Μνημόνιο συνεργασίας ΜΒΑ Πανεπιστημίου Κύπρου και ECR Κύπρου

Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη την Πέμπτη 17 Μαΐου, 2018 μεταξύ του Προγράμματος ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Efficient Consumer Response (ECR) Κύπρου.

Η συμφωνία εμπίπτει στο πλαίσιο συνεργασίας του Προγράμματος ΜΒΑ με τη βιομηχανία και τον επιχειρηματικό κόσμο, με σκοπό την μεγιστοποίηση της συνεισφοράς του προς την κυπριακή κοινωνία.

Η συμφωνία αφορά στην προώθηση προτάσεων των μελών του ECR για εκπόνηση εφαρμοσμένων επιχειρηματικών μελετών από φοιτητές του Προγράμματος ΜΒΑ και τη δυνατότητα επισκέψεων και ξεναγήσεων των φοιτητών στις εταιρείες μέλη του ECR, καθώς επίσης και στη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων δικτύωσης. Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν εκ μέρους του Προγράμματος ΜΒΑ, ο Δρ. Ηρακλής Βλαδιμήρου, Καθηγητής Διοικητικής Επιστήμης και συν-Διευθυντής του Προγράμματος ΜΒΑ και ο κος Μάριος Λουκαΐδης, Πρόεδρος του ECR Κύπρου.

Στα πλαίσια υπογραφής της συνεργασίας αυτής, οι φοιτητές του Προγράμματος ΜΒΑ ξεναγήθηκαν στο κέντρο διανομής της Αrgosy Trading, όπου ενημερώθηκαν για την ορθή διαρρύθμιση του χώρου και τις απαραίτητες διαδικασίες για την οργάνωση της διανομής και αποστολής προϊόντων στο λιανεμπόριο, ώστε να επιτυγχάνεται η ελαχιστοποίηση του κόστους και η καλύτερη αξιοποίηση χρόνου.

Το Πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου επιδιώκει τη σύναψη συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα, γεγονός που κρίνεται ιδιαίτερα επωφελές, τόσο για το Πρόγραμμα, όσο και για την κοινωνία γενικότερα. Στο πλαίσιο αυτών των συνεργασιών συνδυάζεται και αξιοποιείται η τεχνογνωσία και η εμπειρία του επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού κόσμου, προσφέροντας μια διαφορετική προσέγγιση στην προσπάθεια που γίνεται για εκσυγχρονισμό και ενίσχυση της κυπριακής οικονομίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.mba.ucy.ac.cy, στο τηλέφωνο 22893600 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mba@ucy.ac.cy.