"Κακή" η σχέση των κυπριακών επιχειρήσεων με την τεχντητή νοημοσύνη!

Λιγότερο από το 3% τον κυπριακών επιχειρήσεων χρησιμοποίησε οποιαδήποτε από τις τέσσερις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης το 2020

H Κύπρος βρίσκεται στην τελευταία τριάδα των κρατών μελών της ΕΕ, στις οποίες οι επιχειρήσεις, χρησιμοποιούν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για τη διεκπεραίωση διαφόρων εργασιών τους, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. 

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) είναι ένας τομέας στρατηγικής σημασίας και βασικός μοχλός οικονομικής ανάπτυξης. Μπορεί να παρέχει λύσεις σε πολλές προκλήσεις, όπως η θεραπεία ασθενειών ή η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της γεωργίας. Η τεχνητή νοημοσύνη δίνει στις μηχανές και τα συστήματα τη δυνατότητα να αναλύουν το περιβάλλον τους και να λαμβάνουν αποφάσεις με κάποιο βαθμό αυτονομίας για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.

Το 2020, το 7% των επιχειρήσεων στην ΕΕ με τουλάχιστον 10 άτομα που απασχολούνται χρησιμοποίησαν εφαρμογές AI. Ενώ το 2% των επιχειρήσεων χρησιμοποίησε μηχανική μάθηση για την ανάλυση μεγάλων δεδομένων (big data internally), το 1% ανέλυσε μεγάλα δεδομένα με τη βοήθεια της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, της δημιουργίας φυσικής γλώσσας ή της αναγνώρισης ομιλίας.

Μια υπηρεσία συνομιλίας, όπου ένα chatbot ή ένας εικονικός πράκτορας δημιούργησε απαντήσεις φυσικής γλώσσας στους πελάτες, χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, στο 2% των επιχειρήσεων. Το ίδιο ποσοστό επιχειρήσεων, το 2%, χρησιμοποίησε ρομπότ σέρβις, τα οποία χαρακτηρίζονται με κάποιο βαθμό αυτονομίας, για παράδειγμα για την εκτέλεση καθαρών, επικίνδυνων ή επαναλαμβανόμενων εργασιών, όπως καθαρισμός δηλητηριωδών ουσιών, διαλογή αντικειμένων σε αποθήκη, βοηθώντας τους πελάτες στις αγορές ή σε σημεία πληρωμής κ.λπ.

Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, η Ιρλανδία κατέγραψε το υψηλότερο μερίδιο επιχειρήσεων (23%) που χρησιμοποίησε οποιαδήποτε από τις τέσσερις θεωρούμενες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης το 2020. Άλλες χώρες με ευρεία χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης ήταν η Μάλτα (19%), η Φινλανδία (12%) και Δανία (11%).

Αντίθετα, λιγότερο από το 10% των επιχειρήσεων χρησιμοποίησε οποιαδήποτε από τις τέσσερις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης το 2020 σε όλα τα άλλα κράτη μέλη. Οι χαμηλότερες μετοχές καταγράφηκαν στη Λετονία (2%), τη Σλοβενία, την Ουγγαρία, την Κύπρο (3% η καθεμία) και την Πολωνία (4%).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ