Έρχονται συγχωνεύσεις και εξαγορές ασφαλιστικών 

Ο ισχυρός άνδρας της Trust ανοίγει τα χαρτιά του στο Economy Today και σκιαγραφεί τους στόχους και τις προοπτικές της εταιρείας, αλλά και της ασφαλιστικής βιοµηχανίας της Κύπρου.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΝΕΣΤΟΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ο Πρώτος Εκτελεστικός ∆ιευθυντής της Trust, Χρίστος Χριστοδούλου, ατενίζει το µέλλον µε αισιοδοξία και θεωρεί αναπόδραστη ανάγκη τη µείωση του αριθµού των ασφαλιστικών εταιρειών, λέγοντας ότι το µέλλον επιφυλάσσει συγχωνεύσεις και εξαγορές. Εξηγεί τους λόγους για τους οποίους δεν ευδοκίµησαν οι µέχρι τώρα προσπάθειες της Trust να εξαγοράσει άλλες ασφαλιστικές, και γιατί δεν «καίγεται» να προσδέσει την εταιρεία στο άρµα µιας τράπεζας.

Ο επικεφαλής της ασφαλιστικής στρέφει το βλέµµα στην οργανική ανάπτυξη και στοχεύει ψηλά, πατώντας σε στέρεα θεµέλια εταιρικής διακυβέρνησης. 

Συµπληρώνετε 10 χρόνια παρουσίας στην ασφαλιστική αγορά της Κύπρου. Ποιος είναι ο κεντρικός στόχος της Trust στην κυπριακή αγορά;

Η Trust ιδρύθηκε το 1990 ως holding εταιρεία του Oµίλου Nest, εξυπηρετώντας όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες του Οµίλου. Το 2003 απέκτησε άδεια ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών και στην Κύπρο. Έξι χρόνια αργότερα, το 2009, µε νέο Συµβούλιο και ∆ιεύθυνση, η Trust επιχείρησε την ένταξή της στην κυπριακή αγορά. 

Αυτός είναι και ο λόγος που φέτος γιορτάζουµε διπλά γενέθλια: 30 χρόνια από τη δηµιουργία της Trust και 10 χρόνια δραστηριοποίησης στην κυπριακή αγορά. 

Ειδικότερα σ’ αυτή τη δεκαετία, η Trust έχει να επιδείξει σηµαντικές επιτυχίες. Μια από αυτές είναι και το εκτόπισµα που πέτυχε σ’ επίπεδο µεριδίου αγοράς. Από την τελευταία θέση στην οποία βρισκόµασταν το 2009, ως νεοεισερχόµενη εταιρεία στην αγορά, σήµερα βρισκόµαστε στην 3η θέση σε µέγεθος ασφαλίστρων, µε ένα πάρα πολύ καλά εξισορροπηµένο χαρτοφυλάκιο, που περιλαµβάνει τους κλάδους αυτοκινήτων, πυρός, ευθυνών και υγείας. Επίσης, η κερδοφορία µας είναι σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Εξαιρώντας τα πρώτα 1-2 χρόνια λειτουργίας της στην κυπριακή αγορά, κάτι που είναι αναµενόµενο για µια ασφαλιστική εταιρεία, η Trust σηµειώνει κερδοφορία. Αυτό σηµαίνει ότι η Trust κέρδισε και συνεχίζει να κερδίζει την εµπιστοσύνη των πελατών και της κοινωνίας ευρύτερα, µέσα από καινοτόµα προϊόντα και την άριστη εξυπηρέτηση την οποία προσφέρουµε. 
Πέραν τούτου όµως, η Trust έχει χτίσει συστήµατα εταιρικής διακυβέρνησης, που διασφαλίζουν ότι η ανάπτυξη που πετυχαίνει γίνεται µε τον σωστό τρόπο και σε υγιή βάση.

Προφανώς και είναι πολύ σηµαντικό το κοµµάτι της εταιρικής διακυβέρνησης για κάθε επιχείρηση. Ποια είναι τα στοιχεία του δικού σας µοντέλου, ποια είναι η δική σας προσέγγιση; 

Η Trust, πριν ακόµη από την ένταξη του Solvency ΙΙ, ουσιαστικά από την αρχή, από το 2009, οπότε ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στο νησί, εφάρµοσε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα εταιρικής διακυβέρνησης. Το σύστηµα αυτό αφορούσε εσωτερικό έλεγχο, µελέτη των επιχειρησιακών κινδύνων, αναλογιστική µελέτη των υποχρεώσεων της εταιρείας και την τιµολόγηση των προϊόντων της, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι οι αποφάσεις λαµβάνονται µε πλήρη επίγνωση των κινδύνων που πιθανόν να αντιµετωπίσει η εταιρεία.

Ουσιαστική παράµετρος για εµάς αποτελεί το ότι ο πελάτης χρειάζεται και θέλει να συναλλάσσεται µε µια υγιή και κερδοφόρα επιχείρηση. Η ορθή εταιρική διακυβέρνηση που εφαρµόζουµε διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις που παίρνουµε λαµβάνουν υπόψη τους ενδεχόµενους κινδύνους και κατ’ επέκταση τα ανάλογα µέτρα.

Επεξεργάζεστε κάποιες κινήσεις που θα οδηγήσουν στην περαιτέρω αύξηση του µεριδίου αγοράς της Trust;

Τα τελευταία χρόνια µελετήσαµε διάφορες επιλογές, µεταξύ των οποίων και το ενδεχόµενο εξαγοράς εταιρειών. Ωστόσο, οι όποιες προσπάθειες δεν ευδοκίµησαν, κυρίως επειδή η δική µας φιλοσοφία και η προσέγγισή µας είναι διαφορετική από αυτήν που επικρατεί γενικώς στην Κύπρο, αλλά και γιατί η αγορά µας δεν έχει πρόθυµους πωλητές. Η αξία µιας ασφαλιστικής εταιρείας αξιολογείται πολύ πιο πάνω από την αντικειµενική της. Ως εκ τούτου, αποφασίσαµε ότι η οργανική ανάπτυξη είναι ο πιο σωστός δρόµος να ακολουθήσουµε, και ο χρόνος απέδειξε την ορθότητα της επιλογής µας.

Αυτό βέβαια δεν συνεπάγεται ότι κωφεύουµε σε ευκαιρίες που θα µπορούσαν να εµφανιστούν ενώπιόν µας, ιδιαίτερα στον κλάδο ζωής, όµως αυτές οι ευκαιρίες δεν προσφέρονται εύκολα. Γι’ αυτό, πάντα έχουµε εναλλακτικά σχέδια οργανικής ανάπτυξης, χωρίς να σηµαίνει ότι θα απορρίψουµε οποιαδήποτε καλή ευκαιρία µπορεί να υπάρξει.

Είναι στο κάδρο σας οι στρατηγικές συνεργασίες και –για να γίνω πιο συγκεκριµένος– το ενδεχόµενο να προσδεθείτε, εντός ή εκτός εισαγωγικών, στο άρµα µιας τράπεζας προκειµένου να αυξήσετε το µερίδιο αγοράς σας;

Πάντα µια σωστή επιχείρηση κοιτάζει µπροστά και µε θετικό πνεύµα όλες τις πιθανές οδούς ανάπτυξης, διεύρυνσης και βελτίωσης των υπηρεσιών της. Αν µια συνεργασία µε µια τράπεζα θα µπορούσε να ενταχθεί σε αυτό το πλαίσιο, πάντα είναι κάτι το οποίο κοιτάζουµε µε θετικό πνεύµα.
Καλό θα ήταν να αποκρυσταλλωθεί πάντως ότι δεν µας αφορά το να προσδεθούµε στο άρµα µιας τράπεζας και να την ακολουθούµε. Ως Trust, ασφαλίζουµε µε βάση τις ανάγκες και ολόπλευρα τον πελάτη. Οποιαδήποτε ασφάλιση κάνουµε, φροντίζουµε έτσι ώστε ο πελάτης να έχει σωστή ενηµέρωση, να ερευνούµε όλες τις καλύψεις που χρειάζονται και όχι µόνο να εξασφαλίσουµε το δάνειο προς την τράπεζα. Σε αυτή την περίπτωση, οποιαδήποτε συνεργασία µε οποιαδήποτε τράπεζα θα πρέπει να γίνεται µε συστάσεις προς εµάς για ασφάλιση.

Δηλαδή, να µην εναπόκειται στον τραπεζικό υπάλληλο να προωθεί την ασφάλιση. Άλλωστε, µια τέτοια πρακτική είναι και παράνοµη και θέτει τον πελάτη σε κίνδυνο. 

Πώς βλέπετε το µέλλον του τοµέα στην Κύπρο; Θεωρείτε ότι θα υπάρξουν συγχωνεύσεις; 

Τα τελευταία χρόνια αναµενόταν ότι πολλές εταιρείες θα εξαναγκάζονταν να εξαγοραστούν ή να συγχωνευθούν µε άλλες. Αυτό δεν έχει γίνει, ίσως επειδή δεν έχουν βρεθεί οι κατάλληλοι τρόποι. Με την εξέλιξη και την ανάπτυξη όµως των απαιτήσεων σε ό,τι αφορά συµµόρφωση µε νοµοθεσίες και κανονισµούς, τα κόστη σε µια εταιρεία έχουν αυξηθεί σηµαντικά. Με την επερχόµενη εφαρµογή του IFRS 17, η οποία θα προσθέσει κι άλλα έξοδα σε µια εταιρεία και θα αλλάξει και τον τρόπο που παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα µιας εταιρείας, πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει άλλος δρόµος από το να µειωθεί ο αριθµός των ασφαλιστικών εταιρειών. Κάποιοι υπολογίζουν ότι θα µείνουν οι µισές, άλλοι αναφέρονται σε διαφορετικούς αριθµούς. Το δεδοµένο είναι ότι όλοι αναµένουν ότι θα υπάρξει συρρίκνωση του αριθµού των εταιρειών µεν, αλλά όχι των ασφαλίστρων.

Μάλιστα, η αγορά αναµένεται ότι θα µεγαλώσει. Αναπόφευκτα εκτιµώ, διότι η ασφαλιστική βιοµηχανία στην Κύπρο, αυτή τη στιγµή, έχει συνεισφορά 4% στο ΑΕΠ της χώρας. Σε κάποιες άλλες πιο προηγµένες χώρες έχουν το διπλάσιο. Λογικά, λοιπόν, αναµένει κάποιος ότι τα ασφάλιστρα, ως όγκος εργασιών, θα αυξηθούν. Αυτό περιλαµβάνει και αυξήσεις ασφαλίστρων αλλά και πολύ περισσότερο κόσµο ο οποίος θα ασφαλίζει την περιουσία του και ό,τι άλλο µπορεί και χρειάζεται να ασφαλιστεί. 

Πώς βλέπετε τη µεταρρύθµιση την οποία έχει δροµολογήσει η κυβέρνηση;

Γίνεται µια προσπάθεια ο κλάδος των συντάξεων να ιδιωτικοποιηθεί, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στις ασφαλιστικές εταιρείες ζωής να επεκταθούν σ’ αυτό τον τοµέα. Εµείς ως Trust είµαστε εταιρεία γενικού κλάδου, τα συνταξιοδοτικά δεν είναι στην γκάµα των δικών µας προϊόντων, αλλά βλέπουµε αυτή την εξέλιξη πάρα πολύ θετικά. Αν κοιτάξει κάποιος τις αποδόσεις των ασφαλιστικών εταιρειών και τη διαχείριση των χρηµάτων των πελατών, πάντα οι ασφαλιστικές εταιρείες είχαν πάρα πολύ καλές αποδόσεις και έχουν διαχειριστεί τα λεφτά των πελάτων τους µε µεγάλη υπευθυνότητα. Εγώ προσωπικά θα εµπιστευόµουν τις ασφαλιστικές εταιρείες σε αυτό τον κλάδο.

Το κυπριακό κοινό επενδύει στην ασφάλειά του;

Όχι όλοι. Η δηµιουργία ασφαλιστικής συνείδησης στην Κύπρο είναι σε καλό σηµείο, υπάρχουν όµως περιθώρια ανάπτυξης. ∆εν θεωρεί όλος ο κόσµος απαραίτητη την ασφάλιση (πέραν βεβαίως των υποχρεωτικών ασφαλίσεων), αν και η κοινωνία µας είναι όλο και πιο απαιτητική στους τοµείς στους οποίους είναι ασφαλισµένη. ∆ηλαδή, καθώς ωριµάζει µια κοινωνία, τα κόστη αποκατάστασης µιας ζηµιάς που µπορεί να έχει κάποιος, είτε είναι σε περιουσία είτε στον ίδιο τον άνθρωπο, καθίστανται πιο µεγάλα.

Για παράδειγµα, όσον αφορά στην αστική ευθύνη, ενώ θεωρείτο στα παλιά χρόνια ένας κλάδος που δεν είχε αυξηµένο ενδιαφέρον, σήµερα βλέπουµε ολοένα και περισσότερο κόσµο να απαιτεί να αποζηµιωθεί για παράδειγµα από µπακάλικα τα οποία επισκέφθηκε και στα οποία έπαθε ένα ατύχηµα, από διάφορες ευθύνες σε διάφορους χώρους. Το ίδιο ισχύει και για τις επαγγελµατικές ευθύνες. Ο κόσµος πλέον απαιτεί από τους επαγγελµατίες µια υψηλού επιπέδου υπηρεσία, την οποία αν δεν βρουν έχουν απαιτήσεις. Κάθε επαγγελµατίας, δηλαδή, χρειάζεται µια ασφάλιση, για να µπορεί να λειτουργεί χωρίς να σκέφτεται.

Θα ήθελα να αγγίξουµε και το κεφάλαιο των προϊόντων του µέλλοντος. Τι έρχεται, τι πρέπει να αναµένει ο κόσµος;

Η ασφάλιση είναι ένα πολύπλοκο προϊόν και καλύπτει ένα ευρύ φάσµα. Η Trust προσφέρει τη δεδοµένη στιγµή 55 προϊόντα που µπορούν να ικανοποιούν κάθε ασφαλιστική ανάγκη Γενικού Κλάδου και Υγείας. Από προϊόντα ευθύνης και περιουσίας µέχρι τεχνικές ασφαλίσεις, οχηµάτων και υγείας.

Σε ό,τι αφορά το µέλλον, αν δούµε τις απλές ασφαλίσεις, ο κόσµος είναι λογικό ν’ αναµένει, και ήδη αναζητεί, την εύκολη πώληση µέσω του διαδικτύου. Αν όµως δούµε τις πιο περίπλοκες ασφαλίσεις, ο κόσµος θα πρέπει να περιµένει να δει στο ασφαλιστήριό του πολύ περισσότερες και πολύπλοκες καλύψεις και ασφαλίσεις, όπως η ασφάλιση των προσωπικών του δεδοµένων, το cyber insurance και ευρύτερα η ασφάλεια στο διαδίκτυο.

Μελλοντικά πιστεύω ότι µέρος της ζωής µας θα γίνει και το λεγόµενο micro insurance. ∆ηλαδή µια ασφάλιση την ώρα που κάποιος την έχει ανάγκη. Θα µπορεί για παράδειγµα κάποιος, µέσω ενός application στο κινητό του, να ασφαλίσει µικροπράγµατα την ώρα –και για την ώρα– που τα χρειάζεται. 

Εάν για παράδειγµα κυκλοφορείς µε το ποδήλατό σου µία ώρα τη βδοµάδα, δεν χρειάζεται να έχεις µια ασφάλιση για όλο τον χρόνο. Θα µπορείς µέσω του application σου να ζητήσεις να ασφαλιστείς για τον συγκεκριµένο κίνδυνο για όση ώρα το χρειάζεσαι.
Θα πρέπει επίσης να αναµένει ο κόσµος να δει µια πολύ πιο ανεπτυγµένη τιµολογιακή πολιτική, άµεσα συνδεδεµένη µε τη συµπεριφορά του καθενός.

Δηλαδή, εργαλεία που υπάρχουν σήµερα δίνουν τη δυνατότητα στις ασφαλιστικές να βλέπουµε, για παράδειγµα, την οδική συµπεριφορά των οδηγών και στη βάση αυτής της συµπεριφοράς να προτείνουµε το ανάλογο ασφάλιστρο. Αυτά όλα είναι εφαρµόσιµα σήµερα σε κάποιες χώρες στο εξωτερικό και είναι κάτι το οποίο αναπόφευκτα θα έρθει και στην Κύπρο.

Σε κάθε περίπτωση, ο ανθρώπινος παράγοντας, ο ασφαλιστής, δεν µπορεί να θεωρείται εκτός κάδρου, αφού θα συνεχίσει, και πρέπει να συνεχίσει, να διαδραµατίζει ουσιαστικό συµβουλευτικό ρόλο.

Πώς βλέπετε την κυπριακή οικονοµία το 2019 και µετά το «ατύχηµα» του 2013;

Με το «ατύχηµα» του 2013 και την οικονοµική κρίση, η ασφαλιστική βιοµηχανία έδειξε ότι αντέχει. Ετησίως καταβάλλει στους πολίτες αυτού του κράτους αποζηµιώσεις πέραν των €500 εκατοµµυρίων. Άρα, υπάρχει µια ουσιαστική συνεισφορά στην οικονοµική ανάπτυξη. Το πιο σηµαντικό για εµένα είναι ότι, παρά την οικονοµική κρίση, οι ασφαλιστικές εταιρείες στο σύνολό τους στάθηκαν στα πόδια τους και συνέχισαν να εξυπηρετούν απρόσκοπτα τον Κύπριο καταναλωτή. Η ασφαλιστική βιοµηχανία, κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης, πέρασε το µεγαλύτερο και ίσως δυσκολότερο τεστ και πιστεύω ότι τα κατάφερε µε άριστα.

Σηµειωτέον ότι η ασφαλιστική βιοµηχανία ελέγχεται πολύ περισσότερο από την τραπεζική και λειτουργούµε κάτω από αυστηρό πλαίσιο νοµοθεσιών και κανονισµών. Ως εκ τούτου, διαβλέπω ένα ακόµη πιο λαµπρό µέλλον για τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Ο καταναλωτής πρέπει να νιώσει και να αποκτήσει την εµπιστοσύνη προς τις ασφαλιστικές ότι θα είναι εκεί στη δύσκολή του ώρα. 

WHO IS WHO

Ο κ. Χρίστος Χριστοδούλου είναι ο Πρώτος Εκτελεστικός ∆ιευθυντής της Trust Ασφαλιστικής. Είναι κάτοχος των ακαδηµαϊκών τίτλων HND, BSc και MSc στη Μηχανολογία (Computer Controls) και ολοκλήρωσε τις σπουδές του το 1990. Έχει καταρτιστεί σε θέµατα ∆ιαπροσωπικής ∆ιαπραγµάτευσης και Μάρκετινγκ και έχει αποκτήσει το Chartered Director από το Institute of Directors του Ηνωµένου Βασιλείου. Ξεκίνησε την καριέρα του στην ασφαλιστική βιοµηχανία από το 1994, σε διάφορες διευθυντικές θέσεις, τόσο στον Γενικό Κλάδο όσο και στον Κλάδο Ζωής. Το 2016, βραβεύεται από τον ετήσιο θεσµό IN Business Awards, ως «Manager of the Year». Επιπλέον, κάτω από τη διεύθυνσή του, η Trust Ασφαλιστική βραβεύεται µε το «Platinum Employer of the Year 2017» από το Investors in People του London International Office, το οποίο αποτελεί ιδιαίτερη αναγνώριση, αφού είναι η πρώτη εταιρεία που αποκτά τη διάκριση Platinum στην Κύπρο και η πρώτη που διακρίνεται διεθνώς για τις πρακτικές που εφαρµόζει. Είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, της Κοινοπραξίας Ασφαλιστών Κύπρου, καθώς επίσης και της World Trade Center (Cyprus) Ltd.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ