CEΟs καλούν Παγκόσμιους Ηγέτες: «Κάντε μεταρρυθμίσεις στο εμπόριο»

29 διευθύνοντες σύμβουλοι και πρόεδροι από μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου καλούν τις κυβερνήσεις σε δράση και μεταρρυθμίσεις στον τομέα του εμπορίου – Τι αναφέρουν στην επιστολή τους

Είκοσι εννέα διευθύνοντες σύμβουλοι και πρόεδροι από μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου κάλεσαν τις κυβερνήσεις να συνεργαστούν εν μέσω των γεωπολιτικών εντάσεων, να δεσμευτούν εκ νέου για μεταρρύθμιση του εμπορίου και να αποφύγουν τον προστατευτισμό.

Αυτή η παρότρυνση για δράση έρχεται σε μια εποχή σημαντικών γεωπολιτικών εντάσεων και οικονομικών προκλήσεων και συγκεντρώνει μια διαφορετική ομάδα εταιρειών που εκπροσωπούν 17 χώρες και στις πέντε ηπείρους.

Οι υπογράφοντες προέρχονται από τους ακόλουθους 12 τομείς: λιανικό εμπόριο, ηλεκτρονικό εμπόριο, τρόφιμα και ποτά, πληρωμές, χρηματοπιστωτικό τομέα, επενδύσεις, τηλεπικοινωνίες, χημικά, αλυσίδα εφοδιασμού και μεταφορές, επαγγελματικές υπηρεσίες, ενέργεια και εμπορεύματα.

«Οι ηγέτες των επιχειρήσεων στέλνουν σαφή μηνύματα στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής ότι η αλλαγή είναι απαραίτητη και εφικτή», δήλωσε ο Borge Brende, πρόεδρος του World Economic Forum.

«Σε αυτήν τη δήλωση Trade for Tomorrow, οι ηγέτες τονίζουν τις δυνατότητες του εμπορίου και των επενδύσεων για ανάκαμψη και ανάπτυξη. Ζητούν γρήγορη πρόοδο σε θέματα υγείας, ψηφιακών, επενδυτικών και περιβαλλοντικών θεμάτων και σημειώνουν ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να βοηθήσουν στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων».

Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα του Ipsos-World Economic Forum, το 75% του παγκόσμιου κοινού υποστηρίζει την επέκταση του εμπορίου, αλλά μόνο το μισό δήλωσε ότι θεωρεί ότι η παγκοσμιοποίηση είναι καλή για τη χώρα τους, μια πτώση 10 ποσοστιαίων μονάδων από το 2019.

Αυτή η ασάφεια αποκαλύπτει την πίστη στο δυναμικό του εμπορίου για τη βελτίωση της ζωής, αλλά βαθιά ανησυχία για τις τρέχουσες κατευθύνσεις του επισημαίνουν.

Η πρόσκληση για δράση υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη για βαθύτερο διάλογο σχετικά με τη διακυβέρνηση του εμπορικού συστήματος και την οικοδόμηση ίσων όρων ανταγωνισμού, καθώς οι κοινωνίες αναλογίζονται αυτό που ζητούν από το εμπόριο.

Η πλατφόρμα του Φόρουμ για το Μέλλον του Εμπορίου και των Επενδύσεων συγκεντρώνει ηγέτες από τις επιχειρήσεις, τις κυβερνήσεις και την κοινωνία των πολιτών για να διαμορφώσουν το μέλλον του εμπορίου και της παγκόσμιας οικονομικής αλληλεξάρτησης.

Το πλήρες κείμενο του Call to Action: Trade for Tomorrow

Ένα κάλεσμα για δράση για να λειτουργήσει το εμπόριο για όλους

Πιστεύουμε ότι το εμπόριο και οι επενδύσεις υποστηρίζουν την ανθρώπινη ανάπτυξη και ότι μια παγκόσμια ανάκαμψη μπορεί να οικοδομηθεί με βάση την ανάκαμψη του εμπορίου. Οι κυβερνήσεις πρέπει να επανενταχθούν δημιουργικά στην εμπορική μεταρρύθμιση και να απέχουν από τον προστατευτισμό.

Το εμπόριο και οι επενδύσεις ενδυναμώνουν τους ανθρώπους να ανταλλάσσουν αγαθά και υπηρεσίες, να βρίσκουν ανταποδοτική απασχόληση, να απολαμβάνουν οφέλη για τους καταναλωτές και να αναπτύσσουν επιτυχημένες επιχειρήσεις. Το εμπόριο και οι επενδύσεις πρέπει να υποστηρίζουν την ανάπτυξη και την ένταξη.

Μέσω της από κοινού τήρησης των περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων, η εμπορική συνεργασία θα πρέπει να αποτρέψει τον αγώνα προς τα κάτω και να αποφύγει τις επιβλαβείς στρεβλώσεις στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών.

Η εμπορική συνεργασία μπορεί να βελτιώσει τα αποτελέσματα για τα υποεκπροσωπούμενα μέλη της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και των μειονοτήτων.

Θα πρέπει να συμπληρωθεί με ευρύτερες πολιτικές που υποστηρίζουν δίκαια αποτελέσματα, σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, αναγνωρίζοντας ότι οι διαταραχές του εμπορίου και των επενδύσεων έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη διαβίωση.

Αυτό περιλαμβάνει τη συνεργασία όσον αφορά τη φορολογία και τη ρύθμιση του ανταγωνισμού, καθώς και τις συνθήκες μετανάστευσης και εργασίας.

Η διεθνής συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να προωθήσει ένα ανθεκτικό, αποτελεσματικό και χωρίς αποκλεισμούς σύστημα συναλλαγών, δημιουργώντας σταθερές και συνεκτικές διαδικασίες, υποστηριζόμενες από ισχυρή τεχνική βοήθεια για το εμπόριο και ανάπτυξη ικανοτήτων.

Καλούμε τους ηγέτες, έως τη 12η Υπουργική Διάσκεψη του ΠΟΕ τον Δεκέμβριο του 2021:

1. Ενίσχυση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη με τη μείωση των δασμολογικών και διοικητικών εμποδίων στο εμπόριο εισροών και τελικών προϊόντων, διευκολύνοντας τις παγκόσμιες επενδύσεις στη μεταποίηση, βελτιώνοντας τη διαφάνεια της αλυσίδας εφοδιασμού, καταργώντας τους περιορισμούς στις εξαγωγές και συζητώντας τη σχέση μεταξύ των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και της πρόσβασης σε τεχνολογίες διάσωσης.

2. Σύναψη ουσιαστικής συμφωνίας ηλεκτρονικού εμπορίου που βελτιώνει την πρόσβαση και τη διαλειτουργικότητα, καθιστά δυνατή την ασφαλή και αποτελεσματική ψηφιακή εμπορία και ροές δεδομένων, προάγει το άνοιγμα και την εμπιστοσύνη και αντιμετωπίζει ζητήματα πρόσβασης στην αγορά. Αποχή από τελωνειακούς δασμούς για τις ηλεκτρονικές διαβιβάσεις.

3. Να ολοκληρώσει μια σημαντική επενδυτική διευκόλυνση για συμφωνία ανάπτυξης που βελτιώνει τη διαφάνεια και την προβλεψιμότητα, απλοποιεί τις διοικητικές διαδικασίες, μειώνει τις διαφορές και ενισχύει τις βιώσιμες επενδύσεις.

4. Προώθηση περιβαλλοντικών συμφωνιών, επιτυγχάνοντας μια ισχυρή συμφωνία για επιδοτήσεις αλιείας έως τον Ιούλιο του 2021, ανοίγοντας διαύλους επικοινωνίας μεταξύ της χάραξης πολιτικών για το εμπόριο, το περιβάλλον και την ανάπτυξη και ευθυγραμμίζοντας την εμπορική δράση με τα αποτελέσματα του COP26.

5. Αποτελεσματική εφαρμογή και παρακολούθηση των δεσμεύσεων , με τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Με αυτόν τον τρόπο, καλεί να δοθούν προσοχή στις ανάγκες των γυναικών, των ΜΜΕ και των αναπτυσσόμενων χωρών και, όπου οι σημερινές δεσμεύσεις είναι ανεπαρκείς, να προωθήσουν νέες συμφωνίες για τη διεύρυνση της πρόσβασης στα οφέλη του εμπορίου

Επιπλέον, καλούμε τους ηγέτες να συμμετάσχουν σε ανοιχτό και φιλόδοξο διάλογο για:

6. Μεταρρυθμίσεις του εμπορικού συστήματος , ιδίως όσον αφορά τον μηχανισμό επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ, τον ρόλο του ΠΟΕ.

7. Επίλυση προβλημάτων ισότιμων όρων ανταγωνισμού όσον αφορά τις επιδοτήσεις, τις κρατικές επιχειρήσεις, τις εμπορικές θεραπείες, τις δημόσιες συμβάσεις και την εγχώρια ρύθμιση σε βιομηχανικούς, γεωργικούς και υπηρεσιακούς τομείς.

Υπογράφοντες:

 1. Krishan N. Balendra , Πρόεδρος, John Keells Holdings Plc
 2. Ajay S. Banga , Εκτελεστικός Πρόεδρος, Mastercard
 3. Ankiti Bose , Συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος, Zilingo Pte Ltd
 4. Dolf van den Brink , Διευθύνων Σύμβουλος, HEINEKEN NV
 5. Hussain Dawood , Πρόεδρος Ομίλου, Dawood Hercules Corporation
 6. Börje Ekholm , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Telefonaktiebolaget LM Ericsson
 7. Øyvind Eriksen , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Aker ASA
 8. André Esteves , Senior Partner, Banco BTG Pactual SA
 9. Jim Fitterling , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Dow
 10. Fernando Galletti de Queiroz , Διευθύνων Σύμβουλος, Minerva Foods
 11. Abdulrahman Al Hatmi , Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Oman Global Logistics Group SAOC
 12. Svein Tore Holsether , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Yara International ASA
 13. Al Kelly Jr , Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος της Visa Inc.
 14. Kutoane Obed Kutoane , Διευθύνων Σύμβουλος, Export Credit Insurance Corporation of South Africa SOC Ltd
 15. Fred Lam , Chief Executive Officer, Airport Authority (Hong Kong)
 16. Christian Lanng , Διευθύνων Σύμβουλος, Πρόεδρος και Συνιδρυτής της Tradeshift
 17. Matthew Layton , Global Managing Partner, Clifford Chance LLP
 18. Geoff Martha , Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Medtronic
 19. John M. Neill , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Unipart Group of Companies
 20. John Pearson , Διευθύνων Σύμβουλος, DHL Express
 21. Noel Quinn , Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, HSBC Holdings Plc
 22. Marwan J. Al Sarkal , Εκτελεστικός Πρόεδρος, Shurooq
 23. Aba Schubert , Διευθύνων Σύμβουλος, Dorae
 24. Murat Seitnepesov , Διευθύνων Σύμβουλος, Integral Petroleum SA
 25. Tarek Sultan Al Essa , Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Agility, Κουβέιτ
 26. Michael Süss, Πρόεδρος, OC Oerlikon Management AG
 27. Jean-Pascal Tricroire , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Schneider Electric
 28. José Viñals , Πρόεδρος Ομίλου, Standard Chartered Bank
 29. Jeremy Weir , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Trafigura Group Pte Ltd

ΠΗΓΗ: in.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ