Αυξήθηκαν οι βιομηχανικές τιμές στην Κύπρο 

Κατά 0,4% σε μηνιαία βάση και μείωση -1,8% σε ετήσια.

Οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία παρέμειναν σταθερές στη ζώνη του ευρώ (EA19) τον Απρίλιο του 2018, σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2018, ενώ αυξήθηκαν κατά 0,1% στην ΕΕ28 και κατά 0,4% στην Κύπρο σύμφωνα με εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Eurostat. Τον Μάρτιο του 2018, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,1% και στις δύο ζώνες, αλλά μειώθηκαν κατά -0,4% στην Κύπρο. Τον Απρίλιο του 2018, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2017, οι τιμές παραγωγoύ στη βιομηχανία αυξήθηκαν κατά 2,0% στη ζώνη του ευρώ, κατά 2,4% στην ΕΕ28 και μειώθηκαν κατά -1,8% στην Κύπρο.

H Eurostat αναφέρει ότι οι τιμές παραγωγού στο σύνολο της βιομηχανίας παρέμειναν σταθερές στη ζώνη του ευρώ τον Απρίλιο του 2018, σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2018, καθώς οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,2% για τα ενδιάμεσα προϊόντα και κατά 0,1% για τα κεφαλαιουχικά αγαθά και τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά, ενώ παρέμειναν σταθερές για μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά και μειώθηκαν κατά 0,4% στον ενεργειακό τομέα. Οι τιμές του συνόλου της βιομηχανίας εκτός της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 0,1%.

Στην ΕΕ28, η αύξηση κατά 0,1% οφείλεται σε αύξηση 0,3% στον τομέα της ενέργειας, 0,2% για τα ενδιάμεσα προϊόντα και 0,1% για τα κεφαλαιουχικά αγαθά και τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά, ενώ οι τιμές παρέμειναν σταθερές για τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά. Οι τιμές στη συνολική βιομηχανία εκτός από την ενέργεια αυξήθηκαν επίσης κατά 0,1%. Οι υψηλότερες αυξήσεις  παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (+ 1,8%), τη Λετονία (+ 1,1%), την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο (και + 0,7%) και οι μεγαλύτερες μειώσεις στην Εσθονία (-1,4%), τη Γαλλία και την Ιταλία (από -0,7%).

Επιπλέον, η αύξηση 2,0% στις τιμές παραγωγού στη συνολική βιομηχανία στη ζώνη του ευρώ τον Απρίλιο του 2018, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2017, οφείλεται σε άνοδο 3,8% στον τομέα της ενέργειας, 2,1% για τα ενδιάμεσα προϊόντα, 1,0% για τα κεφαλαιουχικά αγαθά, 0,9% για τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά και 0,5% για τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά. Οι τιμές στη συνολική βιομηχανία εκτός από την ενέργεια αυξήθηκαν κατά 1,3%. Στην ΕΕ28, η αύξηση των τιμών κατά 2,4% οφείλεται σε άνοδο 5,3% στον τομέα της ενέργειας, 2,6% για τα ενδιάμεσα προϊόντα, 1,0% για τα κεφαλαιουχικά αγαθά, 0,9% για τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά και 0,8% για τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά. Οι τιμές του συνόλου της βιομηχανίας εκτός της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 1,5%. Οι υψηλότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Εσθονία (+ 5,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο (+ 4,7%), τη Λετονία (+ 4,6%) και τη Σλοβακία (+ 4,3% ) και οι μεγαλύτερες μειώσεις στην Κύπρο (-1,8%) και το Λουξεμβούργο (-1,3%).

Πηγή: ΚΥΠΕ