One Life Partners: Η λύση για την επαγγελματική διαχείριση του Ταμείου Προνοίας σας

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο για τα Ταμεία Προνοίας και με τους κανονισμούς να αυξάνονται παγκοσμίως, η διοίκηση και διαχείριση Ταμείων Προνοίας Εργαζομένων από τους εργοδότες γίνεται όλο και πιο χρονοβόρα, περίπλοκη και δαπανηρή.

Η ομάδα μας, με μακροχρόνια εμπειρία στον τομέα αυτό, έχει προχωρήσει στην ίδρυση ενός ταμείου προνοίας καθορισμένων εισφορών για να καλύψει τις απαιτήσεις των πελατών μας. Το Ταμείο Προνοίας, One Life Partners (OLP), είναι ένα οριζόντιο ταμείο προνοίας που τίθεται στη διάθεση εργοδοτών και εργαζομένων. Το Ταμείο Προνοίας OLP μεριμνάει ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, των οποίων η συντριπτική πλειοψηφία παραμένει χωρίς ταμείο προνοίας, ενώ η πλειοψηφία των υφιστάμενων ταμείων είναι μικρά σε μέγεθος και δημιουργούν αυξημένες διοικητικές επιβαρύνσεις στους εργοδότες. H ενσωμάτωση πολλών ξεχωριστών ταμείων εργοδοτών, που είναι φορτικά και δαπανηρά, σε ένα οριζόντιο ταμείο επιτυγχάνει οικονομίες κλίμακας και δίνει περισσότερες επιλογές στα μέλη του.

Το Ταμείο Προνοίας OLP επιτρέπει σε μεσαίου και μεγάλου μεγέθους εργοδότες να έχουν αποτελεσματικά οικονομικά οφέλη από την εξωτερική ανάθεση της διαχείρισης, των επενδύσεων και γενική διαχείριση των συνταξιοδοτικών κεφαλαίων τους. Απευθύνεται σε Κύπριους εργοδότες που δεν θέλουν να ασχολούνται με υφιστάμενους κανόνες συμμόρφωσης, αλλά που παράλληλα θέλουν να προσφέρουν στους υπαλλήλους τους μια σύγχρονη, αποδοτική και επαγγελματική λύση.

Η διοίκηση (administration) του Ταμείου διενεργείται από την Oneworld Ltd, αδειούχος παροχέας Διοικητικών Υπηρεσιών (Αρ. Άδειας 149/196) από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Οι διοικητικές υπηρεσίες καλύπτουν την προετοιμασία των κανονισμών του ταμείου προνοίας, την εγγραφή του στον Έφορο Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, την μηνιαία προετοιμασία των λογιστικών βιβλίων, την ενημέρωση των αρχείων, την κατανομή του εισοδήματος, την αναφορά συμμόρφωσης, γραμματειακές υπηρεσίες και οτιδήποτε άλλο προβλέπεται από τον νόμο.

Την ευθύνη για την διαχείριση των επενδύσεων του Ταμείου έχει η One Plus Capital Ltd, η οποία κατέχει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για να λειτουργεί ως Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Αρ. Άδειας 111/10). Η One Plus Capital Ltd είναι αδειοδοτημένη να παρέχει και εξειδικεύεται στις συμβουλές επενδύσεων, διαχείριση  χαρτοφυλακίων, στο να ενεργεί ως θεματοφύλακας, να καθοδηγεί σε θέματα χρηματοδότησης επιχειρήσεων καθώς και να παρέχει χρηματιστηριακές υπηρεσίες που σχετίζονται με μετατροπή και διακυμάνσεις συναλλάγματος.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε μια λύση που καλύπτει τις ανάγκες τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων, εξασφαλίζοντας παράλληλα την διαχείριση του ταμείου προνοίας τους με τον πιο αποτελεσματικό και επαγγελματικό τρόπο για την επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων και αποδόσεων. Το OLP επιτρέπει σε κάθε μέλος  τη δυνατότητα εξατομικευμένης επιλογής από παγκοσμίως διαφοροποιημένες επενδυτικές στρατηγικές που καλύπτουν τα διαφορετικά προφίλ κινδύνου των μελών του. Τα μέλη έχουν επισής τη δυνατότητα να παρακολουθούν τους συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς τους και να τροποποιούν την επενδυτική τους πολιτική ανά πάσα στιγμή όπως αυτοί επιθυμούν.

Για το 2017, οι επενδυτικές στρατηγικές του Ταμείου Προνοίας OLP έχουν καταγράψει σημαντικά θετικές αποδόσεις, συνεχίζοντας με αυτό το τρόπο την κερδοφόρα απόδοση που πέτυχαν κατά το 2016. Αναλυτικά, τα χαρτοφυλάκια επενδύσεων κατέγραψαν τις εξής αποδόσεις για το 2017 (καθαρές αποδόσεις μετά την αφαίρεση των εξόδων)

  1. Στρατηγική Χρηματαγοράς 3,68%
  2. Συντηρητική Στρατηγική  5,15%
  3. Ισορροπημένη Στρατηγική 5,89%

Το OLP, έχοντας εντάξη στο πελατολόγιο του σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων διαφόρων μεγεθών, εδραιώνεται πλέον στην κυπριακή αγορά ως η αξιόπιστη λύση που αναζητεί η κάθε επιχείρηση που θέλει να προσφέρει στο ανθρώπινο δυναμικό της ένα σύγχρονο ταμείο προνοίας.

Το One Life Partners είναι η λύση! Από τη διοίκηση και την υποβολή εκθέσεων, στο σχεδιασμό των στρατηγικών επικοινωνίας, την επενδυτική στρατηγική, την κατανομή των περιουσιακών στοιχείων και την συμμόρφωση. Κάνουμε ότι χρειάζεται για να διασφαλίσουμε την  επαγγελματική και συνετή διαχείριση του Ταμείου Προνοίας που θα αποτελεί πάντοτε ένα πλεονέκτημα για τα μέλη του.

Για περισσότερες πληροφοριές μπορείτε να απευθυνθείται στην ιστιοσελίδα μας ή να επικοινωνήσετε μαζί μας  μέσο  τηλεφώνου ή email.

Μην χάσετε την αποκλειστική συνέντευξη του διευθυντή μας στο Ράδιο Πρώτο στις 11/05 η ώρα 12 το μεσημέρι όπου θα γίνετε ειδική αναφορά  για τα Ταμεία Προνοίας και το πώς το One Life Partners μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη των συνταξιοδοτικών σας στόχων.