ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ: 8Ο Χρόνια "χτίζουμε" την ιστορία μας

«Ο σχεδιασμός μας για το άμεσο μέλλον είναι να συνεχίσουμε να είμαστε μια από τις πιο αξιόπιστες κατασκευαστικές εταιρείες στην Κύπρο και να διατηρήσουμε μια ξεχωριστή θέση στον κλάδο μας», τονίζει ο CEO της Atlas Pantou, Mάριος Λ. Ποντίκης.

«Ο σχεδιασμός μας για το άμεσο μέλλον είναι να συνεχίσουμε να είμαστε μια από τις πιο αξιόπιστες κατασκευαστικές εταιρείες στην Κύπρο και να διατηρήσουμε μια ξεχωριστή θέση στον κλάδο μας», τονίζει ο CEO της Atlas Pantou, Mάριος Λ. Ποντίκης, ο οποίος, αναφερόμενος στα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας, σημειώνει πως, μεταξύ άλλων προτεραιοτήτων, είναι και η επικέντρωση στα έργα οδοποιίας. Όσον αφορά τον τομέα των ακινήτων στην Κύπρο, ο κ. Ποντίκης εστιάζει σε σειρά μέτρων και κινήτρων που πρέπει να εξαγγελθούν από το κράτος για προσέλκυση επενδύσεων.

Ποιες είναι οι πιο σημαντικές αλλαγές που είδατε στον τομέα των ακινήτων λόγω της υγειονομικής κρίσης του COVID-19 και της κατάργησης του επενδυτικού προγράμματος για πολιτογραφήσεις;

Η πανδημία του COVID-19 έχει αλλάξει την καθημερινότητα όλων μας. Η νέα έξαρση καθώς και οι συνεχείς μεταλλάξεις του κορωνοϊού συνεχίζουν να αποτελούν απειλή για τη δημόσια υγεία, ενώ επηρεάζουν ταυτόχρονα με πολύ αρνητικό τρόπο τις επιχειρήσεις και την οικονομία γενικότερα. Η πρόσφατη κατάργηση του επενδυτικού προγράμματος για πολιτογραφήσεις αναπόφευκτα έχει επηρεάσει δυσμενώς το ενδιαφέρον για πολυτελείς οικιστικές αναπτύξεις, όπως διαμερίσματα σε πολυώροφα κτίρια και πολυτελείς επαύλεις.

Αυτές οι αναπτύξεις αποτελούσαν μέχρι πρόσφατα την πιο υποσχόμενη τάση στον τομέα των κατασκευών και πόλο έλξης ξένων επενδυτών. Ήδη πολλοί επενδυτές και επιχειρηματίες του κλάδου έχουν προχωρήσει στην ακύρωση τέτοιων μεγαλεπήβολων έργων. Αυτές οι εξελίξεις έχουν οδηγήσει τις επιχειρήσεις του κλάδου σε στροφή προς μικρότερες κατασκευές και γενικά προς χαμηλότερου κόστους οικιστικές ή εμπορικές αναπτύξεις που είναι προσιτές σε μεγαλύτερο ποσοστό του τοπικού πληθυσμού και των επιχειρήσεων.

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

Ποια μέτρα ή κίνητρα θα πρέπει να δοθούν από το κράτος για στήριξη του τομέα των ακινήτων;

Το κράτος πρέπει να προωθήσει σειρά κινήτρων για την προσέλκυση νέων επενδύσεων. Οι ξένοι επενδυτές βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν βραδυκίνητο κρατικό μηχανισμό που δεν προσφέρει το περιβάλλον στο οποίο επιδιώκουν να δραστηριοποιηθούν. Το κράτος πρέπει λοιπόν να αναζητήσει τρόπους σύντμησης, εκμοντερνισμού και απλούστευσης των χρονοβόρων διαδικασιών που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την επιχειρηματική δραστηριότητα και τις αδειοδοτήσεις έργων. Ο πολεοδομικός σχεδιασμός επηρεάζει επίσης τον κλάδο των ακινήτων. Θα πρέπει να μελετηθεί η αύξηση των συντελεστών κάλυψης και δόμησης σε περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, ώστε να γίνει ελκυστικότερη η ανάπτυξη οικοδομών. Σημαντική είναι και η αναδιάρθρωση της στεγαστικής πολιτικής του κράτους, ώστε η ιδιωτική κατοικία να είναι προσιτή σε μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού. Σωστά μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η επιχορήγηση του επιτοκίου για 2 χρόνια από το κράτος για οικιστικά δάνεια που αφορούν την πρώτη κατοικία, καθώς και ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ (από 19% σε 5%).

Πέραν τούτου και ως αντιστάθμιση της μείωσης του αριθμού των έργων από τον ιδιωτικό τομέα, το κράτος πρέπει να αυξήσει τον προϋπολογισμό του για κατασκευαστικά και τεχνικά έργα όλων των τύπων, στηρίζοντας έτσι όλες τις επιχειρήσεις του τομέα.

Τέλος, το κράτος θα πρέπει να προχωρήσει σε κάποιου είδους φορολογικές χαλαρώσεις ή άλλου είδους οικονομικά οφέλη ή κίνητρα σε επιχειρήσεις που υλοποιούν μεγάλα αναπτυξιακά έργα, τα οποία συνεισφέρουν στην οικονομία του τόπου και προσφέρουν εργασία σε ένα μεγάλο μερίδιο ανθρώπινου δυναμικού.

Τι περιλαμβάνει ο σχεδιασμός σας για τα επόμενα χρόνια;

Ο σχεδιασμός μας για το άμεσο μέλλον στοχεύει στο να συνεχίσουμε να είμαστε μια από τις πιο αξιόπιστες κατασκευαστικές εταιρείες στην Κύπρο και να διατηρήσουμε μια ξεχωριστή θέση στον κλάδο μας. Είναι πολύ σημαντικό να παραμείνουμε ευέλικτοι και σε θέση να αναθεωρούμε τακτικά τους σχεδιασμούς μας, ανάλογα με τις εξελίξεις στο κυπριακό και το παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Παρακολουθούμε πάντα στενά τον προγραμματισμό και τις κινήσεις της κυβέρνησης. Έχουν εξαγγελθεί μεγάλα έργα για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου, των υποδομών και γενικότερα του κυκλοφοριακού σχεδιασμού. Τοποθετήσαμε τον τομέα αυτό στις προτεραιότητές μας και έτσι στα πλάνα μας έχουμε εισαγάγει και την ανάληψη τεχνικών έργων με επικέντρωση στα έργα οδοποιίας. Προχωρούμε στον απαραίτητο προγραμματισμό και πιστεύουμε ότι είμαστε έτοιμοι για διείσδυση σε αυτόν τον τομέα.

Ο «πράσινος» τομέας είναι επίσης πολύ ελκυστικός. Η περιβαλλοντική συνείδηση και η αειφόρος ανάπτυξη κατέκτησαν το παγκόσμιο ενδιαφέρον και κυρίως το ενδιαφέρον της Ευρώπης, η οποία διαθέτει ολοένα και περισσότερα κονδύλια για έργα και δράσεις με κύριο γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος. Η Κύπρος ως ευρωπαϊκή χώρα συμβαδίζει με τις διατάξεις της ευρωπαϊκής πολιτικής και έτσι δημιούργησε το κατάλληλο περιβάλλον για επενδύσεις, που κέρδισε και την προσοχή μας. Θεωρούμε ότι υπάρχουν εύφορες επιχειρηματικές ευκαιρίες που δίκαια αποτελούν μέρος των μελλοντικών μας σχεδιασμών.

Η ανάπτυξη του τομέα των ακινήτων θα πρέπει πλέον να εξυπηρετεί τους Στόχους για Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ποιες δράσεις γίνονται στον τομέα προς αυτή την κατεύθυνση;

Ο τομέας των ακινήτων έχει μεγάλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όχι μόνο λόγω της χρήσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων από την παραγωγή υλικών ή την παροχή υπηρεσιών για την κατασκευή των κτιρίων, αλλά και από τη χρήση των κτιρίων.

Η πράσινη δόμηση έχει γίνει επιτακτική ανάγκη και η μέθοδος κατασκευής κτιρίων, τουλάχιστον στην Ευρώπη, πρέπει να διασφαλίζει την ελαχιστοποίηση της χρήσης ενέργειας. Η ευρωπαϊκή οδηγία για την αειφόρο ανάπτυξη και κατόπιν η κυπριακή νομοθεσία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων εισήγαγαν τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης στην Κύπρο. Αναπόφευκτα, τα υλικά που χρησιμοποιούνται, οι μέθοδοι θερμομόνωσης και η παραγωγή ενέργειας για χρήση από το κτίριο, μπήκαν σε νέα εποχή. Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Εκδίδοντας διάφορα διατάγματα για την αυστηροποίηση των δεικτών ενέργειας, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει φροντίσει για την καλύτερη εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας. Ταυτόχρονα, όμως, αντλεί τα κονδύλια για την αειφόρο ανάπτυξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα διαθέτει στην κυπριακή αγορά. Συνήθως, δίνει κίνητρα για την ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιρίων. Τα σχέδια αυτά είχαν τεράστια απήχηση και η κυβέρνηση σχεδιάζει να εξαγγείλει νέα. Οι δράσεις όμως δεν αφορούν μόνο την κατανάλωση ενέργειας, αλλά και τη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών. Η νομοθεσία για διαχείριση αποβλήτων επέβαλε την ανάγκη για ανακύκλωση, επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση υλικών. Τα απόβλητα των εργοταξίων μεταφέρονται σε αδειοδοτημένους χώρους διαχείρισης και κάποια από αυτά καταλήγουν ξανά σε εργοτάξια ως επεξεργασμένο υλικό.

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Στο χαρτοφυλάκιο της ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ περιλαμβάνεται μια μεγάλη ποικιλία κατασκευαστικών και τεχνικών έργων:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Πολυώροφα κτίρια με πολυτελή διαμερίσματα, συγκροτήματα πολυτελών κατοικιών και ανεξάρτητες βίλες, ξενοδοχεία και τουριστικά θέρετρα, συγκροτήματα γραφείων, εμπορικά κτίρια και εμπορικά κέντρα, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, νοσοκομεία και κλινικές.

ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Αθλητικές εγκαταστάσεις, οδικά έργα και γέφυρες, παραγωγικοί σταθμοί ενέργειας, αποχετευτικά δίκτυα, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και θαλάσσια έργα.

Μερικά από τα πιο σημαντικά έργα της ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ που ξεχωρίζουν, λόγω είτε μεγέθους είτε σημασίας είτε καινοτομίας, είναι επίσης:

MY MALL LIMASSOL

Το «My Mall Limassol», ένα πολύ μεγάλο εμπορικό κέντρο στο Ζακάκι, που διαθέτει καταστήματα λιανικού εμπορίου, εστιατόρια, μπόουλινγκ και παγοδρόμιο.

OLYMPIC RESIDENCE

Στο παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού κατασκευάσαμε το «Olympic Residence», τους «δίδυμους πύργους της Λεμεσού», όπως αποκαλούνται. Από τα συμπληρωμένα έργα στη Λεμεσό, ξεχωρίζουν επίσης τα πολυτελή γραφεία της εταιρείας Interorient Navigation.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Από τα τουριστικά καταλύματα, ξεχωρίζουν το «Columbia Harbour Village» στο Πισσούρι, το οποίο σχεδιάστηκε ως παραδοσιακό χωριό, το ξενοδοχείο «Aldiana - Zypern» στη Λάρνακα, οι πολυτελείς επαύλεις και τα διαμερίσματα στο «Aphrodite Hills» στην Πάφο και η ανακαίνιση του ξενοδοχείου «Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa» (πρώην Le Meridien) στη Λεμεσό.

 

ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Άλλα σημαντικά έργα που αξίζει να αναφερθούν είναι το Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, ο πεζόδρομος Παραλιμνίου, οι κυματοθραύστες στη Λάρνακα και τα διάφορα αποχετευτικά έργα σε ολόκληρη την Κύπρο.

ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑ

Ιδιαίτερη επίσης σημασία έχουν και κάποια υπό εξέλιξη έργα μας στη Λεμεσό, όπως το γνωστό για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό του «Limassol Del Mar», που διαθέτει 27 οικιστικούς ορόφους, και τα «Sky Tower» και «Ararat Grand Residences» με 23 ορόφους το καθένα. Τα έργα αυτά διαθέτουν επίσης πισίνες, εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους άθλησης, spa, εστιατόρια και καταστήματα.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ

Ιστορικά, οι ρίζες της ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ χρονολογούνται στα 1937-38, στην Αμμόχωστο, όπου ο αείμνηστος Παναγιώτης Αντ. Τουμαζής ίδρυσε το πρώτο του τεχνικό γραφείο «TEXNIKON ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΑΝ. ΤΟΥΜΑΖΗΣ». Το 1942 εγγράφει τον συνεταιρισμό «ΠΑΝΤΟΥΜΑΖΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ», το 1957 την εταιρεία «ΑΤΛΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΛΤΔ» και το 1963 την εταιρεία «ΠΑΝΤΟΥΜΑΖΗΣ ΛΤΔ». Με την τουρκική εισβολή και την κατοχή της Αμμοχώστου, οι εργασίες των εταιρειών «ΠΑΝΤΟΥΜΑΖΗΣ ΛΤΔ» και «ΑΤΛΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΛΤΔ» σταμάτησαν. Το 1975 δημιουργήθηκε η «AtlasPantou Co Ltd», η οποία τις διαδέχθηκε.

Το 1987, Διευθύνων Σύμβουλος της AtlasPantou Co Ltd αναλαμβάνει ο Τώνης Τουμαζής, γιος του Παναγιώτη, ο οποίος είναι και ο ιδρυτής του ομίλου εταιρειών ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ και ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΩΝ. Το 2018, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ αναλαμβάνει ο Μάριος Λ. Ποντίκης.

Εταιρικό προφίλ

Με πέραν των 80 χρόνων ιστορία, η ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ έχει «χτίσει» ένα αξιόλογο όνομα, συνώνυμο της καινοτομίας, της αξιοπιστίας και της αποδοτικότητας. Είναι ο πυρήνας ενός δυναμικού ομίλου, στον οποίο περιλαμβάνονται πέραν των 15 εταιρειών του κλάδου, με δράση στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Τα σταθερά βήματα και η σκληρή δουλειά έκαναν την ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ σήμερα να αποτελεί ιστορικό κεφάλαιο για τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου.

Η ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ κατέχει άδεια εργολήπτη Κατηγορίας «Α» σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, έχοντας έτσι το δικαίωμα να εκτελεί έργα απεριόριστης αξίας και μεγέθους. Είναι επίσης από τις πρώτες εταιρείες που έχουν αναπτύξει και εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Λειτουργίας, το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και OHSAS 18001:2007 (μετάβαση φέτος σε ISO 45001:2018), και χρησιμοποιεί αυτά τα πρότυπα ως πλαίσιο που επιτρέπει στην εταιρεία να τεκμηριώνει και να βελτιώνει συνεχώς τις πρακτικές της.

Κεντρικά Γραφεία Λεμεσού

Γιάγκου Τορναρίτη 8, 3035, Λεμεσός

Τ.Θ. 51269, 3503, Λεμεσός

Τηλ.: 25 828500

Φαξ: 25 828501

Email: headoffice@atlaspantou.com

Γραφείο Λευκωσίας

Δεινοκράτους 5, Πολυκατοικία Πάολα, Διαμ. 16, 1070, Λευκωσία

Τ.Θ. 20928, 1665, Λευκωσία

Τηλ.: 22 447474

Φαξ: 22 447475

Email: lefkosia@atlaspantou.com

Ιστοσελίδες: www.atlaspantou.com, www.atlaspantougroup.com

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ