Πάνω από τις μισές πολιτογραφήσεις ήταν παράνομες! (ΒΙΝΤΕΟ)

Παραδόθηκε στον Γενικό Εισαγγελέα, ενδιάμεση έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής για τις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος - Σε ενάμιση μήνα το τελικό πόρισμα

του Χρίστου Πέτρου 

Με δηλώσεις του Προέδρους της Επιτροπής Μύρωνα Νικολάτου και του Γενικού Εισαγγελέα Γιώργου Σαββίδη, ολοκληρώθηκε η παράδοση της ενδιάμεσης έκθεσης 515 σελίδων, της τετραμελούς Επιτροπής για τις πολιτογραφήσεις στο πλαίσιο του ΚΕΠ. 

Αίσθηση προκάλεσα η αναφορά του κ. Νικολάτου, ο οποίος κατά τη δήλωσή του είπε πως στην ενδιάμεση έκθεση δίνονται στατιστικά στοιχεία για τις παράνομες πολιτογραφήσεις, "δηλαδή εκείνες που κατά τη γνώμη της επιτροπής έγιναν καθ' υπέρβαση του εξουσιοδοτικού νόμου και αυτές είναι 51,81% του συνόλου καθώς και για εκείνες που είναι εντος του νομικού πλαισίου αλλά δεν πληρούν κάποια κριτήρια και όρους που ίσχυαν κατά τον ουσιώδη χρόνο"  

Κατά τα άλλα ο κ. Νικολάτος τόνισε ότι η επτάμηνη μέχρι τώρα εργασία της Επιτροπής ήταν "επίπονη". Σημείωσε ότι την έκθεση των 515 σελίδων, συνοδεύουν και περίπου 3.500 σελίδες παραρτημάτων τα οποία "θα δημοσιοποιηθούν με το τελικό πόρισμα σε περίπου ενάμιση μήνα". Στην ενδιάμεση έκθεση καλύπτονται και τα 3 σκέλη της εντολής που έλαβε η Επιτροπή. Συγκεκριμένα ανέφερε ο κ. Νικολάτος:

  • 1) αν υπάρχουν παρανομίες και παρατυπίες στη λειτουργία του ΚΕΠ από το 2007 μέχρι 17/8/2020"
  • 2) αν υπάρχουν ενδεχόμενες ευθύνες για παρανομίες και παρατυπίες
  • 3) εισηγήσεις της Επιτροπής για εξέταση ενδεχομένου ανάκλησης κάποιον πολιτογραφήσεων 

Η Επιτροπή όπως επανέλαβε ο πρόεδρος της, δεν έχει εξουσία απόδοσης ποινικών ή άλλων ευθυνών, ωστόσο προβαίνει σε ευρήματα συμπεράσματα και εισηγήσεις. "Μέχρι σήμερα η Επιτροπή εξέτασε σχεδόν το σύνολο των πολιτογραφήσεων για την προαναφερθείσα περίοδο. Στην ενδιάμεση έκθεση όμως καλύπτεται αριθμός 2478 πολιτογραφήσεων για τα έτη 2007 μέχρι 2016 και 417 κατ' εξαίρεση πολιτογραφήσεις υψηλού κινδύνου μέχρι το 2020" ανέφερε ο κ. Νιολάτος. 

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, υπογράμμισε επίσης ότι στην ενδιάμεση έκθεση αναφέρονται οι ενδεχόμενες ποινικές, διοικητικές και άλλες ευθύνες, οι οποίες θα διερευνηθούν από τις αρμόδιες Αρχές ενώ δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι γίνεται αναφορά στην έκθεση και για "μερικές δεκάδες" περιπτώσεις που η κρίνεται ότι πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο ανάκληση διαβατηρίων. 

 

 

Αυτούσια η δήλωση του Γενικού Εισαγγελέα, Γιώργου Σαββίδη:

Παραλαμβάνω σήμερα από τον Πρόεδρο κ. Μύρωνα Νικολάτο και τα Μέλη της Ερευνητικής Επιτροπής που συστάθηκε με σκοπό τη διερεύνηση των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών από το 2007 έως και τη 17η Αυγούστου 2020, την ενδιάμεση έκθεσή της.

Ευχαριστώ τον κ. Νικολάτο, τον κ. Παύλο Ιωάννου, τον κ. Κυριάκο Κυριάκου και την κα Δήμητρα Καλογήρου, για την πολύ σοβαρή εργασία που μέχρι στιγμής διεκπεραίωσαν, στη βάση των όρων εντολής που διέπουν το έργο που η παρούσα Επιτροπή ανέλαβε να φέρει εις πέρας.

Η ενδιάμεση έκθεση, η οποία αριθμεί περί των 500 σελίδων με πρόσθετες 4.000 σελίδες ως επισυναπτόμενα, θα τύχει ενδελεχούς μελέτης από τη Νομική Υπηρεσία.

Όταν η μελέτη ολοκληρωθεί, η ενδιάμεση έκθεση θα δοθεί στη δημοσιότητα, ως η δέσμευσή μου.

Από την ενδιάμεση έκθεση που θα δοθεί στη δημοσιότητα, θα απαλειφθούν τα στοιχεία εκείνα που δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν πρώτον, για σκοπούς προστασίας των ερευνών που ενδέχεται να διαταχθούν εφόσον από τη μελέτη της ενδιάμεσης έκθεσης διαφανεί η ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων και δεύτερον, για σκοπούς προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Οι πιο πάνω παράμετροι είναι πολύ σημαντικές να διασφαλιστούν. Αναγνωρίζω το δημόσιο ενδιαφέρον που προκαλεί η ενδιάμεση έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής. Σκοπός μας όμως δεν πρέπει να είναι οι όποιες ενδεχόμενες ποινικές υποθέσεις να οδηγηθούν σε λαϊκό δικαστήριο, αλλά στο ποινικό Δικαστήριο. Εκεί είναι που θα κριθεί η ενοχή των όσων ενέχονται. Για να επιτευχθεί τούτο και να καταλήξουμε σε τυχόν καταδίκες, το δημόσιο συμφέρον επιτάσσει την προστασία της διαδικασίας των ερευνών και την προστασία των πληροφοριών. Διότι είναι ένα πράγμα η δημόσια πληροφόρηση που πρέπει και οφείλουμε, εκεί κι όπου μας επιτρέπεται, να δίδουμε προς τον πολίτη, και είναι άλλο πράγμα η δημοσιοποίηση πτυχών των υποθέσεων που ενδεχομένως να επηρεάζουν την πορεία των αστυνομικών ανακρίσεων. Το έχω πει ξανά ότι, η υπερβολική δημοσιότητα σε κάποια θέματα, πριν οδηγηθεί ύποπτος στο δικαστήριο, νομολογημένα μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην έκβαση της υπόθεσης. Οι δικές μας ενέργειες το λαμβάνουν αυτό πολύ σοβαρά υπόψη. Είναι όμως και θερμή παράκλησή μου προς όλους και αναμένω από όλους όπως τα πιο πάνω ληφθούν σοβαρά υπόψη. Με κανέναν τρόπο δεν πρέπει να επηρεαστούν αστυνομικές έρευνες.

Τελειώνοντας, θυμίζω ότι με βάση τους όρους εντολής της Ερευνητικής Επιτροπής, θα πρέπει το τελικό πόρισμά της να μου παραδοθεί μέχρι, το αργότερο, την 6η Ιουνίου 2021.

Αγαπητοί Πρόεδρε και Μέλη της Ερευνητικής Επιτροπής,

Σας ευχαριστώ πολύ για την μέχρι σήμερα εργασία σας. Εύχομαι καλή δουλειά στη συνέχιση και ολοκλήρωση του δύσκολου και σοβαρού έργου που αναλάβατε.

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ