Υπαξιωματικός της Ε.Φ. έλαβε 762 μέρες αναρρωτικής σε 3 χρόνια

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εντόπισε ότι η Υπαξιωματικός της Εθνικής Φρουράς έλαβε 762 μέρες αναρρωτικής άδειας μέσα σε τρία χρόνια ενώ διερευνάται η εμπλοκή της σε φιλανθρωπικό σωματείο.

Στην Ειδική Έκθεση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ελεγκτική Υπηρεσία για το Υπουργείο Άμυνας καταγράφεται ότι Υπαξιωματικός της Εθνικής Φρουράς έλαβε 762 μέρες άδειας ασθενείας μέσα σε διάστημα τριών χρόνων.

Όπως αναφέρεται στην Έκθεση, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας, διαφάνηκε ότι Υπαξιωματικός της ΕΦ λάμβανε εκτεταμένη αναρρωτική άδεια, κυρίως αφότου διορίστηκε, από Εθελόντρια Υπαξιωματικός, σε Μόνιμη Υπαξιωματικό με τον βαθμό της Λοχία.

Ειδικότερα, βάσει στοιχείων που τηρούνται στο ΓΕΕΦ, διαπιστώθηκε ότι, σε διάστημα τριών χρόνων από τον εν λόγω διορισμό της, έλαβε συνολικά 762 ημέρες άδεια ασθενείας.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει ότι, το ΓΕΕΦ με τη λήξη της διετούς περιόδου δοκιμασίας της, εισηγήθηκε επανειλημμένα προς το ΥΠΑΜ τον τερματισμό του διορισμού της, ωστόσο το Υπουργείο προέβαινε στη χορήγηση διαδοχικών παρατάσεων της περιόδου δοκιμασίας της, με την αιτιολογία της μη συμπλήρωσης της απαιτούμενης περιόδου δοκιμασίας.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, κατά την πρώτη εξάμηνη παράταση που της χορηγήθηκε, η εν λόγω Υπαξιωματικός παρουσιάστηκε στη Μονάδα της μόνο μία ημέρα.

Διαχειρίστρια σε Φιλανθρωπικό Σωματείο που διερευνάται από το Υπουργείο Εσωτερικών

Πέραν των πιο πάνω, η Ελεγκτική Υπηρεσία , στη βάση στοιχείων που καταδείκνυαν την υποφαινόμενη να παρουσιάζεται ως διαχειρίστρια σε συγκεκριμένο φιλανθρωπικό Σωματείο, του οποίου ο Πρόεδρος είναι ο σύζυγός της, ζήτησε από το ΓΕΕΦ, όπως προβεί στον πειθαρχικό έλεγχό της, νοουμένου ότι δεν είχε εξασφαλίσει τη νενομισμένη γραπτή έγκριση από τον Υπουργό Άμυνας.

Το ΓΕΕΦ προέβη στη διενέργεια σχετικής έρευνας, από την οποία, όπως μας ενημέρωσε, δεν προέκυψε οποιαδήποτε συμμετοχή της εν λόγω Υπαξιωματικού στο υπό αναφορά Σωματείο, παρά μόνο η εθελοντική δραστηριοποίησή της στον συντονισμό των εθελοντών, συνεπώς δεν προέκυψε η διάπραξη κανενός παραπτώματος από μέρους της.

Συναφώς αναφέρεται ότι, όπως έχει πληροφορηθεί η Ελεγκτική Υπηρεσία, το Υπουργείο Εσωτερικών, διερευνά τις δραστηριότητες του συγκεκριμένου Σωματείου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ