Επιβεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου από Standard & Poor’s

Σε «ΒΒΒ-» διατήρησε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Κύπρου o αμερικανικός οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poor’s, χωρίς να μεταβάλει τις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης 12μήνου (outlook).

Σύμφωνα με τον αμερικανικό οίκο, οι σταθερές προοπτικές αποτυπώνουν τον κίνδυνο από την παρατεταμένη αρνητική επίδραση της πανδημίας στην ανάπτυξη, αλλά και τη δημοσιονομική και τραπεζική απόδοση, που αντισταθμίζονται από τα οφέλη που προσφέρει η ΕΕ, καθώς και από την περαιτέρω βελτίωση του δείκτη χρέους.

Το 2020, η Κύπρος επηρεάστηκε σημαντικά από την οικονομική ύφεση που προκλήθηκε από την COVID-19.Ωστόσο, η συρρίκνωση του ΑΕΠ, εκτιμώμενη στο 5,1%, ήταν μικρότερη από ό, τι αρχικά αναμενόταν για μια μικρή οικονομία με μεγάλη εξάρτηση από τον τουριστικό τομέα.Ως αποτέλεσμα της ύφεσης και των μέτρων δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης για τον μετριασμό των επιπτώσεων στην οικονομία από την πανδημία, το έλλειμμα έφτασε στο 5% του ΑΕΠ, έναντι δημοσιονομικού πλεονάσματος το 2019.

Σημαντική ήταν η αύξηση του χρέους σε περίπου 119% στο τέλος του 2020, από 94% το 2019. Σύμφωνα με τη Standard & Poor’s, οι επιπτώσεις της πανδημίας θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την οικονομική δραστηριότητα το 2021.

Ως εκ τούτου, η αβεβαιότητα θα παραμείνει υψηλή.

Πάντως, ο αμερικανικός οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης εκτιμά σχετικά ισχυρή ανάκαμψη το β’ εξάμηνο του 2021, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 3,8%. Η εγχώρια ζήτηση θα είναι η κύρια αιτία της ανάκαμψης, ενώ ο τουρισμός θα πάρει περισσότερο χρόνο για να ανακάμψει. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι η Κύπρος είναι επιλέξιμη για επιχορηγήσεις περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ (5% του ΑΕΠ) από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ, οι οποίες θα συνοδευτούν από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Επιδείνωση στον τραπεζικό τομέα λόγω Covid

Ως μέλος της ευρωζώνης, η Κύπρος συνεχίζει να επωφελείται από τις ιδιαίτερα ανεπτυγμένες κεφαλαιαγορές της νομισματικής ένωσης και την αξιόπιστη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ.

Όπως και η υπόλοιπη ευρωζώνη, ο πληθωρισμός μειώθηκε πέρυσι στην Κύπρο και αναμένουμε να αυξηθεί φέτος.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης, η COVID-19 θα επιδεινώσει τα ήδη υψηλά NPEs του τραπεζικού συστήματος μόλις η περίοδος των μορατορίων που εισήγαγε η κυβέρνηση λήξει το πρώτο εξάμηνο του 2021, δεδομένου ότι ο εν λόγω δείκτης είναι στα υψηλότερα στην Ευρώπη, αλλά και λόγω της έκθεσης του τραπεζικού τομέα στην Κύπρο σε δυνητικά ευάλωτους τομείς όπως η φιλοξενία, ο τουρισμός και τα ακίνητα. Πάντως, τα NPEs συνέχισαν να μειώνονται παρά την πανδημία, φθάνοντας περίπου στο 21% επί των συνολικών δανείων (περίπου 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ) στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, έναντι 31% ένα χρόνο πριν.

Η Τράπεζα Κύπρου κατέληξε σε συμφωνία με την εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων PIMCO για διάθεση κόκκινων δανείων περίπου 1,45 δισεκατομμυρίου ευρώ NPE σε δύο δόσεις: 916 εκατομμύρια ευρώ τον Αύγουστο του περασμένου έτους και τα υπόλοιπα τον Ιανουάριο του 2021.
Ομοίως, μεταφέρθηκαν NPEs περίπου 700 εκατομμυρίων ευρώ από την Alpha Bank Κύπρου σε θυγατρική της ελληνικής μητρικής εταιρείας τον Ιούνιο του 2020.

Ωστόσο, πιστεύουμε ότι η χαμηλή συμμετοχή στο καθεστώς "Εστία" σε συνδυασμό με τροποποιήσεις του νόμου περί αποκλεισμού που επικυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο θα καθυστερήσει κάπως τη διευθέτηση των προβληματικών περιουσιακών στοιχείων.
Κατά τ’ άλλα, οι κυπριακές τράπεζες έχουν μειώσει την εξάρτησή τους από ξένες καταθέσεις και η ρευστότητα στο σύστημα είναι επαρκής.

 

ΠΗΓΗ: www.bankingnews.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ