Προοπτικές Ανάπτυξης Κέντρου Έρευνας και Επιστήμης στην Κύπρο

Ανοικτή Εκδήλωση Ενημέρωσης την Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Η κοινοπραξία του έργου CSRC (Cyprus Science and Research Centre) διοργανώνει ανοικτή εκδήλωση ενημέρωσης την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018, μεταξύ 17:00 και 20:00, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, με τίτλο «Προοπτικές Ανάπτυξης ενός Κέντρου Έρευνας και Επιστήμης στην Κύπρο για τη Μάθηση και Επικοινωνία των Επιστημών».

Η εκδήλωση θα φιλοξενήσει διακεκριμένους ομιλητές όπως τον κ. Αθανάσιο Κοντονικολάου, Γενικό Διευθυντή του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Τεχνολογίας «Noesis» στην Θεσσαλονίκη, ο οποίος θα μιλήσει για το σημαντικό ρόλο των Κέντρων Επιστήμης και Τεχνολογίας στην επικοινωνία και προβολή της επιστήμης, στη διάχυση νέων επιστημονικών επιτευγμάτων και στην ένταξη νέων στην κουλτούρα και τις αξίες της επιστήμης.

Θα γίνει επίσης μια ανασκόπηση της προόδου του έργου CSRC που επιτεύχθηκε τον τελευταίο ένα χρόνο. Απώτερος στόχος του έργου είναι να αποκτήσει η Κύπρος και η Ανατολική Μεσόγειος ένα πρότυπο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Τεχνολογίας, το οποίο θα υποστηρίζεται από υψηλού επιπέδου έρευνα στην ψηφιακή τεχνολογία, την επικοινωνία και την κατανόηση των Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής, της Τέχνης και των Μαθηματικών (STEAM), και θα αποσκοπεί στην ανάπτυξη της κατάρτισης των παιδιών στους τομείς STEAM.

Τα Κέντρα Διάδοσης Επιστημών στοχεύουν στη γνωριμία του κοινού και ιδιαίτερα των νέων με τα επιστημονικά και καινοτόμα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας, και συμβάλουν στην ανάπτυξη και προώθηση μιας κουλτούρας καινοτομίας και της «Επιστήμης των Πολιτών». Η Κύπρος είναι η μόνη Ευρωπαϊκή χώρα χωρίς ένα τέτοιο Κέντρο και χρειάζεται την στήριξη όλων μας για να επιτύχει.

Το έργο CSRC χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon 2020 "WIDESPREAD-04-2016-2017 Teaming Phase 1”,

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην ιστοσελίδα του έργου http://www.cysrc.eu/index.php/el.

Για εγγραφές στην εκδήλωση μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Καθ. Κατερίνα Δημολιού στην ηλεκτρονική διεύθυνση: demoliou.c@unic.ac.cy.