APS: Διαφοροποιημένη κανονικότητα στον τομέα των ακινήτων

Τα νέα δεδομένα όπως έχουν διαμορφωθεί έχουν επηρεάσει είτε θετικά είτε αρνητικά συγκεκριμένα είδη ακινήτων», σημειώνει ο Interim CEO & Finance Director της APS Cyprus, Δημήτρης Κωνσταντινίδης.

«H κατάσταση πλέον φαίνεται να ομαλοποιείται, αλλάζοντας ωστόσο ελαφρώς το σκηνικό στον τομέα των ακινήτων, τόσο από πλευράς προσφοράς, καθώς δημιουργήθηκαν νέα τεχνολογικά δεδομένα όσο και από πλευράς ζήτησης, καθώς τα νέα δεδομένα όπως έχουν διαμορφωθεί έχουν επηρεάσει είτε θετικά είτε αρνητικά συγκεκριμένα είδη ακινήτων», σημειώνει ο Interim CEO & Finance Director της APS Cyprus, Δημήτρης Κωνσταντινίδης.

Ποιες είναι οι πιο σημαντικές αλλαγές που είδατε στον τομέα των ακινήτων λόγω της υγειονομικής κρίσης του COVID-19;

Η υγειονομική κρίση του COVID-19 αποτελεί ιστορικό ορόσημο σε παγκόσμιο επίπεδο. Η αβεβαιότητα διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης, καθώς και τα αναγκαία περιοριστικά μέτρα, επέδρασαν αρνητικά σε όλους τους τομείς της οικονομίας και ο τομέας των ακινήτων δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Η αβεβαιότητα που είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων από την πλευρά των επενδυτών, σε συνδυασμό με την καθυστέρηση που προέκυψε στις διαδικασίες υλοποίησης λόγω τεχνικών και πρακτικών δυσκολιών, αναπόφευκτα επηρέασαν αρνητικά τον τομέα των ακινήτων και επέφεραν αισθητή μείωση στις πωλήσεις γενικότερα, η οποία ωστόσο φάνηκε να περιορίζεται εντός του 2020.

Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι η απότομη μείωση των συναλλαγών κατά το 2020 οφείλεται κυρίως στην επιφυλακτικότητα και τις πρακτικές δυσκολίες που είχαν αγοραστές και πωλητές και όχι σε ακυρώσεις ή/και σε μείωση ενδιαφέροντος. Επιπλέον, όντας ήδη στο δεύτερο μισό του 2021 και με τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων, διαφαίνεται ότι επιστρέφουμε σε μια διαφοροποιημένη κανονικότητα. Η κατάσταση πλέον φαίνεται να ομαλοποιείται, αλλάζοντας ωστόσο ελαφρώς το σκηνικό στον τομέα των ακινήτων, τόσο από πλευράς προσφοράς, καθώς δημιουργήθηκαν νέα τεχνολογικά δεδομένα (προώθηση ακινήτων με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, εξέταση ακινήτων σε συνεργασία με κυβερνητικές υπηρεσίες διαμέσου ηλεκτρονικών υπηρεσιών κτλ.), όσο και από πλευράς ζήτησης, καθώς τα νέα δεδομένα όπως έχουν διαμορφωθεί έχουν επηρεάσει είτε θετικά είτε αρνητικά συγκεκριμένα είδη ακινήτων.

Συγκεκριμένα, παρατηρείται από την αρχή του έτους αύξηση στις αγοραπωλησίες μικρότερης αξίας ακινήτων, κυρίως από ντόπιους επενδυτές, και αύξηση στη ζήτηση οικιστικών ακινήτων, κυρίως από νεαρά ζευγάρια που φαίνεται να προτιμούν τη λύση της αγοράς από την ενοικίαση (αυτό πιθανόν να οφείλεται και στα χαμηλά επιτόκια κατάθεσης, καθώς και στα χαμηλά επιτόκια στεγαστικών δανείων, τα οποία λειτουργούν ευνοϊκά προς την κατεύθυνση αυτή). Επιπλέον, παρατηρείται αισθητή αύξηση ενδιαφέροντος, κυρίως από ξένους επενδυτές, για αγορά επενδυτικών ακινήτων σε αξιόλογες περιοχές με αξιόπιστους ενοικιαστές, τα οποία αποφέρουν εξασφαλισμένες αποδόσεις. Γεγονός το οποίο καταδεικνύει και το πώς αντιμετωπίζουν οι ξένοι την Κύπρο, δηλαδή ως έναν σταθερό και ελκυστικό προορισμό. Τέλος, το ενδιαφέρον φαίνεται να είναι μειωμένο όσον αφορά καταστήματα και σε ορισμένες περιπτώσεις μικρές γραφειακές μονάδες.

Ποια είδη ακινήτων παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ζήτηση; Ποιοι είναι οι υποψήφιοι πελάτες και τι είδους ακίνητα βρίσκονται στις προτιμήσεις Κυπρίων και ξένων αγοραστών;

Μετά το αρχικό σοκ της πανδημίας και του φόβου που υπήρχε στην κοινωνία, κυρίως στον τομέα της οικονομίας, η αγορά ξεκίνησε να ανακάμπτει κατά το 2021. Οι υποψήφιοι διεθνείς αγοραστές ψάχνουν ένα είδος σταθερότητας, κάτι το οποίο η Κύπρος φαίνεται να προσφέρει. Συγκεκριμένα, η Κύπρος φαίνεται να εδραιώνεται ως ένας ελκυστικός επενδυτικός προορισμός και αυτό υποστηρίζεται από το γεγονός ότι υπάρχουν επαναλαμβανόμενοι πελάτες. Ενδιαφέρον για αγορά ακινήτων υπάρχει τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο, ωστόσο με διαφορετική κατεύθυνση.

Το τοπικό ενδιαφέρον περιορίζεται κυρίως σε επενδύσεις χαμηλής αξίας με αποδόσεις, όπως διαμερίσματα σε κεντρικά σημεία των πόλεων, αγροτεμάχια που εξυπηρετούν σκοπούς επένδυσης, αφού επωφελούνται από πιθανές μελλοντικές αναβαθμίσεις στις ζώνες, και οικιστικά ακίνητα κυρίως για σκοπούς ιδιοκατοίκησης. Όσον αφορά το ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές, αυτό προκύπτει κυρίως από χώρες της Μέσης Ανατολής, ενώ ανέκαθεν ενδιαφέρον υπήρχε και συνεχίζει να υπάρχει από Ρωσία, σκανδιναβικές και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με κατεύθυνση κυρίως προς εμπορικά ακίνητα στα κέντρα των πόλεων, κυρίως σε Λευκωσία και Λεμεσό, με αξιόπιστους ενοικιαστές και εξασφαλισμένες αποδόσεις.

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

Ποια μέτρα ή κίνητρα θα πρέπει να δοθούν για στήριξη του τομέα των ακινήτων;

Αναφορικά με την εγχώρια αγορά, τα υφιστάμενα προσωρινά μέτρα/κίνητρα που υπάρχουν, όπως η επιδότηση επιτοκίου για πρώτη κατοικία, αλλά και τα σχέδια αναζωογόνησης ορεινών και ακριτικών περιοχών, φαίνεται ότι επιτυγχάνουν τον σκοπό τους, καθώς υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για συγκεκριμένα ακίνητα. Όσον αφορά το διεθνές ενδιαφέρον, ο τερματισμός του επενδυτικού προγράμματος έχει επηρεάσει αρνητικά τη ζήτηση πολυτελών ακινήτων και μεγάλων επενδύσεων. Ένα νέο επενδυτικό πρόγραμμα με σκοπό την προσέγγιση των μεγάλων επενδυτών αναμένεται ότι θα έχει θετική ανταπόκριση.

Για περαιτέρω στήριξη ωστόσο του τομέα των ακινήτων, θα πρέπει να δοθούν συγκεκριμένα φορολογικά κίνητρα, όπως η αναθεώρηση με σκοπό τη μείωση του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών, των μεταβιβαστικών τελών και του φόρου προστιθέμενης αξίας, τα οποία αναμένεται να αναθερμάνουν τη ζήτηση τόσο από την εγχώρια όσο και από τη διεθνή αγορά. Επίσης, τα υφιστάμενα πολεοδομικά κίνητρα για μεγάλες αναπτύξεις θα πρέπει να συνεχιστούν, ενώ επιπλέον πολεοδομικά κίνητρα για έργα μικρότερου βεληνεκούς θα βοηθούσαν στην προσέλκυση επενδυτών μεσαίας κλίμακας.

ΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΜΑΣ

Ποια έργα βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιό σας και τι περιλαμβάνει ο προγραμματισμός σας για τα επόμενα χρόνια;

Το χαρτοφυλάκιο που διαχειριζόμαστε, βάσει αξίας, αποτελείται στο μεγαλύτερο μέρος του από τεμάχια γης τα οποία δύνανται να αναπτυχθούν και εμπίπτουν μέσα στα όρια της εμπορικής, βιομηχανικής και οικιστικής ζώνης. Ένα άλλο σημαντικό ποσοστό αφορά κτίρια κυρίως μεικτής χρήσης, ενώ μικρότερο ποσοστό της αξίας του χαρτοφυλακίου αφορά οικίες, διαμερίσματα, αγροτεμάχια και άλλα. Αριθμητικά, ωστόσο, μεγάλο μέρος του χαρτοφυλακίου αποτελούν τα γεωργικά τεμάχια.

Το χαρτοφυλάκιό μας διαθέτει ακίνητα στις πιο μεγάλες εμπορικές λεωφόρους της πρωτεύουσας, όπως για παράδειγμα στις λεωφόρους Λεμεσού και Μακαρίου, ιδανικά για μεγάλες μεικτές αναπτύξεις. Ιδανικό για επένδυση θεωρείται επίσης και ένα υπό ανάπτυξη κτίριο σε κεντρική περιοχή της Γερμασόγειας στη Λεμεσό. Ανάμεσα στα ακίνητα τα οποία έχουν σταθερό εισόδημα βρίσκονται μία ενοικιασμένη αποθήκη σε βιομηχανική περιοχή της πρωτεύουσας, καθώς επίσης και ένα ενοικιασμένο σε χρηματοδοτικό οργανισμό κατάστημα στο κέντρο της Λευκωσίας. Πέραν των κτιρίων μεικτής χρήσης, το χαρτοφυλάκιό μας διαθέτει πλειάδα επιλογών σε οικόπεδα και χωράφια στις καλύτερες οικιστικές περιοχές της πρωτεύουσας, όπως για παράδειγμα στη Μακεδονίτισσα, στην περιοχή Ελαιώνων στον Στρόβολο, καθώς επίσης και στο Pen Hill στο Γέρι. Ιδανικό για μεγάλη οικιστική ή και μεικτή ανάπτυξη θεωρείται ένα μεγάλο τεμάχιο γης σε παραθεριστική ζώνη στην Πάφο, το οποίο διαθέτει μαγευτική θέα στη θάλασσα, ενώ μεγάλο μέρος των απαραίτητων υποδομών του είναι σχεδόν ολοκληρωμένο.

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Στο χαρτοφυλάκιο της APS Cyprus μπορείτε να βρείτε αξιόλογες επιλογές σε ακίνητα, σε διάφορες τιμές και τοποθεσίες.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΣΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΕΠΙΣΚΟΠΗ

Άξιο σημασίας είναι το αναπτυξιακό έργο που βρίσκεται στα χωριά Αγία Βαρβάρα και Επισκοπή, 8 χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Πάφου. Το έργο περιλαμβάνει 83 αγροτεμάχια με εννέα ημιτελείς επαύλεις και ένα κτίριο εισόδου. Η συνολική έκταση του έργου ανέρχεται στα 596.110 τ.μ. και διαθέτει απίστευτες επενδυτικές προοπτικές ανάπτυξης.

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΛΑΤΣΙΑ

Επιπλέον, ένα από τα μεγαλύτερα ακίνητα του χαρτοφυλακίου της εταιρείας είναι μια μεγαλοπρεπής κατοικία στα Λατσιά, χτισμένη πάνω σε λόφο, με τη συνολική έκταση του οικοπέδου να φτάνει τα 6.733 τ.μ. Πρόκειται για διώροφη πολυτελή έπαυλη με εσωτερική και εξωτερική πισίνα, διαμορφωμένους κήπους, υπόγειο και προνομιακή θέα στις γύρω περιοχές.

ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ (ΛΕΥΚΩΣΙΑ)

Μια από τις τελευταίες προσθήκες στο χαρτοφυλάκιο της APS Cyprus είναι κτίριο στην είσοδο της Μακαρίου στη Λευκωσία. Το κτίριο αποτελείται από ισόγειο με ημιώροφο (κατάστημα ανοιχτού χώρου) και δύο ορόφους με τρία διαμερίσματα. Η συνολική έκταση του ακινήτου ανέρχεται στα 2.964 τ.μ. Η προνομιακή θέση του ακινήτου αυτού το καθιστά πόλο έλξης για πιθανούς επενδυτές.

ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΑΧΕΛΕΙΑ

Πέρα από αυτά, ένα κτίριο στο χωριό Αχέλεια στην Πάφο, όπου παλιά στεγαζόταν ιδιωτικό σχολείο της Πάφου, με τη συνολική έκτασή του να ανέρχεται στα 68.000 τ.μ., υπάρχει στο χαρτοφυλάκιο και ξεχωρίζει. Το κτίριο είναι περίπου δέκα χρόνων και περιλαμβάνει γραφειακούς χώρους, χώρους διδασκαλίας για νηπιαγωγείο, δημοτικό και γυμνάσιο, δύο αυλές και εξωτερικά γήπεδα.

ΗΜΙΤΕΛΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ

Ακόμη ένα ακίνητο που συμπληρώνει την πληθώρα επιλογών είναι ένα τετραώροφο ημιτελές εμπορικό κτίριο με υπόγειο και συνολική καλυμμένη έκταση 2.578 τ.μ. στη Γερμασόγεια, στη Λεμεσό. Το κτίριο χρησιμοποιήθηκε ως ξενοδοχείο και πρόσφατα πραγματοποιήθηκε αποκατάσταση του κτιρίου και αλλαγή χρήσης ούτως ώστε να φιλοξενήσει γραφειακούς χώρους.

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗ ΜΑΚΑΡΙΟΥ

Ισόγειο κατάστημα σε μια προνομιακή θέση στον κεντρικό δρόμο της Λεωφόρου Μακαρίου στη Λευκωσία συμπληρώνει τις επιλογές στην αναζήτηση επένδυσης με υψηλή απόδοση, αφού ενοικιάζεται σε μια από τις πιο γνωστές τράπεζες. Το κατάστημα προς πώληση βρίσκεται στο ισόγειο και περιλαμβάνει αίθουσες σεμιναρίων και γραφεία για το προσωπικό που χωρίζονται με χωρίσματα από ξύλο και γυαλί. Ο ημιώροφος περιλαμβάνει επίσης έναν ενιαίο χώρο με γραφεία. Μέρος του υπογείου περιλαμβάνει επίσης θυρίδες ασφαλείας και θησαυροφυλάκιο.

ΜΕΓΑΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΟ ΚΑΪΜΑΚΛΙ

Ένα ακίνητο έκτασης 2.546 τ.μ. που βρίσκεται στο Καϊμακλί αντιπροσωπεύει μια άλλη επιλογή κατάλληλη για επαγγελματικό χώρο. Πρόκειται για κενό διώροφο κτίριο το οποίο χτίστηκε πριν από 52 χρόνια και είναι πλήρως ανακαινισμένο. Το κτίριο αποτελείται από εκθεσιακό χώρο, γραφεία, αίθουσα αρχείων, κουζίνα, τουαλέτες, αποθήκη και αίθουσα συνεδριάσεων.

ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Αξιοσημείωτα είναι και τα τεμάχια γης με εμπορικές προοπτικές όπως τα παρακάτω:

• Οικόπεδο στους Αγίους Ομολογητές στη Λευκωσία, συνολικής έκτασης 2.126 τ.μ., διαθέσιμο για επένδυση. Το ακίνητο αποτελείται από τέσσερα συνεχή οικόπεδα και εφάπτεται –κατά μήκος– της Λεωφόρου Γρίβα Διγενή, η οποία αναπτύσσεται κυρίως με πολυώροφα κτίρια που αποτελούνται από γραφεία, καθώς και με πολυκατοικίες.

• Οικόπεδο στην Έγκωμη. Μοναδικό οικόπεδο με συνολικό μέγεθος 8.222 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στη Μακεδονίτισσα. Η θέση και το ύψος του οικοπέδου προσφέρουν εκπληκτική θέα σε ολόκληρη τη Λευκωσία.

• Ακίνητο στη Λακατάμια, που αποτελείται από τέσσερα παρακείμενα βιομηχανικά οικόπεδα και το οποίο έχει συνολική έκταση 75.690 τ.μ. Τα οικόπεδα εμπίπτουν σε βιομηχανική και εμπορική ζώνη.

• Τουριστικό ακίνητο στον Μαζωτό, πάνω στη θάλασσα, συνολικής έκτασης 13.137 τ.μ., το οποίο εμπίπτει στην τουριστική ζώνη και είναι ιδανικό για την ανέγερση εξοχικών κατοικιών ή ξενοδοχείου, αφού βρίσκεται πάνω στο κύμα.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η APS Cyprus είναι περήφανη για την ολοκλήρωση της πώλησης τριών πολύ σημαντικών ακινήτων-σταθμών στη Λευκωσία πριν από λίγους μήνες.

Τον Μάιο του 2021, πωλήθηκε εμπορικό κτίριο το οποίο βρίσκεται στους Αγίους Ομολογητές, στη Λευκωσία. Το επταώροφο αυτό κτίριο έχει συνολική καλυμμένη έκταση 2.356 τ.μ. και πέρυσι πραγματοποιήθηκαν βελτιώσεις συντήρησης του κτιρίου και δύο από τους ορόφους έχουν ανακαινιστεί πλήρως. Οι ενοικιαστές που στεγάζονται στο κτίριο είναι κυρίως εταιρείες και κυβερνητικές αρχές. Το κτίριο αυτό θεωρήθηκε ελκυστική επένδυση, καθώς προσφέρει υψηλή απόδοση στον νέο ιδιοκτήτη.

Τον Απρίλιο του 2021, ολοκληρώθηκε η πώληση ενός εκ των μεγαλύτερων εκθεσιακών χώρων της Λευκωσίας, ο οποίος βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή Λατσιών. Πρόκειται για έναν εκθεσιακό χώρο μοντέρνου σχεδιασμού και κατασκευής, στον οποίο χρησιμοποιούνται συστήματα σύγχρονης τεχνολογίας. Το κτίριο αποτελείται από έναν μεγάλο χώρο ανοιχτού τύπου ύψους επτά μέτρων, υποδοχή, χώρο εξυπηρέτησης πελατών, αίθουσα επισκευών, γραφεία, χώρους αποθήκευσης και άλλα.

Τον Μάιο του 2020, ολοκληρώθηκε η πώληση της ακριβότερης κατοικίας που είχε μέχρι τότε στο χαρτοφυλάκιό της η εταιρεία. Ο λόγος για μια μεγάλη έπαυλη στα δημοτικά όρια της Λακατάμιας, η οποία πωλήθηκε σε ξένους επενδυτές. Το ακίνητο αποτελείται από έκταση 14.542 τ.μ. γης και από μια πολυτελή βίλα που περιλαμβάνει 1.019 τ.μ. καλυμμένους χώρους με πισίνα, γκαράζ, καλυμμένες βεράντες και αίθουσες εξυπηρέτησης.

Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας διαθέτει πληθώρα ακινήτων, τα οποία μπορούν να ικανοποιήσουν τις προσωπικές ή επαγγελματικές σας ανάγκες.

Εταιρικό προφίλ

Η APS Debt Servicing Cyprus Ltd (APS Cyprus) είναι ιδιωτική εταιρεία, εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία, και έχει την έδρα της στη Λευκωσία. Το τμήμα APS Real Estate εξουσιοδοτήθηκε από την Ελληνική Τράπεζα για να διαχειρίζεται όλα τα ακίνητά της.

Στο χαρτοφυλάκιο της APS Cyprus θα βρείτε πληθώρα ακινήτων σε κάθε κατηγορία: οικόπεδα, σπίτια, διαμερίσματα, καταστήματα και γραφεία που μπορούν να ικανοποιήσουν κάθε σας προσδοκία.

APS Cyprus

Αμφιπόλεως 20, 2025, Λευκωσία

Τηλ.: 22 500 900

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας, www.aps-cyprus.com, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα ακίνητα ή ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

www.facebook.com/apsrealestatecy

www.instagram.com/apsrealestatecyprus

www.twitter.com/ApsEstate

www.linkedin/aps-cyprus

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ