Όμιλος Πανίκκος Λειβαδιώτης: 46 χρόνια πορείας

O Όµιλος Πανίκκος Λειβαδιώτης στα 46 χρόνια µακρόχρονης πορείας στον κλάδο ανάπτυξης γης και οικοδοµών, έχει προσθέσει στο χαρτοφυλάκιό του µια πλειάδα οικιστικών, εµπορικών, γραφειακών και τουριστικών ακινήτων σε προνοµιούχες περιοχές της Λάρνακας και επαρχίας Λάρνακας. 

Της Γιώτας Κούμουρου 

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ομίλου Ρία Λειβαδιώτου, μίλησε για τη μακρά πορεία του ομίλου αλλά και τη σημαντικότητα του κλάδου ανάπτυξης και οικοδωμών για την κυπριακή οικονομία. 

Σε συνεργασία µε εξειδικευµένους συνεργάτες και φάρο την πολύχρονη πείρα του, ο Όµιλος, ο οποίος ιδρύθηκε από τον Πανίκκο Λειβαδιώτη το 1972 και έχει ως έδρα την πόλη του Ζήνωνα, επιδιώκει να καλύψει το σύνολο των αναγκών των πελατών του, µε βασικούς άξονες την ποιότητα, συνέπεια, σιγουριά, αξιοπιστία και επαγγελµατισµό. Πρόεδρος του Οµίλου σήµερα, είναι ο ιδρυτής του, Πανίκκος Λειβαδιώτης, ενώ διευθυντές τα δύο του παιδιά, ο Πάρης Λειβαδιώτης και η Ρία Λειβαδιώτου. 

Ποια τα σηµαντικότερα έργα της εταιρείας; 

Ο Όµιλος έχει στο χαρτοφυλάκιό του 100 και πλέον οικιστικά συγκροτήµατα µε την ταυτότητα «RIA COURΤ» και άλλα τουριστικά και εµπορικά έργα. Με µια πορεία συνέπειας και εµπιστοσύνης πέραν των 46 χρόνων, ο Όµιλος Πανίκκος Λειβαδιώτης ως ηγετική φυσιογνωµία στον τοµέα ανάπτυξης γης στην Κύπρο, συνεχίζει να αναπτύσσεται, σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας πολυτελή έργα, στηρίζοντας την οικονοµία της χώρας µας και ιδιαίτερα της Λάρνακας, όπου σύντοµα προγραµµατίζει την ανάπτυξη πολλών άλλων νέων έργων.

ΜΕΓΑΛΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Πείτε µας µερικά µεγάλα επενδυτικά έργα του Οµίλου που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα ή που είναι υπό κατασκευή.

Ο Όµιλος δίνει έµφαση στις αναπτύξεις οικιστικών έργων, ολοκληρώνοντας µέχρι σήµερα µια µεγάλη γκάµα ακινήτων σε προνοµιούχες περιοχές της Λάρνακας και επαρχίας Λάρνακας. Αξιοσηµείωτο είναι ότι για όλα τα έργα έχουν εκδοθεί όλοι οι τίτλοι ιδιοκτησίας τους, γεγονός που τυγχάνει αναγνώρισης από ντόπιους και ξένους αγοραστές. Σήµερα, βρίσκονται υπό ανέγερση επτά οικιστικά έργα (RIA COURT 50, 52, 53, 56, 57, 58, 59) στις πιο προνοµιούχες περιοχές της Λάρνακας, Φανερωµένης, ∆ροσιάς και Αγίου Γεωργίου Μακρή, ενώ εντός του έτους προγραµµατίζεται η έναρξη ακόµη οκτώ οικιστικών έργων (RIA COURT 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67).

Πόσο σηµαντικός θεωρείτε πως είναι ο κλάδος Ανάπτυξης Γης και Οικοδοµών για την κυπριακή οικονοµία;

Είναι καθοριστική η συµβολή του κλάδου Ανάπτυξης Γης και Οικοδοµών στην κυπριακή οικονοµία. ∆ιαχρονικά αποτελεί «πνεύµονα» για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονοµίας, µε ουσιαστική συµβολή στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων, στην τόνωση της ευρύτερης οικονοµικής δραστηριότητας και στη δηµιουργία θέσεων εργασίας.

Βλέπετε βελτίωση στον τοµέα των ακινήτων τα τελευταία χρόνια; 

Ο τοµέας ανάπτυξης γης, που πλήγηκε σηµαντικά στους δύσκολους καιρούς της οικονοµικής κρίσης, παρουσιάζει µια τάση σταθεροποίησης και βελτίωσης της κτηµαταγοράς. Όλοι οι σηµαντικοί δείκτες που παρακολουθούν την πορεία του κλάδου ανάπτυξης γης και οικοδοµών, όπως οι πωλήσεις, οι άδειες οικοδοµής, οι τιµές των ακινήτων και η απασχόληση, επιβεβαιώνουν τη δυναµική και τις προοπτικές του. Επιπλέον οι αντίστοιχοι δείκτες, που αφορούν στη λειτουργία του κλάδου, κατέγραψαν θετικά πρόσηµα το 2018, αποτυπώνοντας τη µεγάλη βελτίωση του τοµέα.

ΞΕΝΟΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ 

Υπάρχει ζήτηση από ξένους αγοραστές και για ποιες περιοχές;

Αναµφισβήτητα στήριγµα της αγοράς ακινήτων είναι οι ξένοι επενδυτές. Η συναλλακτική δραστηριότητα στην αγορά ακινήτων µέσω ξένων επενδυτών σηµειώνει µεγάλη αύξηση φέτος, µε βάση τον αριθµό των συµβάσεων πωλήσεων που υποβλήθηκαν στο Κτηµατολόγιο. Με αυξητικές τάσεις συνεχίζεται το ενδιαφέρον των ξένων για αγορά ακινήτων στο νησί, θέλοντας να επωφεληθούν και του προγράµµατος εξασφάλισης διαβατηρίου µε την αγορά ακίνητης περιουσίας. Αρκετοί ξένοι έχουν επενδύσει σε ακίνητα, κάτι που έχει ως αποτέλεσµα την εισροή συναλλάγµατος, αλλά και την ανάπτυξη του κλάδου, µε θετικές προεκτάσεις στα ταµεία του κράτους, αλλά και στη µείωση της ανεργίας. Στη Λάρνακα παρατηρείται αυξηµένο επενδυτικό ενδιαφέρον από µια µεγάλη µερίδα ξένων επενδυτών από Κίνα, Συρία, Λίβανο, Αίγυπτο, Ιορδανία, Ρωσία και Αγγλία, σε παραθαλάσσιες και οικιστικές περιοχές. 

Κάντε µας µια µικρή ανασκόπηση της πορείας του τοµέα όσον αφορά στις πωλήσεις και στις τιµές των ακινήτων.  Ήταν µια χρονιά όπως την περιµένατε;  

Πέντε χρόνια µετά την οικονοµική κρίση του 2013, που έπληξε το νησί µας, καταφέραµε να φτάσουµε σήµερα σε ανοδική τροχιά στον τοµέα ανάπτυξης γης και ακινήτων. Στο επίκεντρο του διεθνούς και εγχώριου ενδιαφέροντος από ιδιώτες, αλλά και επενδυτές βρίσκεται η κυπριακή αγορά ακινήτων. 

Όπως καταδεικνύεται από τα στατιστικά στοιχεία του Τµήµατος Κτηµατολογίου η αγορά ακινήτων βελτιώνεται. Αύξηση παρατηρήθηκε και στον αριθµό των πωλητηρίων εγγράφων, αλλά και των αδειών οικοδοµής, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Μέσω της παροχής συγκεκριµένων κινήτρων, η χώρα κατάφερε να προσελκύσει σηµαντικό αριθµό ατόµων υψηλής εισοδηµατικής τάξης από πολλές χώρες του κόσµου για επενδύσεις ή και διαµονή. Οι τιµές των ακινήτων στην Κύπρο συνεχίζουν την ανοδική τους τάση, σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία, και φαίνεται ότι υπάρχει ανανεωµένο ενδιαφέρον τόσο από ντόπιους όσο και από ξένους επενδυτές, για να συνεχίσουν να επενδύουν σε µια νέα, πιο σταθερή κυπριακή αγορά ακινήτων, που εµπνέει εµπιστοσύνη και αισιοδοξία για όλα τα εµπλεκόµενα µέρη. Το 2017 -µέχρι και σήµερα- θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί ως «έτος ανάπτυξης», έχοντας θετικό αντίκτυπο στον όγκο των πωλήσεων ακινήτων. Ο όγκος των πωλήσεων ακινήτων και το 2018, προσδιορίζει σαφώς την αυξητική τάση στις πωλήσεις των ακινήτων, αλλά και την ανάκαµψη της αγοράς ακινήτων. Αξίζει να τονιστεί ότι εκτός από την αυξηµένη ζήτηση των ξένων επενδυτών, δειλά-δειλά αναζωπυρώθηκε και το ενδιαφέρον των Κυπρίων τόσο για ενοικίαση όσο και για µόνιµη κατοικία σε διαµερίσµατα ή κατοικίες σε οικιστικές περιοχές.

ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Είστε αισιόδοξοι για την πορεία του κλάδου τα επόµενα χρόνια;

Γενικά υπάρχει µια αισιοδοξία για την κυπριακή οικονοµία και την πορεία του κλάδου, λόγω των προσπαθειών της κυβέρνησης για προσέλκυση ξένων επενδύσεων, µέσα από σειρά πρωτοβουλιών, όπως τα προγράµµατα για µόνιµη διαµονή, σχέδιο απόκτησης κυπριακού διαβατηρίου, καθώς και τα φορολογικά κίνητρα, που έχουν έναν θετικό αντίκτυπο στην αγορά και ως αποτέλεσµα, υψηλότερο δείκτη πωλήσεων ακινήτων κατά το 2017-2018. Αυτό δηµιούργησε σταθερότητα και θετικό κλίµα στην αγορά. Παρά τα ζητήµατα που εξακολουθούν να υφίστανται σήµερα, και που αφορούν στα µη εξυπηρετούµενα δάνεια («κόκκινα» δάνεια) τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, κατά το 2017-2018, φαίνεται να ήταν πιο πρόθυµα να εξυπηρετήσουν πιθανούς επενδυτές και να παρέχουν πρόσβαση στη χρηµατοδότηση τόσο σε Κύπριους όσο και ξένους επενδυτές, που σηµειώνουν αυξηµένο ενδιαφέρον. 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Ποιοι οι στόχοι της εταιρείας για το µέλλον;

Ο Όµιλος µε στόχο πάντα την περαιτέρω ανάπτυξη και επέκτασή του, παράλληλα µε την ανέγερση των οικιστικών του έργων, βρίσκεται στο στάδιο µελέτης και σχεδιασµού δύο BOUTIQUE HOTELS σε ιδιόκτητα φιλέτα τεµάχια στο κέντρο της Λάρνακας, ενώ στα σκαριά βρίσκεται και η ανέγερση ενός καινοτόµου πολυώροφου πύργου που θα βοηθήσει στην προσέλκυση σηµαντικών επενδυτικών κεφαλαίων από το εξωτερικό. CT

INFO:

Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 22, 
«LIVADIOTIS MAKARIA CENTER», Λάρνακα, 
Τηλ: 24 828 000 www.livadiotis.com