Ασπίδα προστασίας από καταχρηστικές ρήτρες

Σήμερα στο Economy Today: Ασπίδα προστασίας από καταχρηστικές ρήτρες

Στο νομοσχέδιο προβλέπονται, μεταξύ άλλων, πρόνοιες αναφορικά με τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες της αρμόδιας αρχής, δηλαδή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων της επιβολής διοικητικών προστίμων και της δυνατότητας καταχώρησης αιτήσεων στο δικαστήριο για έκδοση απαγορευτικών διαταγμάτων. Τα διοικητικά πρόστιμα, ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, ανέρχονται μέχρι το 5% του κύκλου εργασιών του παραβάτη, κατά το προηγούμενο έτος της παράβασης, ή μέχρι τις €500.000. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει τη δυνατότητα καταναλωτών να εγείρουν αγωγή ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου για αποκατάσταση ή/και καταβολή αποζημίωσης.

Διαβάστε περισσότερα στο Economy Today που κυκλοφορεί με την εφημερίδα «Σημερινή».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ