Καίριας σημασίας η κυβερνοασφαλεια

Στον αντίποδα των νέων τεχνολογιών και των τεχνολογιών του µέλλοντος, οι επιχειρήσεις πρέπει να θωρακιστούν µε λύσεις ασφαλείας, αφού οι κυβερνοεπιθέσεις θα αυξάνονται

Οι ραγδαίες εξελίξεις στον τοµέα της τεχνολογίας έχουν αλλάξει ριζικά την καθηµερινότητα, την εργασία, τις κοινωνικές επαφές και τους ανθρώπους. Μεγάλο µέρος της ζωής µας στρέφεται γύρω από τη µικρή οθόνη του κινητού τηλεφώνου, της ταµπλέτας, του υπολογιστή, που ολοένα και γίνονται µικρότερα. Συσκευές που µπαίνουν στην τσέπη µας, τόσο µικρές αλλά µε τεράστιες δυνατότητες που επιτρέπουν τη συνοµιλία, τις συναλλαγές µε τις τράπεζες και πολλές άλλες δραστηριότητες σε πραγµατικό χρόνο από οποιοδήποτε µέρος και αν βρισκόµαστε. Μερικά χρόνια πριν κανείς δεν φανταζόταν την τεράστια επίδραση της τεχνολογίας στον άνθρωπο, τις κοινωνίες, τις επιχειρήσεις. Το πόσο θα άλλαζε τις ζωές των ανθρώπων, ποιες νέες διευκολύνσεις αλλά και διλήµµατα θα έθετε ενώπιόν µας, πώς θα άλλαζε τον τρόπο εργασίας µας, παραδοσιακά επαγγέλµατα, την εκπαίδευση, την ψυχαγωγία.

DIGITAL ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Όπως και σε όλο τον πλανήτη, έτσι και στην Κύπρο δεν µπορούµε παρά να ακολουθήσουµε όλες αυτές τις αλλαγές. ∆ιατυπώνεται η άποψη πως ένας από τους τοµείς που αναδείχθηκε µέσα από την οικονοµική κρίση, ήταν η ανάγκη των επιχειρήσεων για ψηφιοποίηση των εργασιών τους. Αρχικά, ίσως κάποιες µικρότερες επιχειρήσεις να µην µπορούσαν να αντιληφθούν όλο αυτό που θα ακολουθούσε, σε αντίθεση µε τους µεγάλους οργανισµούς και τις πολυεθνικές που προχώρησαν έγκαιρα στο κοµµάτι του digital. Σταδιακά άρχισε να γίνεται αντιληπτό πως όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να ακολουθήσουν την ψηφιακή εποχή και ήδη, γίνεται µεγάλη συζήτηση για το digital transformation που εντάσσεται στο πλαίσιο ενός κόσµου που συνεχώς αλλάζει και µεταβάλλεται.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ;

Τι λένε, όµως, για όλα αυτά οι ειδικοί; Ποιες θα είναι οι τεχνολογίες του µέλλοντος, τι θα πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις; Σύµφωνα µε προβλέψεις, ανάµεσα σε άλλα, αυτό που θα δούµε µελλοντικά είναι νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοηµοσύνη, οι ψηφιακοί εικονικοί βοηθοί, η τεχνολογία Blockchain και το 5G. Όλα αυτά, όπως επισηµαίνουν οι επαγγελµατίες του ICT, ενέχουν και σηµαντικούς κινδύνους, γι’ αυτό είναι απαραίτητο οι επιχειρήσεις να επενδύουν σε λύσεις ασφαλείας, αφού σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις οι επιθέσεις από χάκερ θα αυξάνονται συνεχώς, την ίδια στιγµή που διογκώνεται ο όγκος των δεδοµένων.

«ΚΑΤΑΙΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

Για τις σηµαντικές εξελίξεις στον τοµέα της τεχνολογίας και το τι θα πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις, µιλά στο Capital Today ο πρόεδρος του Παγκυπρίου Συνδέσµου Επιχειρήσεων Πληροφορικής (CITEA), κ. Άρης Αναστασιάδης.

Οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία αναγκάζουν τις επιχειρήσεις να αλλάξουν το επιχειρηµατικό τους µοντέλο και να καθορίσουν νέες στρατηγικές. Πώς αξιολογείτε τις ενέργειες που γίνονται από τις επιχειρήσεις και πού θα πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση για οµαλή µετάβαση στην ψηφιακή εποχή;

Οι εξελίξεις του τοµέα είναι καταιγιστικές. Ακόµα και οι υπεύθυνοι των Πληροφορικών Συστηµάτων σε µια επιχείρηση είναι αδύνατον να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις σε βάθος. Είναι απαραίτητο οι επιχειρήσεις να έχουν ένα στρατηγικό πλάνο Ψηφιακής Μεταµόρφωσης (Digital Transformation). Για να το πετύχουν, θα πρέπει να κατανοήσουν ότι δεν µπορούν πλέον να έχουν απλώς «προµηθευτές» πληροφορικών συστηµάτων, αλλά «Συµβούλους Τεχνολογίας» που θα τους βοηθήσουν στην υλοποίηση του στόχου της µετάβασης στην Ψηφιακή εποχή.

Ποιες είναι οι τάσεις στην Κύπρο σε σχέση µε τη χρήση του ICT; Ποια τεχνολογικά εργαλεία χρησιµοποιούν οι επιχειρήσεις;

Οι κυπριακές επιχειρήσεις δεν διαφέρουν από άλλες της Ευρώπης. Τα τελευταία χρόνια βλέπουµε να αλλάζει ο τρόπος σκέψης του Κύπριου επιχειρηµατία και να βλέπει την τεχνολογία ως ένα απαραίτητο εργαλείο της επιχείρησής του. Η χρήση λύσεων ERP, CRM, BI, Data Analytics αλλά και υποδοµών, όπως δίκτυα, και ασφάλειας δεδοµένων είναι απαραίτητα για τις επιχειρήσεις.

ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Εκφράζεται η άποψη ότι οι νέες τεχνολογίες (ροµποτική, τεχνητή νοηµοσύνη κ.ά.) απειλούν έναν σηµαντικό αριθµό θέσεων εργασίας. Πώς το σχολιάζετε;

Σύµφωνα µε διάφορες µελέτες, η Τεχνητή Νοηµοσύνη και η χρήση των ροµπότ στην αγορά απασχόλησης θα επιφέρουν σηµαντικές αλλαγές σε όλα τα επαγγέλµατα.

Σε πρόσφατη µελέτη της PwC, αναφέρονται οι συνέπειες και αναµένεται να είναι πολύ σηµαντικές. Σύµφωνα µε τη µελέτη, η αλλαγή θα έρθει σε τρεις φάσεις:

• Την πρώτη, που ήδη βιώνουµε, της ευρείας χρήσης αλγορίθµων. Σε αυτήν τη φάση, θα επηρεαστούν επαγγέλµατα του χρηµατοοικονοµικού τοµέα, της ασφάλισης και των τεχνικών υπηρεσιών.

• Η δεύτερη φάση, το κύµα της ενισχυµένης πραγµατικότητας, όπου η ροµποτική θα αρχίσει να εφαρµόζεται σταδιακά σε ηµι-ελεγχόµενα περιβάλλοντα από τους ανθρώπους. Αρκετά επαγγέλµατα γραφείου και τεχνικής αρωγής τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δηµόσιο τοµέα θα δεχθούν πίεση και σίγουρα θα χρειαστεί να προσαρµοστούν.

• Το τρίτο κύµα, έως το 2035, όπου η τεχνητή νοηµοσύνη θα έχει ήδη, έως τότε, ακουµπήσει σηµαντικές πτυχές της ανθρώπινης απασχόλησης. Σε αυτήν τη φάση θα φτάσει στο σηµείο της µίµησης της συµπεριφοράς των ανθρώπων.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ CITEA

«Ο σκοπός του Συνδέσµου είναι να βοηθήσει µε την εµπειρία και τις γνώσεις του την αγορά, αλλά και διάφορους κυβερνητικούς οργανισµούς για την πιο αποτελεσµατική και γρήγορη υιοθέτηση λύσεων ΤΠΕ και ταυτόχρονα να προστατεύει το καλώς νοούµενο συµφέρον των µελών του. Το Στρατηγικό Πλάνο που καταρτήσαµε για τη διετία 2017- 2019, βασίζεται σε τέσσερεις άξονες που είναι:

•  Επικοινωνία – Εκδηλώσεις: Στόχος είναι να προστεθεί αξία στα µέλη µας, αξιοποιώντας τα Social Media και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

•  Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και Digital Europe: Ο CITEA είναι µέλος του Digital Europe, όπου καθορίζεται η Ψηφιακή Στρατηγική της Ευρώπης. Επίσης ο CITEA τρέχει διάφορα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα όπως το e-skills κ.ά.

•  Οικονοµικά: Σκοπός είναι η οικονοµική ενίσχυση του Συνδέσµου, για να αντεπεξέλθει στο έργο του.

•  Θεσµικά: Ο CITEA λαµβάνει µέρος σε διάφορες επιτροπές θεσµών και φορέων. Είναι µέλος της οµάδας καθορισµού των δράσεων της Ψηφιακής Στρατηγικής της Κύπρου, είναι µέλος της οµάδας Εθνικής Συµµαχίας Ψηφιακών Θέσεων Εργασίας κ.ά.».