ΑΦΙΕΡΩΜΑ ICT: Καίριας σημασίας η Κυβερνοασφάλεια 

Στον αντίποδα των νέων τεχνολογιών και των τεχνολογιών του µέλλοντος, οι επιχειρήσεις πρέπει να θωρακιστούν µε λύσεις ασφαλείας, αφού οι κυβερνοεπιθέσεις θα αυξάνονται.

Οι ραγδαίες εξελίξεις στον τοµέα της τεχνολογίας έχουν αλλάξει ριζικά την καθηµερινότητα, την εργασία, τις κοινωνικές επαφές και τους ανθρώπους. Μεγάλο µέρος της ζωής µας στρέφεται γύρω από τη µικρή οθόνη του κινητού τηλεφώνου, της ταµπλέτας, του υπολογιστή, που ολοένα και γίνονται µικρότερα.

Συσκευές που µπαίνουν στην τσέπη µας, τόσο µικρές αλλά µε τεράστιες δυνατότητες που επιτρέπουν τη συνοµιλία, τις συναλλαγές µε τις τράπεζες και πολλές άλλες δραστηριότητες σε πραγµατικό χρόνο από οποιοδήποτε µέρος και αν βρισκόµαστε. Μερικά χρόνια πριν κανείς δεν φανταζόταν την τεράστια επίδραση της τεχνολογίας στον άνθρωπο, τις κοινωνίες, τις επιχειρήσεις. Το πόσο θα άλλαζε τις ζωές των ανθρώπων, ποιες νέες διευκολύνσεις αλλά και διλήµµατα θα έθετε ενώπιόν µας, πώς θα άλλαζε τον τρόπο εργασίας µας, παραδοσιακά επαγγέλµατα, την εκπαίδευση, την ψυχαγωγία. 

DIGITAL ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Όπως και σε όλο τον πλανήτη, έτσι και στην Κύπρο δεν µπορούµε παρά να ακολουθήσουµε όλες αυτές τις αλλαγές. ∆ιατυπώνεται η άποψη πως ένας από τους τοµείς που αναδείχθηκε µέσα από την οικονοµική κρίση, ήταν η ανάγκη των επιχειρήσεων για ψηφιοποίηση των εργασιών τους. Αρχικά, ίσως κάποιες µικρότερες επιχειρήσεις να µην µπορούσαν να αντιληφθούν όλο αυτό που θα ακολουθούσε, σε αντίθεση µε τους µεγάλους οργανισµούς και τις πολυεθνικές που προχώρησαν έγκαιρα στο κοµµάτι του digital. Σταδιακά άρχισε να γίνεται αντιληπτό πως όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να ακολουθήσουν την ψηφιακή εποχή και ήδη, γίνεται µεγάλη συζήτηση για το digital transformation που εντάσσεται στο πλαίσιο ενός κόσµου που συνεχώς αλλάζει και µεταβάλλεται. 

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ;

Τι λένε, όµως, για όλα αυτά οι ειδικοί; Ποιες θα είναι οι τεχνολογίες του µέλλοντος, τι θα πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις; Σύµφωνα µε προβλέψεις, ανάµεσα σε άλλα, αυτό που θα δούµε µελλοντικά είναι νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοηµοσύνη, οι ψηφιακοί εικονικοί βοηθοί, η τεχνολογία Blockchain και το 5G. Όλα αυτά, όπως επισηµαίνουν οι επαγγελµατίες του ICT, ενέχουν και σηµαντικούς κινδύνους, γι’ αυτό είναι απαραίτητο οι επιχειρήσεις να επενδύουν σε λύσεις ασφαλείας, αφού σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις οι επιθέσεις από χάκερ θα αυξάνονται συνεχώς, την ίδια στιγµή που διογκώνεται ο όγκος των δεδοµένων. 

«ΚΑΤΑΙΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

Για τις σηµαντικές εξελίξεις στον τοµέα της τεχνολογίας και το τι θα πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις, µιλά στο Capital Today ο πρόεδρος του Παγκυπρίου Συνδέσµου Επιχειρήσεων Πληροφορικής (CITEA), κ. Άρης Αναστασιάδης. 

Οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία αναγκάζουν τις επιχειρήσεις να αλλάξουν το επιχειρηµατικό τους µοντέλο και να καθορίσουν νέες στρατηγικές. Πώς αξιολογείτε τις ενέργειες που γίνονται από τις επιχειρήσεις και πού θα πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση για οµαλή µετάβαση στην ψηφιακή εποχή;

Οι εξελίξεις του τοµέα είναι καταιγιστικές. Ακόµα και οι υπεύθυνοι των Πληροφορικών Συστηµάτων σε µια επιχείρηση είναι αδύνατον να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις σε βάθος. Είναι απαραίτητο οι επιχειρήσεις να έχουν ένα στρατηγικό πλάνο Ψηφιακής Μεταµόρφωσης (Digital Transformation). Για να το πετύχουν, θα πρέπει να κατανοήσουν ότι δεν µπορούν πλέον να έχουν απλώς «προµηθευτές» πληροφορικών συστηµάτων, αλλά «Συµβούλους Τεχνολογίας» που θα τους βοηθήσουν στην υλοποίηση του στόχου της µετάβασης στην Ψηφιακή εποχή. 

Ποιες είναι οι τάσεις στην Κύπρο σε σχέση µε τη χρήση του ICT; Ποια τεχνολογικά εργαλεία χρησιµοποιούν οι επιχειρήσεις;

Οι κυπριακές επιχειρήσεις δεν διαφέρουν από άλλες της Ευρώπης. Τα τελευταία χρόνια βλέπουµε να αλλάζει ο τρόπος σκέψης του Κύπριου επιχειρηµατία και να βλέπει την τεχνολογία ως ένα απαραίτητο εργαλείο της επιχείρησής του. Η χρήση λύσεων ERP, CRM, BI, Data Analytics αλλά και υποδοµών, όπως δίκτυα, και ασφάλειας δεδοµένων είναι απαραίτητα για τις επιχειρήσεις.

ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Εκφράζεται η άποψη ότι οι νέες τεχνολογίες (ροµποτική, τεχνητή νοηµοσύνη κ.ά.) απειλούν έναν σηµαντικό αριθµό θέσεων εργασίας. Πώς το σχολιάζετε; 
Σύµφωνα µε διάφορες µελέτες, η Τεχνητή Νοηµοσύνη και η χρήση των ροµπότ στην αγορά απασχόλησης θα επιφέρουν σηµαντικές αλλαγές σε όλα τα επαγγέλµατα. 

Σε πρόσφατη µελέτη της PwC, αναφέρονται οι συνέπειες και αναµένεται να είναι πολύ σηµαντικές. Σύµφωνα µε τη µελέτη, η αλλαγή θα έρθει σε τρεις φάσεις:

• Την πρώτη, που ήδη βιώνουµε, της ευρείας χρήσης αλγορίθµων. Σε αυτήν τη φάση, θα επηρεαστούν επαγγέλµατα του χρηµατοοικονοµικού τοµέα, της ασφάλισης και των τεχνικών υπηρεσιών.
• Η δεύτερη φάση, το κύµα της ενισχυµένης πραγµατικότητας, όπου η ροµποτική θα αρχίσει να εφαρµόζεται σταδιακά σε ηµι-ελεγχόµενα περιβάλλοντα από τους ανθρώπους. Αρκετά επαγγέλµατα γραφείου και τεχνικής αρωγής τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δηµόσιο τοµέα θα δεχθούν πίεση και σίγουρα θα χρειαστεί να προσαρµοστούν. 
• Το τρίτο κύµα, έως το 2035, όπου η τεχνητή νοηµοσύνη θα έχει ήδη, έως τότε, ακουµπήσει σηµαντικές πτυχές της ανθρώπινης απασχόλησης. Σε αυτήν τη φάση θα φτάσει στο σηµείο της µίµησης της συµπεριφοράς των ανθρώπων. 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ CITEA

«Ο σκοπός του Συνδέσµου είναι να βοηθήσει µε την εµπειρία και τις γνώσεις του την αγορά, αλλά και διάφορους κυβερνητικούς οργανισµούς για την πιο αποτελεσµατική και γρήγορη υιοθέτηση λύσεων ΤΠΕ και ταυτόχρονα να προστατεύει το καλώς νοούµενο συµφέρον των µελών του.

Το Στρατηγικό Πλάνο που καταρτήσαµε για τη διετία 2017- 2019, βασίζεται σε τέσσερεις άξονες που είναι: 

•  Επικοινωνία – Εκδηλώσεις: Στόχος είναι να προστεθεί αξία στα µέλη µας, αξιοποιώντας τα Social Media και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.
•  Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και Digital Europe: Ο CITEA είναι µέλος του Digital Europe, όπου καθορίζεται η Ψηφιακή Στρατηγική της Ευρώπης. Επίσης ο CITEA τρέχει διάφορα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα όπως το e-skills κ.ά.
•  Οικονοµικά: Σκοπός είναι η οικονοµική ενίσχυση του Συνδέσµου, για να αντεπεξέλθει στο έργο του.
•  Θεσµικά: Ο CITEA λαµβάνει µέρος σε διάφορες επιτροπές θεσµών και φορέων. Είναι µέλος της οµάδας καθορισµού των δράσεων της Ψηφιακής Στρατηγικής της Κύπρου, είναι µέλος της οµάδας Εθνικής Συµµαχίας Ψηφιακών Θέσεων Εργασίας κ.ά.».

ASBIS KYPROS LTD: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 

Η ASBISc διανέµει µια τεράστια γκάµα προϊόντων τεχνολογίας και στηρίζει παγκόσµιες επιχειρήσεις

Η ASBISc Enterprises Plc, (ASB:WSE), µε έδρα τη Λεµεσό, είναι µια από τις µεγαλύτερες εταιρείες διανοµής προϊόντων τεχνολογίας στον κόσµο. Παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στον τοµέα της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics. Με περισσότερα από 25 χρόνια παρουσίας ως διανοµέας, η ASBISc Enterprises Plc ειδικεύεται στα προϊόντα ICT, αλλά και σε ολοκληρωµένες εταιρικές λύσεις µε περισσότερα από 110,000 προϊόντα στην γκάµα της.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ως ζωτικής σηµασίας κρίκος στην τεχνολογική αλυσίδα η ASBISc Enterprises Plc δηµιουργεί ευκαιρίες πωλήσεων και κερδοφορίας για τους κατασκευαστές και τους µεταπωλητές µέσω µοναδικών προγραµµάτων πωλήσεων και µάρκετινγκ, τεχνικής υποστήριξης και χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. ∆ιανέµει µια τεράστια γκάµα προϊόντων τεχνολογίας από κορυφαίες εταιρείες στον κόσµο όπως η Intel, η APPLE, η AMD, η Dell, η Lenovo, η Microsoft, η Samsung, η Toshiba, η Acer, η Seagate, Prestigio, Canyon και πολλές άλλες. 

ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ASBISc

Στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της ASBISc είναι η ευρεία γεωγραφική κάλυψη σε συνδυασµό µε την τοπική παρουσία, αναφέρουν στελέχη της εταιρείας και σηµειώνουν: «Η εταιρεία στηρίζει παγκόσµιες επιχειρήσεις µέσω ενός εκτεταµένου δικτύου πωλήσεων και διανοµής σε όλη την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και τη Λατινική Αµερική, όπως: 

• Τοπικά γραφεία πωλήσεων σε 23 χώρες
• Εκπροσωπώντας περισσότερους από 150 κατασκευαστές
•  Εξυπηρετώντας περισσότερους από 30.000 µεταπωλητές.

Στην Κύπρο η εταιρεία έχει τοπική παρουσία µε δυο εµπορικές θυγατρικές, την ΑSBIS Kypros Ltd και την PrestigioPlaza Ltd, καθώς και µε τα κεντρικά γραφεία, τα οποία στεγάζονται στη Λεµεσό». 

Σήµερα η εταιρεία εργοδοτεί 1300 άτοµα µε τα 150 να βρίσκονται στα ιδιόκτητα κεντρικά γραφεία στη Λεµεσό. Στα κεντρικά γραφεία στεγάζονται και οι δυο εµπορικές θυγατρικές της, η ΑSBIS Kypros Ltd και η PrestigioPlaza Ltd, οι οποίες διανέµουν τα προϊόντα και υπηρεσίες της ASBISc Enterprises Plc στην Κύπρο και Ελλάδα. 

ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Με δεδοµένο το γεγονός ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις εισέρχονται πλέον στον ψηφιακό κόσµο, οι άνθρωποι της ASBISc Enterprises Plc τονίζουν ιδιαίτερα την ανάγκη για λύσεις ασφαλείας. Όπως σηµειώνουν οι επαγγελµατίες του κλάδου, «στον σηµερινό διαδικτυακό ψηφιακό κόσµο των εταιρειών, η µεγαλύτερη απειλή είναι η ασφάλεια συναλλαγών και πληροφοριών. Όλο και περισσότερες εταιρείες διαχειρίζονται τις διαδικασίες τους πιο συχνά από φορητές συσκευές, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η ζήτηση για ολοκληρωµένες λύσεις ασφαλείας, οι οποίες θα προστατεύουν τα δεδοµένα της εταιρείας σε οποιαδήποτε φορητή συσκευή. Η ASBISc παρέχει πλατφόρµες λογισµικού (Sonicwall και Blackberry Enterprise Mobility) που διαχειρίζονται την ασφαλή µετακίνηση και επικοινωνία των δεδοµένων/συναλλαγών µιας εταιρείας στο διαδίκτυο». 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΖΗΤΗΣΗ

• ∆ιαδραστικές λύσεις εκπαίδευσης και επικοινωνίας (Prestigio Multiboard)
• Hybrid Cloud αποθηκευτικές λύσεις και remote desktop (Dell EMC)
• Ασφάλεια προσωπικών και εταιρικών δεδοµένων (Sonicwall)

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ICT

Μιλώντας για τις νέες τάσεις στον τοµέα του ICT στελέχη της ASBISc τονίζουν πως «η εταιρεία προσαρµόζεται κάθε χρόνο στις τεχνολογικές εξελίξεις. Αυτή είναι η φύση της βιοµηχανίας άλλωστε, αφού η βιοµηχανία αναδιαµορφώνει την τεχνολογία πληροφοριών για τις επιχειρήσεις. Οι τρεις βασικές τοποθετήσεις είναι: 

1) THE WORLD WILL BE HYBRID (µετατόπιση φόρτου εργασίας σε cloud συστήµατα αποθήκευσης και δεδοµένων)
2) INTELLIGENT EDGE (Internet of Things). Η ιδέα πίσω από το Internet of Things, είναι η σύνδεση όλων των ηλεκτρονικών συσκευών µιας εταιρείας µεταξύ τους ή/και µε το Internet.
3) ΣΗµΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στροφή από την απλή προώθηση προϊόντων στη δηµιουργία µακροπρόθεσµων συνδέσµων µέσω υπηρεσιών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ASBIS KYPROS LTD

Σπύρου Κυπριανού 26, Γερµασόγεια, 4040, Λεµεσός – Κύπρος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +357 25257350
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.asbis.com.cy

GCC COMPUTERS: Ο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Με την 30χρονη εµπειρία της, η GCC δηµιουργεί νέα δεδοµένα στην αγορά της τεχνολογίας

Η GCC Computers δραστηριοποιείται στην κυπριακή αγορά πληροφορικής από το 1987 µε πρωταρχικό στόχο να παρέχει στους πελάτες της ένα ολοκληρωµένο χαρτοφυλάκιο επαγγελµατικών υπηρεσιών και προϊόντων, προσαρµοσµένο στις ανάγκες τους. 

Η GCC έχει καταφέρει να κερδίσει την εµπιστοσύνη, τον σεβασµό, την αναγνώριση των πελατών της µέσα από το σηµαντικό έργο της και τις διεθνείς αναγνωρίσεις που έχει αποσπάσει όπως: «Fabric Partner της Fortinet» για το 2017 σε Κύπρο και Ελλάδα και «Κορυφαίος Συνεργάτης της Hewlett-Packard» για το 2017 σε Ελλάδα και Κύπρο. Θεωρείται µια από τις κορυφαίες εταιρείες πληροφορικής στην Κύπρο µε παρουσία σε όλους τους µεγάλους και σηµαντικούς οργανισµούς. 

Η επιχειρηµατική κουλτούρα, οι δεξιότητες και η εµπειρία της τη βοηθούν να παρέχει ολοκληρωµένες επιχειρηµατικές λύσεις στον δηµόσιο, ιδιωτικό, τραπεζικό και χρηµατοοικονοµικό τοµέα, καθώς και στον τοµέα των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και κοινής ωφέλειας. 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗΝ GCC

«Η σταθερή προσήλωση της GCC στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών, η συνεχής ανάπτυξη και εκπαίδευση του προσωπικού, ο επαγγελµατισµός και η εντιµότητα στις σχέσεις µας µε τους πελάτες και τους προµηθευτές µας αποτελούν το ανταγωνιστικό µας πλεονέκτηµα», υπογραµµίζουν στελέχη της εταιρείας και τονίζουν: «Είµαστε πολύ περήφανοι, γιατί διατηρούµε σταθερά πολύ υψηλό δείκτη ικανοποίησης πελατών. Ίσως τον υψηλότερο της αγοράς!»

Σε ό,τι αφορά στα νέα δεδοµένα που διαµορφώνονται στον τοµέα της τεχνολογίας και του ICT οι άνθρωποι της GCC τονίζουν τη µεγάλη σηµασία που έχει το θέµα της κυβερνοασφάλειας. Όπως επισηµαίνουν, κάθε εταιρεία έχει τις δικές της ανάγκες, αλλά σίγουρα ο τοµέας του cybersecurity είναι πλέον θέµα ζωτικής σηµασίας για κάθε εταιρεία, ανεξάρτητα από το µέγεθός της, καθώς το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµά της έγκειται στα δεδοµένα της και στο πόσο καλά µπορεί να τα προστατεύσει και να τα χρησιµοποιήσει για την παροχή ουσιαστικών πληροφοριών στο προσωπικό της µε βάση τη στρατηγική της». 

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Σύµφωνα µε την GCC, «τα τελευταία χρόνια η ανάγκη για χρήση της τεχνολογίας στην καθηµερινότητα αυξάνεται µε αποτέλεσµα να υπάρχει ραγδαία ανάπτυξη του τοµέα και αρκετές αναβαθµίσεις σε διάφορους τοµείς. Τους τελευταίους µήνες όροι όπως το Artificial Intelligence (AI) και Internet of Things (IoT) βρίσκονται στο προσκήνιο και φαίνεται ότι οι τεχνολογίες που συνδέονται µαζί τους θα είναι καθοριστικές για το µέλλον. Ωστόσο, παράλληλα µε τον ενθουσιασµό, υπάρχει και έντονος προβληµατισµός σχετικά µε το γεγονός ότι οι στοχευµένες επιθέσεις µέσα από συσκευές που συνδέονται µε το διαδίκτυο αυξάνονται και µπορεί να προέλθουν οποιαδήποτε στιγµή και σε οποιαδήποτε µορφή». 

ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα πιο πάνω, αυτό που η GCC συµβουλεύει τους Οργανισµούς, είναι να «χτίσουν πάνω στην ασφάλειά τους». Όπως υπογραµµίζουν οι επαγγελµατίες του κλάδου, «λόγω των καθηµερινών αλλαγών οι κίνδυνοι που αφορούν στο cybersecurity είναι οι πιο διαδεδοµένοι λόγω του ότι είναι απρόβλεπτοι. Τις πλείστες φορές προέρχονται µέσα από το δίκτυο ή από προσωπικές συσκευές που χρησιµοποιούνται στο εταιρικό περιβάλλον. Οι οργανισµοί θα πρέπει να είναι πλήρως ενηµερωµένοι για τα αποτελέσµατα, τα οποία προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση και συνεπώς να "χτίζουν" κατά προτεραιότητα πάνω στην ασφάλειά τους. Μία πολυεπίπεδη προσέγγιση στην ασφάλεια ελαχιστοποιεί την πιθανότητα επίθεσης. Επίσης, εξαιρετικά σηµαντικό κοµµάτι αποτελεί η εκπαίδευση των τελικών χρηστών, αφού οι hackers βελτιώνουν συνεχώς τις τακτικές επίθεσης που χρησιµοποιούν. Περαιτέρω, ένα µέρος του ετήσιου προϋπολογισµού του κάθε οργανισµού πρέπει να διατίθεται για λύσεις ασφάλειας». 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι προµηθευτές της GCC είναι παγκόσµιοι κολοσσοί, εδραιωµένοι στον τοµέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών, Ασφάλειας ∆ικτύων και παροχής τεχνολογικών λύσεων όπως: Hewlett-Packard Enterprise, Aruba Networks, Juniper Networks, Fortinet, VMWARE, Mitel, Jinny, Ciena, Enghouse, Infoblox, SentinelOne, Portnox, Oracle, Stonebranch, IBM, Digital Guardian και Microsoft. Επίσης, µε εξειδίκευση στον τοµέα της ασφάλειας πληροφοριών και των δικτύων, η GCC είναι έτοιµη να ανταποκριθεί στην πρόκληση του Γενικού Κανονισµού (2016/679) για Προστασία των Προσωπικών ∆εδοµένων, βοηθώντας οποιαδήποτε εταιρεία και οργανισµό να εναρµονιστούν και να συµµορφωθούν µε τις πολλές αλλαγές στις ρυθµιστικές πολιτικές. 

ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Η GCC στην Κύπρο, αλλά και µε την παρουσία της στην Ελλάδα από το 2013 απασχολεί συνολικά 50 άτοµα. Η GCC Hellas στα 5 χρόνια παρουσίας της κατάφερε να καθιερωθεί ως ένας αξιόπιστος και πολύτιµος συνεργάτης στην ελληνική αγορά, προωθώντας τη φιλοσοφία και τις αξίες που καθιερώθηκαν από την GCC Computers Κύπρου.

Η GCC Hellas ενεργεί και σαν Fortinet’s «Value Added Distributor», προσφέροντας καινοτόµες και αξιόπιστες υπηρεσίες στον τοµέα της ασφάλειας δικτύων. Οι υπηρεσίες της Fortinet καλύπτουν τις ανάγκες κάθε συνεργάτη τόσο στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα.

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Τεχνολογικές προβλέψεις που πολύ πιθανόν να δούμε στο μέλλον 

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Υιοθετείται σταδιακά σε κάθε νέα πλατφόρµα, εφαρµογή, συσκευή, υπηρεσία βοηθώντας στη λήψη αποφάσεων, δίνοντας πάσης φύσεως συµβουλές και αλλάζοντας αρκετά επαγγέλµατα. Μελλοντικά όλο και περισσότερες εταιρείες θα χρησιµοποιούν την τεχνητή νοηµοσύνη στον έλεγχο των τεχνικών λειτουργιών τους. 

ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ/AUGMENTED REALITY: Οι επόµενοι µήνες µπορεί να αποδειχθούν ορόσηµο για το «αδελφάκι» της εικονικής πραγµατικότητας (virtual reality – VR), την επαυξηµένη πραγµατικότητα (augmented reality – AR). 

ΤΑ ΡΟΜΠΟΤ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (BOTS): Οι άνθρωποι θα µιλούν µε «µποτ», προκειµένου να πραγµατοποιήσουν π.χ. µια αεροπορική κράτηση ή µια επικοινωνία µε την τράπεζά τους. Τα «µποτ» θα µπουν για τα καλά στην οικιακή καθηµερινότητα, δίνοντας συµβουλές του τύπου «είναι ώρα να πάρεις το φάρµακό σου» ή «µην το αγοράσεις αυτό, γιατί θα ξεπεράσεις το πιστωτικό όριο της κάρτας σου».

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLOCKCHAIN: Η τεχνολογία blockchain των κρυπτονοµισµάτων θα αξιοποιηθεί ευρύτερα και θα συνδυαστεί µε το Internet of Things (IoT). Ο όρος blockchain τράβηξε πάνω του τα φώτα της δηµοσιότητας µε το bitcoin, ένα κρυπτονόµισµα που χρησιµοποιεί ένα είδος τεχνολογίας blockchain, µέσω του οποίου µπορεί κάποιος να παρακολουθεί όλες τις συναλλαγές του. Το Blockchain, όµως, είναι πέρα από το bitcoin. Έτσι τα διάφορα πράγµατα µε ενσωµατωµένους ηλεκτρονικούς αισθητήρες (από αυτοκίνητα έως ψυγεία και κάµερες) θα συνοµιλούν µεταξύ τους µέσω Ίντερνετ. 

ΥΠΕΡΠΛΗΘΩΡΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ (DATA OVERLOAD): Τα υφιστάµενα δεδοµένα που δηµιουργούνται και συλλέγονται θα γίνουν ακόµη περισσότερα, ιδίως µετά την ευρύτερη χρήση «smart speakers» από τους χρήστες. Αυτό θα σηµαίνει περισσότερες εξατοµικευµένες διαφηµίσεις, µειωµένη ιδιωτικότητα και ακόµη µεγαλύτερο κίνδυνο παραβίασης προσωπικών δεδοµένων.

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΕΙΚΟΝΙΚΟΙ ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ: Οι αυτοµατοποιηµένες τεχνολογίες για το σπίτι θα βρεθούν στο προσκήνιο, έτσι ώστε π.χ. όταν φεύγετε, τα φώτα και το κλιµατιστικό να σβήνουν µόνα τους, οι αισθητήρες να σας ειδοποιούν στο κινητό αν κάποιος µπει στο σπίτι σας ή όταν µπαίνετε σε αυτό.

ΤΟ 5G: Εκτός από τις απίστευτες ταχύτητες που µπορεί να προσφέρει (έως και 15 φορές πιο γρήγορες συνδέσεις), το 5G δίνει τη δυνατότητα για αποσυµφόρηση των συχνοτήτων. Ταυτόχρονα λόγω ταχύτητας θα σηµάνει και το τέλος των παραδοσιακών µέσων όπως τα ξέρουµε. Οι δυνατότητες της ψηφιακής τηλεόρασης θα εξελιχθούν, δίνοντας στον καθένα τη δυνατότητα να εκπέµπει το δικό του υλικό. Φυσικά αυτό θα αυξήσει την ανάγκη για ακόµη µεγαλύτερο έλεγχο του υλικού που δηµοσιεύεται.

ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ: Στο µέλλον, το πρόβληµα κυβερνοασφάλειας θα γίνει πιο έντονο, καθώς οι κάθε είδους απειλές θα πολλαπλασιάζονται και οι χρήστες θα εκτίθενται σε αυτές όσο περισσότερο µεταφέρουν τη ζωή τους στον ψηφιακό κόσµο. Μπορεί οι καταναλωτές να γοητεύονται πιο πολύ από το τελευταίο smartphone, αλλά η πραγµατική «µαγεία» πίσω από όλες τις συσκευές του µέλλοντος θα έχει να κάνει µε την τεχνητή νοηµοσύνη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
22 206222 
Τίµης 15 Λατσιά, Λευκωσία, 2220, Κύπρος
info@gcc.com.cy 
www.gcc.com.cy