Δημόσιος πλειστηριασμός με αυτοκίνητα στην Λεμεσό 

Ο πλειστηριασμός θα πραγματοποιηθεί στις 6/6/2018 και 9:00 π.μ., στη Αποθήκη Δημοσίου του Τελωνείου Λεμεσού.

Όλα τα εμπορεύματα που θα πωληθούν περιλαμβάνονται σε γνωστοποίηση του Διευθυντή Τμήματος Τελωνείων που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 5087 την 18.5.2018. 

Η επιθεώρηση των οχημάτων/εμπορευμάτων μπορεί να γίνει τρεις μέρες πριν τον πλειστηριασμό μεταξύ των ωρών 09:00-13:00. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον αρμόδιο Κλάδο του Τελωνείου Λεμεσού (τηλ. 25802526, 25802522 και 25802415).

Δείτε εδώ την λίστα με όλα τα εμπορεύματα που θα είναι διαθέσιμα στον πλειστηριασμό