Κυριάκος Κόκκινος: «Χτίζουμε την Κύπρο του αύριο»

Φιλοδοξούμε να επιτύχουμε την ουσιαστική βελτίωση όχι μόνο της ποιότητας εξυπηρέτησης που παρέχουμε ως κράτος σε πολίτες και επιχειρήσεις, αλλά κυρίως της ποιότητας ζωής των πολιτών μας.

του Κυριάκου Κόκκινου *

Η περίοδος 2020-21 ήταν αδιαμφισβήτητα μια περίοδος διαδοχικών αλλαγών, πρωτόγνωρων συνθηκών και πολλαπλών προκλήσεων σε εθνικό, παγκόσμιο αλλά και προσωπικό επίπεδο. Καθώς προσαρμόζουμε τις ζωές μας στη νέα πραγματικότητα, βρισκόμαστε μπροστά σε μια κρίσιμη συγκυρία, ως κυβερνήσεις, ως οικονομίες, ως πολίτες. Η πανδημία –όπως και κάθε κρίση– μας προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία – για αναθεώρηση και επαναπροσδιορισμό στόχων, βελτίωση και ανάπτυξη. Μια ευκαιρία για να οικοδομήσουμε πιο ανθεκτικές, δυναμικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες και οικονομίες, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες.

Στις μέρες μας συντελείται μια άνευ προηγουμένου τεχνολογική επανάσταση, που χαρακτηρίζεται από τη ραγδαία ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών, όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, η Εικονική/Επαυξημένη Πραγματικότητα, η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Υπολογιστική Υψηλών Επιδόσεων κ.ά. Στο πλαίσιο αυτό, η Κύπρος οφείλει να συμβαδίσει με τις απαιτήσεις των καιρών και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε, σταδιακά, να πρωταγωνιστήσει στην παγκόσμια αυτή αλλαγή, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητά της.

ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

H πανδημία λειτούργησε ως κινητήριος μοχλός για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, επιταχύνοντας την ευρεία αξιοποίηση της τεχνολογίας ως όπλου ενάντια στην κρίση και τις κοινωνικο-οικονομικές συνέπειές της. Υπήρξε ένας πολύτιμος δείκτης αξιολόγησης των δομών, των υπηρεσιών και του τρόπου λειτουργίας του κράτους μας, οδηγώντας σε πολύτιμα συμπεράσματα και διδάγματα. Με γρήγορα αντανακλαστικά και αποτελεσματικές ενέργειες, θωρακίσαμε και ενδυναμώσαμε το κράτος, ούτως ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και προκλήσεις της πανδημίας, και όχι μόνο. Νέες υπηρεσίες, όπως η ηλεκτρονική εγγραφή μαθητών και η εγγραφή νεοσυλλέκτων, και νέα συστήματα, όπως το σύστημα διαχείρισης των επιδομάτων COVID-19 του Υπουργείου Εργασίας και το σύστημα πληρωμής των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναπτύχθηκαν σε χρόνο-ρεκόρ, εξυπηρετώντας τόσο την ομαλή λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας όσο και τους ίδιους τους πολίτες. Παράλληλα, εργαλεία διαχείρισης της κρίσης και προστασίας της δημόσιας υγείας, όπως η Πλατφόρμα CyprusFlightPass, η Πύλη Εμβολιασμού και το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid (EUDCC), αγκαλιάστηκαν από την κοινωνία, συνέβαλαν και συνεχίζουν να συμβάλλουν στην αναχαίτιση της εξάπλωσης του ιού.

Όλες αυτές οι λύσεις «έκτακτης ανάγκης» που υλοποιήσαμε εν μέσω πανδημίας έχουν μείνει ως παρακαταθήκη και έχουν τώρα πλαισιωθεί σε έναν ολιστικό σχεδιασμό, δίνοντας το στίγμα και την κατεύθυνση για θεσμοθέτηση μιας μόνιμης αλλαγής σε όλους τους τομείς. Το στοίχημα είναι τώρα να χτίσουμε στις βάσεις που θέσαμε υπό πίεση και αναγκαιότητα και να οδηγήσουμε τη χώρα μας σε τροχιά γρήγορης ανάπτυξης. Το ταξίδι της ψηφιακής μετάβασης έχει ήδη ξεκινήσει και βρισκόμαστε στη σωστή πορεία! Με αποφασιστικά και σταθερά βήματα, συλλογικότητα και σύμπνοια.

 

ΠΥΞΙΔΑ ΜΑΣ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Με πυξίδα τους στόχους που έχουν διαμορφωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο της Ψηφιακής Δεκαετίας της Ευρώπης, η Κύπρος έχει διαμορφώσει ένα συνεκτικό και ολιστικό πλάνο επιτάχυνσης του ψηφιακού μετασχηματισμού σε επίπεδο κυβέρνησης, οικονομίας και κοινωνίας. Στα επόμενα χρόνια, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας και του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας μας, χτίζουμε την Κύπρο του αύριο. Οικοδομούμε τις απαραίτητες υποδομές και υλοποιούμε τολμηρές παρεμβάσεις σε τομείς όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, οι ψηφιακές υποδομές, οι ψηφιακές δεξιότητες και η υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, για να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις σύγχρονες προκλήσεις της ψηφιακής εποχής, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρει το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο οποίο έχουν περιληφθεί έργα ύψους €282 εκατ. για τον σκοπό αυτό.

Παράλληλα, στοχεύουμε στη συνεχή ενίσχυση της θέσης της Κύπρου ως επενδυτικού και επιχειρηματικού προορισμού και στην καθιέρωσή της ως περιφερειακής πρωτεύουσας τεχνολογίας, τόσο μέσω των δραστικών μεταρρυθμίσεων που υλοποιούμε όσο και μέσω της νέας στρατηγικής προσέλκυσης επενδύσεων που έχουμε μόλις πρόσφατα υιοθετήσει ως πολιτεία. Η εγκατάσταση και δραστηριοποίηση διεθνών επιχειρήσεων, αλλά και η επέκταση των δραστηριοτήτων των υφιστάμενων επενδυτών, αναμένεται να προσφέρουν υψηλή προστιθέμενη αξία στην οικονομία, συμβάλλοντας στον επαναπροσδιορισμό του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας και δημιουργώντας νέες και ποιοτικές θέσεις εργασίας και αυξημένη ζήτηση των εγχώριων υπηρεσιών.

 

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Έμφαση δίνεται βέβαια και στη διεύρυνση και ενδυνάμωση του τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, ούτως ώστε να μεγιστοποιηθεί ο κοινωνικοοικονομικός της αντίκτυπος και να υποστηριχθεί η αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Συγκεκριμένα, προβλέπονται για την περίοδο 2021-2027 πέραν των €150 εκατ. για χρηματοδοτικά προγράμματα που θα διατεθούν μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας για ενίσχυση της ερευνητικής αριστείας και της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, καθώς και για την προώθηση λύσεων για διευκόλυνση της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης. Παράλληλα, προωθούνται κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων και διακεκριμένου ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και για την ενίσχυση της πρόσβασης και τη βέλτιστη αξιοποίηση των δημόσια χρηματοδοτούμενων ερευνητικών υποδομών από όλο το οικοσύστημα.

Όραμά μας όπως η έρευνα, η καινοτομία και οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών αποτελέσουν καταλύτη για τη δημιουργία ενός σύγχρονου, αποδοτικού και φιλικού προς τον πολίτη κράτους και μιας δυναμικής ψηφιακής οικονομίας, ως εργαλείων υποστήριξης ενός νέου και διευρυμένου αναπτυξιακού μοντέλου για τη χώρα μας και ως εργαλείων ενίσχυσης της απασχόλησης και επίτευξης συνθηκών κοινωνικής ευημερίας, καθώς και ενδυνάμωσης της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου στο διεθνές στερέωμα. Μέσω των πολιτικών και των δράσεων που υλοποιούμε, φιλοδοξούμε να επιτύχουμε την ουσιαστική βελτίωση όχι μόνο της ποιότητας εξυπηρέτησης που παρέχουμε ως κράτος σε πολίτες και επιχειρήσεις, αλλά κυρίως της ποιότητας ζωής των πολιτών μας. Για ένα καλύτερο μέλλον, για όλους.

 

*Υφυπουγού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής 

 

-

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ