Επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό

Ένας από του κορυφαίους Οργανισμούς στον κλάδο Ερευνών Αγοράς και Δημοσκοπήσεων της Κύπρου, ο Οργανισμός Insights Market Research (IMR) Ltd έχει πιστοποιηθεί επιτυχώς με το Πρότυπο «Sound Industrials Relations 2014 – SIR 2014» (Αναθεώρηση 2016) στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις».

Ένας από του κορυφαίους Οργανισμούς στον κλάδο Ερευνών Αγοράς και Δημοσκοπήσεων της Κύπρου, ο Οργανισμός Insights Market Research (IMR) Ltd έχει πιστοποιηθεί επιτυχώς με το Πρότυπο «Sound Industrials Relations 2014 – SIR 2014» (Αναθεώρηση 2016) στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις». Το πρότυπο αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την εμπέδωση και κατανόηση, αλλά κυρίως για την ορθή εφαρμογή της κυπριακής εργατικής νομοθεσίας και πρακτικής στις επιχειρήσεις και οργανισμούς της Κύπρου.

Η πιστοποίηση του Οργανισμού IMR/University of Nicosia™ με το πρότυπο, μετά από αξιολόγηση των διαδικασιών που εφαρμόζει από εξωτερική επιτροπή αξιολογητών της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), αποτελεί επιβεβαίωση της προσήλωσής του στην ορθή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και των εργασιακών θέσμιων.

Οι τομείς στους οποίους επικεντρώνεται το πρότυπο περιλαμβάνουν:

•    Δέσμευση εφαρμογής και προώθησης υγιών εργασιακών σχέσεων
•    Ασφάλεια και υγεία στην εργασία
•    Εργατική νομοθεσία και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
•    Προώθηση της ισότητας και αντιμετώπιση των διακρίσεων της παρενόχλησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης
•    Συμφιλίωση επαγγελματικής-οικογενειακής ζωής και άλλες καλές πρακτικές.

Η υιοθέτηση νέων βέλτιστων πρακτικών για τη διασφάλιση ενός υγιούς, σύγχρονου και δυναμικού εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί συνέχεια της μακροχρόνιας επένδυσης του Οργανισμού IMR/University of Nicosia™ στο ανθρώπινο δυναμικό του, το οποίο αναγνωρίζει ως την κινητήριο δύναμη των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του, και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο συνεχούς αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες του για περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια.

Το βραβείο παρέλαβε εκ μέρους του Οργανισμού η Διευθύντρια Ερευνών, Παναγιώτα Κόκκινου, κατά την Τελετή Βράβευσης που πραγματοποιήθηκε στις 24 Απριλίου 2018 στο πλαίσιο διεξαγωγής της 4ης Συνάντησης του Δικτύου Επαγγελματιών Εργασιακών Σχέσεων και Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.