30 χρόνια NETU το Success Story και οι επόμενοι στόχοι

Η NetU κατέχει ηγετική θέση στην κυπριακή αγορά στον τοµέα παροχής λύσεων πληροφορικής, ενώ έχει σηµαντική δραστηριότητα και στο εξωτερικό, τονίζει ο Γενικός ∆ιευθυντής της εταιρείας, ∆ηµήτρης Νησιώτης

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

«Βλέπουµε τους οραµατισµούς των εµπνευστών της εταιρείας να εκπληρώνονται και τη σκληρή δουλειά πολλών ανθρώπων να έχει αποδώσει καρπούς», τονίζει σε συνέντευξη που παραχωρεί στο περιοδικό Economy Today ο Γενικός ∆ιευθυντής της NetU, ∆ηµήτρης Νησιώτης. Με αφορµή τα τριάντα χρόνια παρουσίας της NetU στην Κύπρο, ο κ. Νησιώτης προβαίνει σε έναν απολογισµό και εξηγεί πού οφείλεται η επιτυχηµένη πορεία της εταιρείας. Αναφερόµενος στους σηµαντικότερους σταθµούς της εταιρείας και στις σηµαντικές στρατηγικές της συνεργασίες, ο κ. Νησιώτης εκφράζει µεταξύ άλλων συγκίνηση, περηφάνια και αισιοδοξία. Έχοντας στο χαρτοφυλάκιο σηµαντικά έργα, η NetU βάζει πλώρη για περισσότερες ακόµη επιτυχίες.

Τριάντα χρόνια πορείας για την εταιρεία NetU. Τριάντα χρόνια ζωής, δράσης και εξέλιξης. Ποιος είναι ο απολογισµός σας και ποιοι ήταν οι σηµαντικότεροι σταθµοί σε αυτή την πορεία;

Η συµπλήρωση τριάντα χρόνων ζωής για τη NetU µάς γεµίζει περηφάνια, συγκίνηση και αισιοδοξία. Περηφάνια, γιατί η NetU έχει καθιερωθεί ως µια από τις κορυφαίες εταιρείες παροχής λύσεων πληροφορικής στην ευρύτερη περιοχή, κατέχοντας ηγετική θέση στην κυπριακή αγορά και σηµαντική δραστηριότητα στο εξωτερικό. Συγκίνηση, γιατί βλέπουµε τους οραµατισµούς των εµπνευστών της εταιρείας να εκπληρώνονται και τη σκληρή δουλειά πολλών ανθρώπων να έχει αποδώσει καρπούς. Και τέλος αισιοδοξία, γιατί η εταιρεία έχει καταφέρει να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις που αντιµετώπισε στα τριάντα χρόνια δραστηριοποίησής της και διανύει σήµερα την καλύτερή της περίοδο, έχοντας µεγάλες προοπτικές ανάπτυξης στο µέλλον. Θεωρώ ότι έχουµε διανύσει µια πολύ επιτυχηµένη και αξιοπρόσεκτη πορεία. Με σωστές στρατηγικές, καταφέραµε προοδευτικά, µε σταθερά βήµατα, να µεγαλώνουµε και να εξελισσόµαστε. Σε αυτά τα τριάντα χρόνια υπάρχουν ορισµένοι σηµαντικοί σταθµοί που ξεχωρίζουν και που καθόρισαν τη µετέπειτα πορεία της εταιρείας:

• Αρχικά, η ανάληψη το 1992 του Συστήµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ένα από τα πρώτα και µεγαλύτερα κυβερνητικά έργα πληροφορικής στην Κύπρο, που καθιέρωσε τη NetU πολύ γρήγορα ως µια από τις κορυφαίες εταιρείες ανάπτυξης λογισµικού.

• Η σύναψη συνεργασίας το 1995 µε την Infor. Η συνεργασία αυτή αποτέλεσε την έναρξη της δραστηριοποίησης της NetU στον τοµέα των επιχειρηµατικών λύσεων και έδωσε το έναυσµα για έργα εκτός Κύπρου.

• Η ανάθεση το 2003 του έργου µηχανογράφησης της Αστυνοµίας Κύπρου. Το πρώτο ολοκληρωµένο έργο που ανέλαβε η NetU και το οποίο την εξέλιξε σε System Integrator.

• Η υλοποίηση το 2013 του Συστήµατος Schengen για την Ελληνική Αστυνοµία. Το πρώτο έργο για κυβέρνηση εκτός της Κύπρου, που αποτέλεσε την έναρξη για την ανάθεση νέων έργων για ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

• Η ανάθεση το 2014 του Συστήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως, του µεγαλύτερου έργου που είχε αναλάβει ως τότε η NetU και το οποίο ουσιαστικά καταξίωσε τη NetU ως κορυφαίο System Integrator.

• Τέλος, η ανάθεση το 2020 του Ενιαίου Συστήµατος Φορολογικής ∆ιαχείρισης του Τµήµατος Φορολογίας, ενός από τα µεγαλύτερα έργα πληροφορικής που έχουν γίνει ποτέ στην Κύπρο.

Ποιοι παράγοντες έχουν καθορίσει την πορεία της NetU; Ποιο είναι το µυστικό της επιτυχίας ώστε µια επιχείρηση να αντέξει στο πέρασµα του χρόνου;

Καθοριστικός παράγοντας για την πορεία της εταιρείας ήταν η εξειδίκευσή της στον τοµέα του λογισµικού. Η NetU ήταν µια από τις πολύ λίγες εταιρείες τη δεκαετία του ’90 στην Κύπρο µε ενασχόληση µε το λογισµικό. Αυτή της η εξειδίκευση τής έδωσε τη δυνατότητα να αποκτήσει εξελιγµένες ικανότητες και µοναδική τεχνογνωσία για τα δεδοµένα της Κύπρου, επιτρέποντάς της, µέχρι και σήµερα, να κατανοεί τις εξελίξεις, να προσαρµόζεται γρήγορα και να εντάσσει στις λύσεις της τις νέες τάσεις και τεχνολογίες. Της επέτρεψε επίσης από τα πρώτα χρόνια να αναλάβει και να παραδώσει σηµαντικά έργα και να καθιερωθεί στον χώρο. Ορισµένα από τα έργα που ανέλαβε η εταιρεία ήταν επίσης ένας καθοριστικός παράγοντας, αφού της έδωσαν την ευκαιρία για εξειδίκευση σε συγκεκριµένους τοµείς και για επέκτασή της σε νέους πελάτες και αγορές. Ένας άλλος σηµαντικός παράγοντας ήταν οι συνεργασίες της. Η NetU στην πορεία της έχει συνάψει στρατηγικές συνεργασίες µε κορυφαίες πολυεθνικές εταιρείες, όπως οι Oracle, Microsoft, Salesforce, Infor και HPE. Η NetU επένδυσε αρκετά στους συνεργάτες της και ανέπτυξε τοπική γνώση, κάτι που της επέτρεψε να αξιοποιεί αποτελεσµατικά τα προϊόντα και τις τεχνολογίες αυτών των κορυφαίων προµηθευτών προς όφελος των πελατών της. Τέλος, ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας της εταιρείας ήταν ένας εξίσου σηµαντικός παράγοντας στην ανάπτυξή της. Ως µια κατεξοχήν εταιρεία υπηρεσιών, η NetU στηρίζεται στους ανθρώπους της. Εκτιµώντας το ανθρώπινο δυναµικό της και επενδύοντας σε αυτό, η NetU κατάφερε να δηµιουργήσει την κατάλληλη εταιρική κουλτούρα, έχοντας όλα αυτά τα χρόνια τους ανθρώπους της σύµµαχο στην επίτευξη των στρατηγικών της στόχων. Το τι κατά την άποψή µου είναι σηµαντικό για να µπορέσει µια επιχείρηση να αντέξει στον χρόνο είναι να γνωρίζει πολύ καλά αυτό που κάνει και να θέλει να είναι η καλύτερη. Αυτό δίνει το κίνητρο να θέλεις συνεχώς να βελτιωθείς, να διαφοροποιηθείς και να ξεχωρίζεις, εντοπίζοντας τις αδυναµίες σου, παρακολουθώντας τις εξελίξεις και τις ευκαιρίες που σου δίνονται και προσαρµόζοντας γρήγορα τον οργανισµό για να µπορείς να ανταποκριθείς στις εκάστοτε προκλήσεις. Είναι επίσης εξίσου σηµαντικό να υπάρχουν διαχρονικές αξίες που να χαρακτηρίζουν τον οργανισµό και να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του, δηµιουργώντας την κατάλληλη κουλτούρα εντός του οργανισµού, η οποία να είναι ανθεκτική στο πέρασµα του χρόνου.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Ποιες υπηρεσίες και ποιες τεχνολογικές λύσεις παρέχετε σε επιχειρηµατικούς πελάτες;

Η NetU διαθέτει την απαραίτητη εµπειρία, τεχνογνωσία και γκάµα αναγνωρισµένων προϊόντων για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των επιχειρηµατικών πελατών της και να υποστηρίξει τις στρατηγικές ψηφιακού µετασχηµατισµού τους. Πρώτιστος στόχος µας είναι να υποστηρίξουµε τον ψηφιακό µετασχηµατισµό του κάθε οργανισµού, όχι µόνο αυτοµατοποιώντας τις υφιστάµενες διαδικασίες, αλλά και βελτιστοποιώντας τις, διασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσµατικότητα, την απόδοση, την ασφάλεια και την επιχειρηµατική συνέχεια του οργανισµού, καθώς και τη βέλτιστη εµπειρία των χρηστών (user experience). Η NetU προσφέρει στους επιχειρηµατικούς της πελάτες επιχειρηµατικές λύσεις και τεχνολογικές λύσεις:

• Οι επιχειρηµατικές λύσεις βασίζονται σε διεθνούς φήµης επιχειρηµατικές εφαρµογές και αναφέρονται σε συστήµατα όπως ERP, CRM και HCM. Oι cloud λύσεις Oracle NetSuite ERP και Salesforce CRM που προσφέρουµε κατατάσσονται από διεθνείς ανεξάρτητους οίκους, όπως η Gartner και η IDC, ως οι κορυφαίες στο είδος τους.

• Οι τεχνολογικές λύσεις που προσφέρουµε καλύπτουν τις περιοχές middleware και integration (SOA, BPM), mobility, δεδοµένων (βάσεις δεδοµένων, γεωγραφικά δεδοµένα, analytics, big data), λογισµικού (ανάπτυξη λογισµικού, γεωγραφικά πληροφοριακά συστήµατα, portals, διαχείριση περιεχοµένου), υποδοµής και cloud, αξιοποιώντας προϊόντα των µεγαλύτερων κατασκευαστών τεχνολογίας, όπως οι Oracle, Microsoft, Red Hat, ESRI, HPE και Cisco.

Τέλος, ως ένας από τους µεγαλύτερους System Integrators της Κύπρου, προσφέρουµε ολοκληρωµένες λύσεις, καλύπτοντας συνολικά όλες τις ανάγκες πληροφορικής ενός οργανισµού, συνδυάζοντας επαγγελµατικές υπηρεσίες µε επιχειρηµατικές ή/και τεχνολογικές λύσεις.

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ

Ποια είναι τα σηµαντικότερα έργα που έχετε υλοποιήσει;

Η εταιρεία έχει εκτελέσει µε επιτυχία µεγάλο αριθµό σηµαντικών έργων στην Κύπρο και το εξωτερικό. Ενδεικτικά αναφέρω την υλοποίηση του συστήµατος Schengen σε Κύπρο, Ελλάδα και Κροατία, που έχει αναδείξει τη NetU ως έναν από τους κυριότερους προµηθευτές συστηµάτων Schengen στην Ευρώπη, τη διαδικτυακή πύλη του Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, η οποία έχει βραβευτεί µε το βραβείο καινοτοµίας της ΟΕΒ, το Κεντρικό Σύστηµα της Αστυνοµίας Κύπρου, το σύστηµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Σύστηµα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους και το σύστηµα του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στις πρόσφατες υλοποιήσεις των Oracle NetSuite ERP και Salesforce σε πολυεθνικές και τοπικές εταιρείες στην Κύπρο και το εξωτερικό. Έχουµε υλοποιήσει για παράδειγµα το Oracle NetSuite ERP σε µεγάλο τηλεπικοινωνιακό οργανισµό στη Μάλτα αλλά και σε παγκοσµίου βεληνεκούς οργανισµό χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών µε γραφεία σε 8 χώρες. Το Salesforce CRM έχει υλοποιηθεί σε πάνω από 70 οργανισµούς παγκοσµίως. Πρόσφατο παράδειγµα, εταιρεία τουριστικών υπηρεσιών µε παρουσία σε 6 χώρες αλλά και κορυφαίος ασφαλιστικός οργανισµός της Κύπρου.

Σε ποιες συνεργασίες έχετε προχωρήσει µε την πανεπιστηµιακή κοινότητα;

Η NetU συνεργάζεται στενά µε την πανεπιστηµιακή κοινότητα, αφού από τα πανεπιστήµια θα προκύψουν οι αυριανοί επαγγελµατίες που θα στελεχώσουν τις επιχειρήσεις. Κύρια επιδίωξη αυτής της συνεργασίας είναι η ενηµέρωση της πανεπιστηµιακής κοινότητας για τις ανάγκες των επιχειρήσεων πληροφορικής, η παροχή τεχνογνωσίας στους φοιτητές και η εργοδότηση φοιτητών στην εταιρεία µας. Ταυτόχρονα, ένας δεύτερος πυλώνας συνεργασίας αφορά την από κοινού συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα. Στα πλαίσια αυτών των συνεργασιών, η NetU έχει υπογράψει µνηµόνιο συνεργασίας µε το Τµήµα Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Κύπρου, είναι επίσηµος υποστηρικτής του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης και του προγράµµατος EXCELSIOR του ΤΕΠΑΚ, είναι επίσηµος υποστηρικτής του Microsoft Innovation Center στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο Κύπρου και συµµετέχει µε πανεπιστήµια της Κύπρου και του εξωτερικού σε διάφορα ερευνητικά προγράµµατα.

Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτηµα της NetU;

Όπως έχω ήδη αναφέρει, η NetU από την ίδρυσή της επικεντρώνεται στον τοµέα του λογισµικού, διαθέτοντας πολυετή εµπειρία και αναπτύσσοντας µοναδική τεχνογνωσία για τα δεδοµένα της Κύπρου. Αυτή η εξειδικευµένη τεχνογνωσία, σε συνδυασµό µε τις µεθοδολογίες που αξιοποιούµε και το προσοντούχο προσωπικό που εργοδοτούµε, µας δίνει το πλεονέκτηµα να µπορούµε να εντοπίσουµε και να προτείνουµε την καταλληλότερη λύση και να την υλοποιήσουµε εντός χρονοδιαγραµµάτων και προϋπολογισµού, διασφαλίζοντας παράλληλα τα υψηλότερα επίπεδα ποιότητας και ασφάλειας.

Ποιες βραβεύσεις και ποιες άλλες τιµητικές διακρίσεις έχετε αποσπάσει;

Σε αυτή τη µακροχρόνια πορεία, η εταιρεία έχει αποσπάσει σηµαντικές διακρίσεις από ανεξάρτητες διοργανώσεις, οργανωµένα σύνολα, πελάτες και συνεργάτες. Θα αναφερθώ σε ορισµένες από τις διακρίσεις του τελευταίου χρόνου, όπως η βράβευσή µας ως «ICT Company of the Year» για το 2020 στα Cyprus BITE Awards, η ανάδειξή µας από το περιοδικό CIOReview ως ενός από τους 10 πιο υποσχόµενους προµηθευτές λύσεων Oracle NetSuite στον κόσµο για το 2020 και η συµπερίληψή µας από την Oracle στη λίστα των 10 καλύτερων συνεργατών Oracle NetSuite στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής.

Ποια είναι τα µελλοντικά σας σχέδια;

Αφουγκραζόµενοι τις εξελίξεις στον χώρο της πληροφορικής, τις προκλήσεις των πελατών µας, τις οικονοµικές και πολιτικές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και την πανδηµία, έχουµε καταρτίσει ένα στρατηγικό πλάνο για τη µελλοντική ανάπτυξη της εταιρείας. To πλάνο αυτό περιλαµβάνει µεταξύ άλλων:

• πρώτον, την προώθηση των cloud λύσεων που διαθέτουµε και του ψηφιακού µετασχηµατισµού στην κυπριακή αγορά,

• δεύτερον, την επέκτασή µας σε τοµείς της οικονοµίας όπου σήµερα δεν έχουµε ισχυρή παρουσία,

• και, τρίτον, την περαιτέρω δραστηριοποίηση της εταιρείας στο εξωτερικό, εξάγοντας σε άλλες χώρες την εξειδικευµένη τεχνογνωσία που διαθέτουµε σε συγκεκριµένους τοµείς του δηµοσίου και υλοποιώντας τις cloud επιχειρηµατικές λύσεις που προσφέρουµε σε επιχειρήσεις του εξωτερικού.

ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Η χρήση της τεχνολογίας παρουσιάζει σήµερα ραγδαία αύξηση. Κράτος, επιχειρήσεις, αλλά και πολίτες, ειδικότερα µετά την κρίση του COVID-19, έχουµε προσαρµοστεί σε νέα δεδοµένα. Ποιες είναι σήµερα οι κυριότερες τεχνολογικές τάσεις;

Είναι προφανές ότι, ειδικότερα µετά την κρίση του COVID-19, έχουν διαµορφωθεί συγκεκριµένες τάσεις όσον αφορά τη χρήση της τεχνολογίας και τον ψηφιακό µετασχηµατισµό του κράτους και των κυπριακών επιχειρήσεων. Όσον αφορά το κράτος, υπάρχει η τάση για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο κοινό και τις επιχειρήσεις, βελτιώνοντας µε αυτόν τον τρόπο την ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών και µειώνοντας τους χρόνους απόκρισης. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, υπάρχει η τάση για υλοποίηση συστηµάτων που έχουν να κάνουν µε την πελατειακή διαχείριση και εµπειρία, όπως CRM λύσεις, για βελτιστοποίηση και αυτοµατοποίηση των διαδικασιών τους, καθώς και για τον µετασχηµατισµό προς cloud και mobile τεχνολογίες, αφού έχουν αντιληφθεί τα σηµαντικά πλεονεκτήµατα που τους προσδίδουν, ειδικότερα µέσα από τις ιδιαίτερες συνθήκες που βιώνουµε µε την πανδηµία.

 

Με ποιο τρόπο η έλευση του 5G και των νέων τεχνολογιών θα επηρεάσει τη ζωή µας; Πόσο έτοιµοι είµαστε ως χώρα για να ανταποκριθούµε στις νέες απαιτήσεις;

Εκτιµώ ότι θα επηρεάσει µε θετικό τρόπο τη ζωή µας, αφού αναµένεται να αυξηθούν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα προσφέρονται από το κράτος και τις επιχειρήσεις µέσω διαδικτύου και κινητών συσκευών, παρέχοντας καλύτερη εξυπηρέτηση και βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής µας σε διάφορους τοµείς. Παράλληλα, θα επιτευχθεί αύξηση της παραγωγικότητας και µείωση του διοικητικού κόστους, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα των οργανισµών. Θεωρώ ότι ως χώρα είµαστε αρκετά έτοιµοι για να ανταποκριθούµε στις νέες απαιτήσεις. Αυτό φαίνεται και από την ανταπόκριση και την προσαρµογή που υπήρξε κατά την περίοδο της πανδηµίας.

Πώς η NetU διαχειρίστηκε την κρίση του κορωνοϊού και ποιος ήταν ο αντίκτυπος στη λειτουργία της εταιρείας;

Από την πρώτη στιγµή που εµφανίστηκε το πρόβληµα της πανδηµίας, παρακολουθούµε στενά και αξιολογούµε τις εξελίξεις, έτσι ώστε να λαµβάνουµε έγκαιρα τα µέτρα που απαιτούνται για να εξασφαλίσουµε την απρόσκοπτη λειτουργία και την επιχειρησιακή συνέχεια της εταιρείας, την εξυπηρέτηση των πελατών µας και την προστασία της υγείας του προσωπικού µας και των συνανθρώπων µας. Προς αυτόν τον σκοπό, από την έναρξη της κρίσης έχουµε προσαρµόσει τον τρόπο λειτουργίας µας και έχουµε θέσει σε εφαρµογή συγκεκριµένο πρωτόκολλο, σε πλήρη συµµόρφωση µε τις υποδείξεις του Υπουργείου Υγείας, το οποίο αξιολογούµε και προσαρµόζουµε αναλόγως των εξελίξεων και των περιοριστικών µέτρων. Οι τεχνολογικές υποδοµές που διαθέτει η εταιρεία µας, σε συνδυασµό µε τις διαδικασίες που ακολουθεί και τη φύση των εργασιών της, έδωσαν τη δυνατότητα στο προσωπικό µας να εργάζεται κανονικά από το σπίτι του, επιτρέποντας στην εταιρεία µας να συνεχίσει κανονικά και σε πλήρη έκταση τη λειτουργία της, εξυπηρετώντας απρόσκοπτα τους πελάτες της. Έχουµε περιορίσει τις επιτόπου επισκέψεις του προσωπικού µας στις εγκαταστάσεις των πελατών, αξιοποιώντας συστήµατα τηλεδιάσκεψης και εξασφαλίζοντας αποµακρυσµένη σύνδεση στα συστήµατά τους. Σε γενικές γραµµές, βλέπουµε µε ικανοποίηση ότι µέχρι στιγµής ανταποκρινόµαστε µε επιτυχία σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση.

ΑΙΧΜΗ ΤΟΥ ΔΟΡΑΤΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΣ

Σκιαγραφήστε µας το σηµερινό προφίλ της εταιρείας.

H NetU είναι ένας σύγχρονος οργανισµός παροχής λύσεων και υπηρεσιών πληροφορικής στην Κύπρο και το εξωτερικό. Έχοντας διανύσει µια επιτυχηµένη πορεία τριάντα ετών, η NetU αναγνωρίζεται σήµερα ως ένας από τους µεγαλύτερους και πιο καταξιωµένους System Integrators στην περιοχή. Κατέχουµε ηγετική θέση στην αγορά της Κύπρου. Στο δηµόσιο, αποτελούµε έναν από τους κύριους προµηθευτές ολοκληρωµένων λύσεων για την κυβέρνηση της Κύπρου, ενώ στον ιδιωτικό τοµέα έχουµε υλοποιήσει σηµαντικά έργα σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας. Έχουµε επίσης επιδείξει σηµαντική δραστηριότητα στο εξωτερικό, εξυπηρετώντας κυβερνήσεις και εταιρείες, πολυεθνικές και τοπικές, σε περισσότερες από 40 χώρες. Η NetU είναι σε θέση να καλύψει τις εξειδικευµένες ανάγκες πληροφορικής ενός οργανισµού και να υποστηρίξει τον ψηφιακό µετασχηµατισµό των πελατών της, προσφέροντας λύσεις και υπηρεσίες που αφορούν:

• την υλοποίηση διεθνούς φήµης επιχειρηµατικών εφαρµογών,

• την παροχή µοντέρνων τεχνολογικών λύσεων,

• την παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών πληροφορικής και

• την προµήθεια ολοκληρωµένων λύσεων, καλύπτοντας συνολικά όλες τις ανάγκες ενός οργανισµού.

Για να µπορούµε να προσφέρουµε στους πελάτες µας τις καλύτερες και πιο σύγχρονες λύσεις που είναι διαθέσιµες, διατηρούµε στρατηγικές συνεργασίες και πιστοποιήσεις µε τους κορυφαίους κατασκευαστές τεχνολογίας και επιχειρηµατικού λογισµικού. Παράλληλα, για τη διασφάλιση της επιτυχηµένης υλοποίησης των έργων που αναλαµβάνουµε, εφαρµόζουµε δοκιµασµένες και πιστοποιηµένες µεθοδολογίες, δίνοντας παράλληλα µεγάλη έµφαση σε θέµατα ποιότητας και ασφάλειας των δεδοµένων των πελατών µας, βάσει των προτύπων ISO 9001:2015 και ISO 27001:2013, για τα οποία κατέχουµε πιστοποιήσεις. Το προσωπικό µας, το οποίο αποτελεί την «αιχµή του δόρατος» της εταιρείας, είναι πλήρως καταρτισµένο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η µέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των προϊόντων που προσφέρουµε και η εφαρµογή βέλτιστων πρακτικών, µε στόχο οι πελάτες µας να αποκοµίζουν τα µεγαλύτερα δυνατά ωφελήµατα.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΜΑΣ ΟΜΑΔΑ

∆ηµήτρης Νησιώτης – Γενικός ∆ιευθυντής

Μενέλαος Αχιλλέως – ∆ιευθυντής Ολοκληρωµένων Λύσεων

Μισέλ Κοντού – ∆ιευθυντής Επιχειρηµατικών Λύσεων

Μιχάλης Παπαδόπουλλος – ∆ιευθυντής Τεχνολογίας

Νικολαΐς Γιαννάκη – Οικονοµική ∆ιευθύντρια

Στέλιος Ματσεντίδης – ∆ιευθυντής Υποστήριξης

Χρίστος Τάττης – Εµπορικός ∆ιευθυντής

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ