός για τη συνολική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού

Η Κυβέρνηση στοχεύει στη συνολική μεταρρύθμιση του  συνταξιοδοτικού πλαισίου, έτσι ώστε να παρέχεται ένα αποτελεσματικό δίκτυ κοινωνικής προστασίας, το οποίο θα διασφαλίζει μία ικανοποιητική και ποιοτική ζωή κατά την τρίτη ηλικία.  Απαραίτητη προϋπόθεση της πιο πάνω μεταρρύθμισης είναι η διασφάλιση της βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού σχεδίου ώστε να μην επιβαρύνονται δυσανάλογα τα δημόσια οικονομικά και κατ΄ επέκταση ο φορολογούμενος πολίτης.

-Σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους σε ό,τι αφορά τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και πότε θα πρέπει να αναμένουμε εξελίξεις.

Ο διάλογος με τους Κοινωνικούς Εταίρους που εκπροσωπούν τον ευρύτερο δημόσιο τομέα βρίσκεται σε εξέλιξη και ευελπιστούμε ότι πολύ σύντομα θα υπάρξει θετική κατάληξη.

-Μετά τη συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και συνδικαλιστικών οργανώσεων του κρατικού τομέα είχατε πει πως, «ένας από τους πιο βασικούς πυλώνες που εμπεριέχονται στο Ταμείο Ανάκαμψης είναι και η μεταρρύθμιση όλου του συνταξιοδοτικού συστήματος της Κύπρου, που αφορά και τον ιδιωτικό τομέα, ούτως ώστε να διασφαλιστεί για όλους, μ΄ ένα βιώσιμο τρόπο, μια ευπρεπής σύνταξη για μετά την αφυπηρέτησή τους».  Τι περιλαμβάνει ο σχεδιασμός σας για τον πιο πάνω πυλώνα και πού βρίσκονται οι διαδικασίες;

Ο στόχος της μεταρρύθμισης είναι η αντιμετώπιση των διαφόρων προκλήσεων και σε πλήρη αρμονία με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2019 και το 2020 που αναφέρεται στην παροχή εισοδηματικής αναπλήρωσης και πρόσβασης στην κοινωνική προστασία σε όλους. Η Κυβέρνηση στην προσπάθειά της να διατηρήσει και ενισχύσει την κοινωνική ασφάλιση ως του βασικού πυλώνα κοινωνικής προστασίας στοχεύει να επεκτείνει και βελτιώσει την κάλυψη για διάφορα επιδόματα και σε διάφορες κατηγορίες εργαζομένων.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα διασφαλιστεί τεχνική βοήθεια για μια εμπεριστατωμένη μελέτη για τη μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε συνδυασμό με την υποστήριξη του συστήματος πληροφορικής βασισμένου στις καλές πρακτικές των χωρών μελών με προϋπολογισμό €300.000. Η εν λόγω μελέτη θα διαλαμβάνει τη σημερινή κατάσταση, οργάνωση και εσωτερικές διαδικασίες, την αξιολόγηση που θα βασίζεται σε βέλτιστες πρακτικές χωρών μελών και τη συνολική οργάνωση και διακυβέρνηση του Συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τις διαδικασίες που θα ακολουθούνται στη χρήση εργαλείων για ανάλυση δεδομένων για την αποφυγή και τον εντοπισμό δυνητικών κινδύνων και φαινομένων διαφθοράς και απάτης.

 

 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ