GCC: Ο ψηφιακός συνεργάτης των επιχειρήσεων

Η GCC Computers δραστηριοποιείται στην κυπριακή αγορά πληροφορικής από το 1987 µε πρωταρχικό στόχο να παρέχει στους πελάτες της ένα ολοκληρωµένο χαρτοφυλάκιο επαγγελµατικών υπηρεσιών και προϊόντων, προσαρµοσµένο στις ανάγκες τους.

Η GCC έχει καταφέρει να κερδίσει την εµπιστοσύνη, τον σεβασµό, την αναγνώριση των πελατών της µέσα από το σηµαντικό έργο της και τις διεθνείς αναγνωρίσεις που έχει αποσπάσει όπως: «Fabric Partner της Fortinet» για το 2017 σε Κύπρο και Ελλάδα και «Κορυφαίος Συνεργάτης της Hewlett-Packard» για το 2017 σε Ελλάδα και Κύπρο. Θεωρείται µια από τις κορυφαίες εταιρείες πληροφορικής στην Κύπρο µε παρουσία σε όλους τους µεγάλους και σηµαντικούς οργανισµούς.

Η επιχειρηµατική κουλτούρα, οι δεξιότητες και η εµπειρία της τη βοηθούν να παρέχει ολοκληρωµένες επιχειρηµατικές λύσεις στον δηµόσιο, ιδιωτικό, τραπεζικό και χρηµατοοικονοµικό τοµέα, καθώς και στον τοµέα των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και κοινής ωφέλειας.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗΝ GCC

«Η σταθερή προσήλωση της GCC στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών, η συνεχής ανάπτυξη και εκπαίδευση του προσωπικού, ο επαγγελµατισµός και η εντιµότητα στις σχέσεις µας µε τους πελάτες και τους προµηθευτές µας αποτελούν το ανταγωνιστικό µας πλεονέκτηµα», υπογραµµίζουν στελέχη της εταιρείας και τονίζουν: «Είµαστε πολύ περήφανοι, γιατί διατηρούµε σταθερά πολύ υψηλό δείκτη ικανοποίησης πελατών. Ίσως τον υψηλότερο της αγοράς!»

Σε ό,τι αφορά στα νέα δεδοµένα που διαµορφώνονται στον τοµέα της τεχνολογίας και του ICT οι άνθρωποι της GCC τονίζουν τη µεγάλη σηµασία που έχει το θέµα της κυβερνοασφάλειας. Όπως επισηµαίνουν, κάθε εταιρεία έχει τις δικές της ανάγκες, αλλά σίγουρα ο τοµέας του cybersecurity είναι πλέον θέµα ζωτικής σηµασίας για κάθε εταιρεία, ανεξάρτητα από το µέγεθός της, καθώς το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµά της έγκειται στα δεδοµένα της και στο πόσο καλά µπορεί να τα προστατεύσει και να τα χρησιµοποιήσει για την παροχή ουσιαστικών πληροφοριών στο προσωπικό της µε βάση τη στρατηγική της».

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Σύµφωνα µε την GCC, «τα τελευταία χρόνια η ανάγκη για χρήση της τεχνολογίας στην καθηµερινότητα αυξάνεται µε αποτέλεσµα να υπάρχει ραγδαία ανάπτυξη του τοµέα και αρκετές αναβαθµίσεις σε διάφορους τοµείς. Τους τελευταίους µήνες όροι όπως το Artificial Intelligence (AI) και Internet of Things (IoT) βρίσκονται στο προσκήνιο και φαίνεται ότι οι τεχνολογίες που συνδέονται µαζί τους θα είναι καθοριστικές για το µέλλον. Ωστόσο, παράλληλα µε τον ενθουσιασµό, υπάρχει και έντονος προβληµατισµός σχετικά µε το γεγονός ότι οι στοχευµένες επιθέσεις µέσα από συσκευές που συνδέονται µε το διαδίκτυο αυξάνονται και µπορεί να προέλθουν οποιαδήποτε στιγµή και σε οποιαδήποτε µορφή».

ΕΠΕΝ∆ΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα πιο πάνω, αυτό που η GCC συµβουλεύει τους Οργανισµούς, είναι να «χτίσουν πάνω στην ασφάλειά τους». Όπως υπογραµµίζουν οι επαγγελµατίες του κλάδου, «λόγω των καθηµερινών αλλαγών οι κίνδυνοι που αφορούν στο cybersecurity είναι οι πιο διαδεδοµένοι λόγω του ότι είναι απρόβλεπτοι. Τις πλείστες φορές προέρχονται µέσα από το δίκτυο ή από προσωπικές συσκευές που χρησιµοποιούνται στο εταιρικό περιβάλλον. Οι οργανισµοί θα πρέπει να είναι πλήρως ενηµερωµένοι για τα αποτελέσµατα, τα οποία προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση και συνεπώς να "χτίζουν" κατά προτεραιότητα πάνω στην ασφάλειά τους. Μία πολυεπίπεδη προσέγγιση στην ασφάλεια ελαχιστοποιεί την πιθανότητα επίθεσης. Επίσης, εξαιρετικά σηµαντικό κοµµάτι αποτελεί η εκπαίδευση των τελικών χρηστών, αφού οι hackers βελτιώνουν συνεχώς τις τακτικές επίθεσης που χρησιµοποιούν. Περαιτέρω, ένα µέρος του ετήσιου προϋπολογισµού του κάθε οργανισµού πρέπει να διατίθεται για λύσεις ασφάλειας».

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι προµηθευτές της GCC είναι παγκόσµιοι κολοσσοί, εδραιωµένοι στον τοµέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών, Ασφάλειας ∆ικτύων και παροχής τεχνολογικών λύσεων όπως: Hewlett-Packard Enterprise, Aruba Networks, Juniper Networks, Fortinet, VMWARE, Mitel, Jinny, Ciena, Enghouse, Infoblox, SentinelOne, Portnox, Oracle, Stonebranch, IBM, Digital Guardian και Microsoft. Επίσης, µε εξειδίκευση στον τοµέα της ασφάλειας πληροφοριών και των δικτύων, η GCC είναι έτοιµη να ανταποκριθεί στην πρόκληση του Γενικού Κανονισµού (2016/679) για Προστασία των Προσωπικών ∆εδοµένων, βοηθώντας οποιαδήποτε εταιρεία και οργανισµό να εναρµονιστούν και να συµµορφωθούν µε τις πολλές αλλαγές στις ρυθµιστικές πολιτικές.

ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Η GCC στην Κύπρο, αλλά και µε την παρουσία της στην Ελλάδα από το 2013 απασχολεί συνολικά 50 άτοµα. Η GCC Hellas στα 5 χρόνια παρουσίας της κατάφερε να καθιερωθεί ως ένας αξιόπιστος και πολύτιµος συνεργάτης στην ελληνική αγορά, προωθώντας τη φιλοσοφία και τις αξίες που καθιερώθηκαν από την GCC Computers Κύπρου.

Η GCC Hellas ενεργεί και σαν Fortinet’s «Value Added Distributor», προσφέροντας καινοτόµες και αξιόπιστες υπηρεσίες στον τοµέα της ασφάλειας δικτύων. Οι υπηρεσίες της Fortinet καλύπτουν τις ανάγκες κάθε συνεργάτη τόσο στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα.

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΟΥ ΠΟΛΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ:

Υιοθετείται σταδιακά σε κάθε νέα πλατφόρµα, εφαρµογή, συσκευή, υπηρεσία βοηθώντας στη λήψη αποφάσεων, δίνοντας πάσης φύσεως συµβουλές και αλλάζοντας αρκετά επαγγέλµατα. Μελλοντικά όλο και περισσότερες εταιρείες θα χρησιµοποιούν την τεχνητή νοηµοσύνη στον έλεγχο των τεχνικών λειτουργιών τους.

ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ/AUGMENTED REALITY:

Οι επόµενοι µήνες µπορεί να αποδειχθούν ορόσηµο για το «αδελφάκι» της εικονικής πραγµατικότητας (virtual reality – VR), την επαυξηµένη πραγµατικότητα (augmented reality – AR).

ΤΑ ΡΟΜΠΟΤ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (BOTS):

Οι άνθρωποι θα µιλούν µε «µποτ», προκειµένου να πραγµατοποιήσουν π.χ. µια αεροπορική κράτηση ή µια επικοινωνία µε την τράπεζά τους. Τα «µποτ» θα µπουν για τα καλά στην οικιακή καθηµερινότητα, δίνοντας συµβουλές του τύπου «είναι ώρα να πάρεις το φάρµακό σου» ή «µην το αγοράσεις αυτό, γιατί θα ξεπεράσεις το πιστωτικό όριο της κάρτας σου».

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLOCKCHAIN:

Η τεχνολογία blockchain των κρυπτονοµισµάτων θα αξιοποιηθεί ευρύτερα και θα συνδυαστεί µε το Internet of Things (IoT). Ο όρος blockchain τράβηξε πάνω του τα φώτα της δηµοσιότητας µε το bitcoin, ένα κρυπτονόµισµα που χρησιµοποιεί ένα είδος τεχνολογίας blockchain, µέσω του οποίου µπορεί κάποιος να παρακολουθεί όλες τις συναλλαγές του. Το Blockchain, όµως, είναι πέρα από το bitcoin. Έτσι τα διάφορα πράγµατα µε ενσωµατωµένους ηλεκτρονικούς αισθητήρες (από αυτοκίνητα έως ψυγεία και κάµερες) θα συνοµιλούν µεταξύ τους µέσω Ίντερνετ.

ΥΠΕΡΠΛΗΘΩΡΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ (DATA OVERLOAD):

Τα υφιστάµενα δεδοµένα που δηµιουργούνται και συλλέγονται θα γίνουν ακόµη περισσότερα, ιδίως µετά την ευρύτερη χρήση «smart speakers» από τους χρήστες. Αυτό θα σηµαίνει περισσότερες εξατοµικευµένες διαφηµίσεις, µειωµένη ιδιωτικότητα και ακόµη µεγαλύτερο κίνδυνο παραβίασης προσωπικών δεδοµένων.

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΕΙΚΟΝΙΚΟΙ ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ:

Οι αυτοµατοποιηµένες τεχνολογίες για το σπίτι θα βρεθούν στο προσκήνιο, έτσι ώστε π.χ. όταν φεύγετε, τα φώτα και το κλιµατιστικό να σβήνουν µόνα τους, οι αισθητήρες να σας ειδοποιούν στο κινητό αν κάποιος µπει στο σπίτι σας ή όταν µπαίνετε σε αυτό.

ΤΟ 5G:

Εκτός από τις απίστευτες ταχύτητες που µπορεί να προσφέρει (έως και 15 φορές πιο γρήγορες συνδέσεις), το 5G δίνει τη δυνατότητα για αποσυµφόρηση των συχνοτήτων. Ταυτόχρονα λόγω ταχύτητας θα σηµάνει και το τέλος των παραδοσιακών µέσων όπως τα ξέρουµε. Οι δυνατότητες της ψηφιακής τηλεόρασης θα εξελιχθούν, δίνοντας στον καθένα τη δυνατότητα να εκπέµπει το δικό του υλικό. Φυσικά αυτό θα αυξήσει την ανάγκη για ακόµη µεγαλύτερο έλεγχο του υλικού που δηµοσιεύεται.

ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ:

Στο µέλλον, το πρόβληµα κυβερνοασφάλειας θα γίνει πιο έντονο, καθώς οι κάθε είδους απειλές θα πολλαπλασιάζονται και οι χρήστες θα εκτίθενται σε αυτές όσο περισσότερο µεταφέρουν τη ζωή τους στον ψηφιακό κόσµο. Μπορεί οι καταναλωτές να γοητεύονται πιο πολύ από το τελευταίο smartphone, αλλά η πραγµατική «µαγεία» πίσω από όλες τις συσκευές του µέλλοντος θα έχει να κάνει µε την τεχνητή νοηµοσύνη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

22 206222

Τίµης 15 Λατσιά, Λευκωσία, 2220, Κύπρος

info@gcc.com.cy

www.gcc.com.cy