Ο Όμιλος Πηλακούτα ζητεί προσωπικό 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας ο Char. Pilakoutas Group LTD ζητεί να προσλάβει υπεύθυνο/υπέυθυνη είσπραξης χρεών. 

Καθήκοντα:

- Καθημερινή επικοινωνία με τους πελάτες / χρεώστες
- Παρακολούθηση τραπεζικών κινήσεων 
- Συμφωνία καταστάσεων πελατών - προμυθευτών 
- Καθημερινή ενημέρωση των υπευθύνων για την πρόοδο των εισπράξεων 
- Αποστολή καταστάσεων λογαριασμών 
- Διερεύνηση για τυχόν προβλήματα στις εργασίες της εταιρείας και προσπάθεια επίλυσης τους σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας

Προσόντα:

- Δυναμική προσωπικότητα
- LCCI Accounting Intermediate or Higher Diploma
- Άριστη γνώση Αγγλικών και ηλεκτρονικών υπολογιστών 
- Δομημένη κρίση και αναλυτική σκέψη 
- Προϋπηρεσία θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 

Η εταιρεία προσφέρει ικανοποιητικό σύστημα αμοιβής και κινήτρων.