Ζητήματα διαδοχής και φορολόγησης στο μικροσκόπιο της έκθεσης οικογενειακών επιχειρήσεων της KPMG

Για τις οικογενειακές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε διαδικασία διαδοχής της επιχείρησης από τη μια γενεά στην άλλη το φορολογικό κόστος ποικίλει σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με το που βρίσκεται η επιχείρηση, σύμφωνα με τη φετινή έκθεση φορολογικής παρακολούθησης οικογενειακών επιχειρήσεων της KPMG Enterprise global family business tax monitor.

Ορισμένες χώρες προσφέρουν σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις για να βοηθήσουν τις οικογενειακές επιχειρήσεις να πετύχουν και να αναπτυχθούν περαιτέρω στα χέρια της επόμενης γενεάς, ενώ άλλες φορολογούν τις μεταβιβάσεις εντός των οικογενειών με τον ίδιο τρόπο όπως κάθε άλλη συναλλαγή, δημιουργώντας σημαντικό κόστος.

Ιδού το ακριβότερο διαμέρισμα που πωλεί η Ελληνική Τράπεζα

Ο Καναδάς, η Βενεζουέλα και η Ιαπωνία είναι μεταξύ των χωρών που επιβάλλουν τους υψηλότερους φόρους στις μεταβιβάσεις οικογενειακών επιχειρήσεων κατά το θάνατο (ακόμη και μετά τη διεκδίκηση όλων των διαθέσιμων φορολογικών ελαφρύνσεων). Άλλες χώρες - όπως η Κίνα, η Νέα Ζηλανδία και η Νιγηρία - δεν επιβάλλουν ειδικούς φόρους σε τέτοιου είδους μεταβιβάσεις. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έκθεσης, τα φορολογικά στοιχεία διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα. Για παράδειγμα, οι δυτικές οικονομίες τείνουν να επιβάλλουν υψηλότερους φόρους από τις αναπτυσσόμενες οικονομίες στις μεταβιβάσεις οικογενειακών επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια ζωής και μέσω της κληρονομιάς.

Η έκθεση αποκάλυψε 5 βασικές παραμέτρους οι οποίες είναι πιθανό να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τα σχέδια διαδοχής των οικογενειακών επιχειρήσεων ανά το παγκόσμιο τα επόμενα χρόνια:

1. Σε πολλές χώρες η παραοικονομία είναι ευρέως διαδεδομένη και πολλές οικογενειακές επιχειρήσεις λειτουργούν εκτός των επίσημων επιχειρηματικών δομών. Οι ανεπίσημες επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να εισέλθουν στη νόμιμη οικονομία.

2. Η αύξηση της μακροζωίας διαταράσσει τα σχέδια διαδοχής των επιχειρήσεων, καθώς οι ιδιοκτήτες της προηγούμενης γενεάς προσπαθούν να παραμείνουν δραστήριοι στην επιχείρηση μέχρι τέλους και αυτό αναγκάζει πολλά μέλη της οικογένειας να μένουν εκτός των περιουσιακών στοιχείων και δραστηριοτήτων της οικογενειακής επιχείρησης.

3. Η γενεά των Millennials σκέφτεται πλέον διαφορετικά, είναι πιο ευαισθητοποιημένη, διαπνέεται από κοινωνικές αξίες και παρουσιάζει μια τάση προς φιλανθρωπικούς στόχους. Αντί να αναλαμβάνουν τον παραδοσιακό ρόλο στην οικογενειακή επιχείρηση, οι Millennials ενδεχομένως να έχουν και άλλες ιδέες για το πως θα πρέπει να αξιοποιηθεί ο οικογενειακός πλούτος.

4. Σε ό,τι αφορά στις μεταβιβάσεις οικογενειακών επιχειρήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι πρόσφατες φορολογικές μεταρρυθμίσεις βελτίωσαν σημαντικά τη φορολογική ελάφρυνση που παρέχεται. «Οι οικογενειακές επιχειρήσεις των ΗΠΑ θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να μεταφέρουν πλούτο κατά τη διάρκεια της ζωής τους για να ελαχιστοποιήσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά τη στιγμή της θανάτωσής τους», επισημαίνει ο κ. Greg Limb, επικεφαλής του International Private Wealth, KPMG Enterprise στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Κάτι τέτοιο απαλλάσσει τη μελλοντική εκτίμηση από το να υπόκειται σε φόρο μεταβίβασης».

5. Καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ περιμένουν τις εξελίξεις για το Brexit, οι επιπτώσεις για τις οικογενειακές επιχειρήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ακόμη άγνωστες. «Οι οικογενειακές επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να είναι έτοιμες να διαχειριστούν θέματα εργοδότησης ταλέντων που θα μπορούσαν να προκύψουν λόγω των επικείμενων αλλαγών στο καθεστώς μετανάστευσης των εργαζομένων», αναφέρει ο κ. Tom McGinness, Διοικητικός Σύμβουλος και συμπρόεδρος της KPMG Enterprise Family Business στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Με το που γίνουν γνωστοί οι τελικοί όροι της συμφωνίας για το Brexit οι οικογενειακές επιχειρήσεις θα πρέπει να καταρτίσουν σχέδια έκτακτης ανάγκης για την ομαλοποίηση οποιονδήποτε επιχειρηματικών επιπλοκών δύναται να προκύψουν με τους συνεργάτες τους στην ΕΕ».

Σχολιάζοντας τα πορίσματα της έκθεσης στην οποία συμμετείχε και η χώρα μας, ο κ. Γιώργος Μαρκίδης, Διοικητικός Σύμβουλος και επικεφαλής Φορολογικών Υπηρεσιών της KPMG Κύπρου, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Σε ό,τι αφορά την πραγματικότητα των κυπριακών οικογενειακών επιχειρήσεων, τα φορολογικά ζητήματα δεν αποτελούν, τουλάχιστον προς το παρόν, καθοριστικό παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει τον προγραμματισμό των μεταβιβάσεων των οικογενειακών επιχειρήσεων. Τα σχέδια διαδοχής συνήθως ευθυγραμμίζονται με τις αρχές και αξίες της οικογένειας».

«Ένα άρτια σχεδιασμένο επιχειρηματικό πλάνο πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις αποφάσεις σχετικά με το μέλλον μιας οικογενειακής επιχείρησης. Ο σωστός και έγκαιρος προγραμματισμός διασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις και η οικογένεια θα διατηρήσουν την ευημερία και για τις επόμενες γενεές», πρόσθεσε ο κ. Δημήτρης Βάκης, Διοικητικός Σύμβουλος και επικεφαλής Οικογενειακών Επιχειρήσεων της KPMG Κύπρου.

Σχετικά με την έκθεση φορολογικής παρακολούθησης οικογενειακών επιχειρήσεων

Η παγκόσμια έκθεση φορολογικής παρακολούθησης της KPMG παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τους φόρους και τις σχετικές ελαφρύνσεις κατά τη μεταβίβαση μιας οικογενειακής επιχείρησης στην επόμενη γενεά, τόσο στη συνταξιοδότηση όσο και μέσω κληρονομιάς. Καλύπτοντας αρχικά 23 ευρωπαϊκές χώρες στην πρώτη έκδοση της το 2014, η έρευνα πλέον εφαρμόζεται σε 65 χώρες, περιφέρειες και δικαιοδοσίες.