Αυξάνεται η ανεργία στην Κύπρο και στην Ευρώπη

Ανεργία 8,1% στην ευρωζώνη, 7,1% στην Κύπρο τον Μάρτιο, πληθωρισμός 1,6% και 1,2% τον Απρίλιο.

Η ανεργία στη ζώνη του ευρώ στο 8,1% ΕΕ στο 7,3% Τον Μάρτιο του 2021, το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ ήταν 8,1%, από 8,2% το Φεβρουάριο του 2021 και από 7,1% το Μάρτιο του 2020. Το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ ήταν 7,3% το Μάρτιος 2021, επίσης μειωμένο από 7,4% το Φεβρουάριο του 2021 και από 6,4% το Μάρτιο 2020. Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύονται από τη Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην Κύπρο η ανεργία αυξήθηκε στο 7,1% (32 000 άτομα, 7,7 για τους άνδρες και 6,5% για τις γυναίκες) τον Μάρτιο του 2021, από 6,8% (31000 άτομα) τον Φεβρουάριο του 2021 και 6,3% (28.000 άτομα) τον Μάρτιο του 2020. Η νεανική ανεργία στην Κύπρο ήταν 18,7% (7000 άτομα), σε σύγκριση με 13,4% για το Μάρτιο 2020 (5000 άτομα).

Η Eurostat εκτιμά ότι 15,520 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες στην ΕΕ, εκ των οποίων 13,166 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργοι τον Μάρτιο του 2021.

Σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2021, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 237.000 στην ΕΕ και κατά 209.000 στην ΕΕ ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2020, η ανεργία αυξήθηκε κατά 2,019 εκατομμύρια στην ΕΕ και κατά 1,614 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ.

Τον Μάρτιο του 2021, 2,951 εκατομμύρια νέοι (κάτω των 25) ήταν άνεργοι στην ΕΕ, εκ των οποίων 2,373 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ.

Τον Μάρτιο του 2021, το ποσοστό ανεργίας των νέων ήταν 17,1% στην ΕΕ και 17,2% στη ζώνη του ευρώ, σε σύγκριση με 17,2% και 17,3% αντίστοιχα τον προηγούμενο μήνα. Σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2021, η ανεργία των νέων μειώθηκε κατά 14.000 στην ΕΕ και κατά 17.000 στη ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2020, η ανεργία των νέων αυξήθηκε κατά 319.000 στην ΕΕ και κατά 208.000 στη ζώνη του ευρώ.

Τον Μάρτιο του 2021, το ποσοστό ανεργίας για τις γυναίκες ήταν 7,7% στην ΕΕ, μειωμένο από 7,8% το Φεβρουάριο του 2021. Το ποσοστό ανεργίας για τους άνδρες ήταν 7,0% το Μάρτιο του 2021, επίσης μειωμένο από 7,1% το Φεβρουάριο του 2021. Στη ζώνη του ευρώ, το ποσοστό ανεργίας για τις γυναίκες μειώθηκε από 8,7% το Φεβρουάριο του 2021 σε 8,5% το Μάρτιο του 2021 και το ποσοστό ανεργίας για τους άνδρες μειώθηκε από 7,8% σε 7,7%.

Την ίδια ώρα, ο ετήσιος πληθωρισμός της ζώνης του ευρώ αναμένεται να είναι 1,6% τον Απρίλιο του 2021, από 1,3% τον Μάρτιο, σύμφωνα με τη σημερινή εκτίμηση της Eurostat.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, η ενέργεια αναμένεται να έχει το υψηλότερο ετήσιο ποσοστό τον Απρίλιο (10,3%, σε σύγκριση με 4,3% το Μάρτιο), ακολουθούμενη από υπηρεσίες (0,9%, σε σύγκριση με 1,3% το Μάρτιο), τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό (0,7%, σε σύγκριση με 1,1% το Μάρτιο) και μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (0,5%, σε σύγκριση με 0,3% το Μάρτιο).

Στην Κύπρο ο πληθωρισμός για τον Απρίλιο αναμένεται να είναι 1,2%.

Τέλος, σύμφωνα με την Eurostat, το πρώτο τρίμηνο του 2021, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ μειώθηκε κατά 0,6% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,4% στην ΕΕ, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση που δημοσιεύθηκε από τη Eurostat.

Αυτές οι μειώσεις ακολουθούν πτώσεις το τέταρτο τρίμηνο του 2020 (-0,7% στη ζώνη του ευρώ και -0,5% στην ΕΕ) μετά από έντονη ανάκαμψη το τρίτο τρίμηνο του 2020 (+ 12,5% στη ζώνη του ευρώ και + 11,7% το ΕΕ) και τις πλέον απότομες μειώσεις από την έναρξη των χρονοσειρών το 1995 που παρατηρήθηκαν το δεύτερο τρίμηνο του 2020 (-11,6% στη ζώνη του ευρώ και -11,2% στην ΕΕ).

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ μειώθηκε κατά 1,8% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,7% στην ΕΕ το πρώτο τρίμηνο του 2021, μετά από -4,9% στη ζώνη του ευρώ και -4,6% στην ΕΕ το προηγούμενο τρίμηνο.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του 2021, η Πορτογαλία (-3,3%) σημείωσε τη μεγαλύτερη μείωση σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ακολουθούμενη από τη Λετονία (-2,6%) και τη Γερμανία (-1,7%), ενώ η Λιθουανία ( + 1,8%) και η Σουηδία (+ 1,1%) σημείωσαν τις υψηλότερες αυξήσεις. Οι ρυθμοί ανάπτυξης από έτος σε έτος ήταν αρνητικοί για όλες τις χώρες εκτός από τη Γαλλία (+ 1,5%) και τη Λιθουανία (+ 1,0%).

Πηγή: ΚΥΠΕ
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ