Αύξηση σημείωσε η αξία του λιανικού εμπορίου 

Σημαντική αύξηση παρουσίασε τον Μάρτιο ο κύκλος εργασιών και η αξία του λιανικού εμπορίου.

Σημαντική αύξηση παρουσίασε τον Μάρτιο ο κύκλος εργασιών και η αξία του λιανικού εμπορίου, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.  

Ειδικότερα, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου για τον Μάρτιο του 2018 αυξήθηκε κατά 10,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και έφτασε στις 110,8 μονάδες (βάση 2015=100).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2018, ο δείκτης υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 9,3% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2017.

Εξάλλου, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου για τον Μάρτιο 2018 αυξήθηκε κατά 8,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και έφτασε στις 107,9 μονάδες (βάση 2015=100).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2018, ο δείκτης υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 6,1% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2017.

Πηγή: ΚΥΠΕ