Βλέπουν στρεβλώσεις στους νόμους για τα ακίνητα και ζητούν βελτιώσεις

Στρεβλώσεις στο νομοθετικό πλαίσιο για τα ακίνητα διαπιστώνει ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων, ζητά βελτιώσεις

Στρεβλώσεις στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον τομέα των ακινήτων, οι οποίες επηρεάζουν το επιχειρηματικό κλίμα και τις επενδύσεις, διαπιστώνει ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων, και καλεί την Κυβέρνηση και τη Βουλή να προβούν σε βελτιώσεις.
 
«Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων σήμερα η εικόνα στον τομέα των ακινήτων είναι συγκεχυμένη σε πολλά θέματα, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην αγορά και ειδικότερα στους αγοραστές και στους πωλητές ακινήτων», αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση.
 
Συγκεκριμένα γίνεται αναφορά σε «ασαφείς νομοθεσίες, σε αδιευκρίνιστους κανονισμούς, σε επικαλύψεις αποφάσεων, σε κενά και ελλείψεις που όλα μαζί δημιουργούν ένα φαύλο κύκλο στρεβλώσεων και επηρεάζουν την ορθολογιστική ανάπτυξη του τομέα των ακινήτων».
 
Σε μια περίοδο που όλοι προσδοκούμε την ανάπτυξη της οικονομίας, προσθέτει ο Σύνδεσμος, θα έπρεπε να έχουμε διευθετήσει όλες αυτές τις εκκρεμότητες, ώστε το τοπίο να είναι ξεκάθαρο για όσους ασχολούνται με τον τομέα των ακινήτων.
 
Ο Σύνδεσμος επισημαίνει ότι «η εικόνα αυτή επηρεάζει και τις επενδύσεις (ντόπιες και ξένες) στα ακίνητα, αφού πολλές φορές ακυρώνονται εμπορικές πράξεις ακινήτων, λόγω του θολού τοπίου που υπάρχει».
 
Για να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα, ο Σύνδεσμος καλεί την Κυβέρνηση και τη Βουλή να συνεργαστούν για τη διόρθωση των στρεβλώσεων, που θα συμβάλει και στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στον τομέα των ακινήτων.
 
Καταλήγοντας, ο Σύνδεσμος υπογραμμίζει την ετοιμότητά του να συνεισφέρει με ιδέες και προτάσεις που θα βοηθήσουν την Πολιτεία να βελτιώσει το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για τα ακίνητα, ώστε ο τομέας αυτός να ενισχύσει την ανάπτυξη της οικονομίας, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να τονώσει τις επενδύσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ