Για αλλά τρία χρόνια Πρόεδρος Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων η Ιωάννα Φιάκου

Στις 5 Σεπτεμβρίου 2018, επαναδιορίστηκε η Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων για την επόμενη τριετία.

Η κα Ιωάννα Φιάκκου, είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών και εργάστηκε στις εταιρείες Abacus Ltd, HLB Afxentiou Ltd και AAKotsomitis Accountancy & Tax Ltd. Η κα Φιάκκου είναι άτομο εγνωσμένου κύρους και εντιμότητας με εγνωσμένη πείρα στον κλάδο των οικονομικών και κρίνεται ως ικανή να συμβάλει στην πραγμάτωση των σκοπών του Νόμου που διέπει την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.

Ο κ. Φοίβος Λ. Ζαχαριάδης, είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών, του Πανεπιστημίου La Verne. Εργάστηκε ως Διευθύνων Σύμβουλος από το 1988 μέχρι 1992 της εταιρείας εισαγωγής αυτοκινήτων FIAT. Είναι ο Ιδρυτής και διευθυντής της ακαδημίας τένις Ελαιών. Από το 2002 μέχρι το 2006 διετέλεσε Αντιδήμαρχος του Δήμου Έγκωμης και Πρόεδρος διάφορων Επιτροπών του Δήμου Έγκωμης. Από το 2007 μέχρι το 2016 διετέλεσε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Έγκωμης. Από το 2014 μέχρι σήμερα είναι ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης Κύπρου. Ο κ. Ζαχαριάδης είναι άτομο εγνωσμένου κύρους και εντιμότητας, με εξειδικευμένες γνώσεις συνακόλουθες με τις αρμοδιότητες της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και κρίνεται ικανός να συμβάλει στην πραγμάτωση των σκοπών του Νόμου που διέπει την
Αρχή.

Ο κ. Δημήτρης Τσίγκης, είναι κάτοχος πτυχίου στις πολιτικές επιστήμες και στα οικονομικά (1st Class Honours). Κατέχει επίσης και μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Επιχειρήσεων. Είναι ορκωτός λογιστής. Εργάστηκε ως Βοηθός Διευθυντής στη Μονάδα Private Banking της Τράπεζας Κύπρου από τον Ιανουάριο του 2008 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2013. Στη συνέχεια και μέχρι τον Νοέμβριο του 2016 εργάστηκε ως Συνέταιρος στην εταιρεία K. Treppides & Co Ltd. Έκτοτε και μέχρι σήμερα εργάζεται ως Διευθύνων Συνέταιρός στην εταιρεία FinCap Advisers Ltd. Παράλληλα διδάσκει στο Cyprus International Institute Of Management. Ο κ. Τσίγκης είναι άτομο εγνωσμένου κύρους και εντιμότητας με εξειδικευμένες γνώσεις συνακόλουθες με τις αρμοδιότητες της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και κρίνεται ως ικανός να συμβάλει στην πραγμάτωση των σκοπών του Νόμου που διέπει την Αρχή.

Ο κ. Αλέξανδρος Ιωαννίδης κατέχει πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πάτρας και μεταπτυχιακό σε Quantitative Finance and Financial Engineering από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Εργάστηκε ως Διευθυντής στην εταιρεία Ania Focusnet Group και από τον Σεπτέμβριο του 2014 μέχρι σήμερα εργάζεται ως λειτουργός Διεθνών Σχέσεων στο ΚΕΒΕ. Ο κ. Ιωαννίδης είναι άτομο εγνωσμένου κύρους και
εντιμότητας με εξειδικευμένες γνώσεις συνακόλουθες με τις αρμοδιότητες της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και κρίνεται ως ικανός να συμβάλει στην πραγμάτωση των σκοπών του Νόμου που διέπει την Αρχή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ