ΚΕΒΕ: Μειωμένες οι φετινές αφίξεις τουριστών

Ο τουρισμός της Κύπρου διέρχεται μια νέα φάση πραγμάτων που διαφοροποιεί τα δεδομένα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά τα τελευταία δύο χρόνια με το ρεκόρ των αφίξεων που κατά το 2017 έφθασε τα 3.6 εκ.

Ο  Παγκύπριος Σύνδεσμος Διευθυντών Ξενοδοχείων έχοντας υπόψη την πληροφόρηση που αντλεί από τα μέλη του, εκφράζει την ανησυχία του για την μείωση ενδιαφέροντος που παρατηρείται σε ότι αφορά τις φετινές αφίξεις σε σύγκριση με την περσινή χρονιά.

Ανησυχίες εκφράζονται ιδιαίτερα για την τουριστική χρονιά 2019, που όπως είναι γνωστό οι προκρατήσεις από ξένους Οργανωτές Ταξιδίων, τόσο σε ξενοδοχειακές μονάδες όσο και σε αεροπορικές θέσεις ξεκίνησαν να γίνονται από τώρα, και στα πλαίσια αυτά διαπιστώνεται η διστακτικότητα τους στην διατήρηση ή/και αύξηση των τουριστικών τους θέσεων.

Θα πρέπει το θέμα αυτό να μας προβληματίσει ιδιαίτερα, λαμβάνοντας υπόψη ότι αγορές όπως της Τουρκίας και της Αιγύπτου που τα τελευταία χρόνια παρουσίαζαν σοβαρά προβλήματα επανακάμπτουν, με αποτέλεσμα ο ανταγωνισμός να γίνεται πιο οξύς.

Ο κυπριακός τουρισμός δεν πρέπει να παραμείνει μόνο στις διακηρύξεις και σαν αντικείμενο εκμετάλλευσης για πομπώδη  λόγια ότι παρουσιάζει θεαματική αύξηση.

Ο κυπριακός τουρισμός αποδεδειγμένα αποτελεί το στυλοβάτη της κυπριακής οικονομίας, και τούτο αποδείχθηκε περίτρανα μετά την οικονομική κρίση του 2013, που ο τουρισμός υπερίσχυσε όλων των άλλων τομέων και στήριξε την επιχειρηματική δραστηριότητα και γενικότερα την οικονομία του Τόπου.

Μας ανησυχεί ιδιαίτερα η υποστελέχωση των γραφείων του ΚΟΤ στο εξωτερικό και ιδιαίτερα αυτό του Λονδίνου, το οποίο καλύπτει το Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βρετανία αποτελεί παραδοσιακά την κυριότερη πηγή τουρισμού για την Κύπρο.

Δυστυχώς διαπιστώνουμε μια γενική αδιαφορία στη σωστή προβολή του κυπριακού τουρισμού στην Κεντρική Ευρώπη, που ουσιαστικά θα έπρεπε να αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του τουρισμού μας.
 
Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε ότι η Γερμανία η οποία είναι μια από τις κυριότερες διεθνώς χώρες εξερχόμενου τουρισμού με πληθυσμό πέραν των 80εκ, το 2017 που θεωρείται η καλύτερη χρονιά για τον τουρισμό, οι αφίξεις με βάση τα επίσημα στατιστικά του Κράτους έφθασαν μόνο στις 188,826.

Από τη Γαλλία με πληθυσμό πέραν των 67εκ κατορθώσαμε μετά βίας να φιλοξενήσουμε στην Κύπρο μόνο 35,931 Γάλλους τουρίστες.  Παρόμοια δυστυχώς κατάσταση παρουσιάζεται και από όλες τις άλλες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης.

Ανησυχητικό δε φαινόμενο είναι επίσης η μείωση που παρουσιάζεται από τη Ρωσική αγορά που οι αφίξεις του 2017 έφθασαν στις 824.494 και που η αναμενόμενη κατά το 2018 πτώση τους θα αποφέρει μείωση στις συνολικές τουριστικές αφίξεις της χώρας μας.

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Διευθυντών Ξενοδοχείων θεωρεί επιβεβλημένη την άμεση προώθηση της δημιουργίας Υφυπουργείου Τουρισμού το οποίο θα έχει τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες να χειρίζεται με ευελιξία και επάρκεια τα θέματα του κυπριακού τουρισμού.

Εντούτοις στο μεσοδιάστημα και μέχρι τη δημιουργία του Υφυπουργείου δεν δικαιολογείται κανένας εφησυχασμός στο θέμα προβολής και εφαρμογής στρατηγικών που θα διατηρήσουν και αυξήσουν την τουριστική μας κίνηση.

Ο ΚΟΤ ανεξάρτητα από την έκβαση οποιωνδήποτε πραγμάτων αναφορικά με το σχεδιασμό συσχετισμό του με το Υφυπουργείο θα πρέπει να συνεχίσει το έργο ιδιαίτερα στην περίοδο αυτή που ο ανταγωνισμός γίνεται πιο οξύς με τη δυναμική επάνοδο γειτονικών μας ανταγωνιστικών χωρών.