Χαμηλά αλλά πενταπλάσια από πέρσι τα έσοδα του τουρισμού

Καταγράφηκε αύξηση της τάξης του 478% στα έσοδα του τουρισμού τον Ιούλιο του 2021 σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Τα έσοδα από τον τουρισμό τον Ιούλιο 2021 έφθασαν τα €245,7 εκ. σε σύγκριση με €42,5 εκ., που καταγράφηκαν κατά τον Ιούλιο 2020, σημειώνοντας αύξηση 478,1%, εκ. βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών που διενεργεί η Στατιστική Υπηρεσία.
 
 Σε σύγκριση με τα έσοδα από τον τουρισμό για τον Ιούλιο 2019 (€422,0 εκ.), παρατηρήθηκε μείωση 41,8%.
 
Σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2021 που τα έσοδα ανήλθαν σε €135,8 καταγράφηκε αύξηση 81%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2021, τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €504,5 εκ. σε σύγκριση με €164,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020, σημειώνοντας αύξηση 206,7% και μείωση 64,6% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2019 (€1.425,2 εκ.).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ