Δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια για επαγγελματική κινητικότητα

Ενδιαφέρεσαι να εργαστείς στο εξωτερικό; Είσαι υπάλληλος, σύμβουλος ή υπεύθυνος σε τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού που ενδιαφέρεται να στείλει το προσωπικό του για εργασία στο εξωτερικό;

Ο Συμβουλευτικός οργανισμός Eurosuccess Consulting στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου European Labor Mobility Support – LAMOS EU, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το πρόγραμμα Erasmus+, διοργανώνει δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια με στόχο να βελτιώσει τις δεξιότητες των ατόμων που επιθυμούν να εργαστούν στο εξωτερικό και κατ’ επέκταση την καλύτερη προσαρμογή τους στο νέο εργασιακό περιβάλλον.

Τι είναι το έργο LAMOS EU;

Το έργο LAMOS EU έχει υποβληθεί στην Κύπρο και εγκρίθηκε ως το πρώτο έργο στη λίστα έγκρισης κάτω από τον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Βασικής Δράσης 2 (Στρατηγικές Συνεργασίες) του προγράμματος ERASMUS +.

Ο στόχος του έργου είναι η αύξηση της διακρατικής απασχολησιμότητας μέσω της διαμόρφωσης και της ανάπτυξης του συστήματος υποστήριξης της διακρατικής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων /ατόμων σε διεθνές περιβάλλον με την ενεργό συμμετοχή των επιχειρήσεων, των ενδιαφερόμενων φορέων και των εκπαιδευτικών φορέων. 

Η κοινοπραξία του έργου

Το έργο συντονίζει η Eurosuccess Consulting από την Κύπρο και στην κοινοπραξία συμμετέχουν εταίροι από Ελλάδα (Action Synergy), Πολωνία (OIC Poland Foundation), Ισπανία (Inercia Digital) και Γερμανία (ABU).

Συμμετοχή στο Πιλοτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης -  Λάβετε κι εσείς μέρος!

Οι εκπαιδεύσεις που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του προγράμματος απευθύνονται κυρίως σε άτομα που εργάζονται, ή ενδιαφέρονται να εργαστούν στο εξωτερικό, εταιρείες/τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού και το προσωπικό τους, οργανισμούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, εκπαιδευτικούς φορείς, εκπαιδευτές/ συμβούλους των εν λόγω οργανισμών, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς εργασίας (οργανώσεις εργοδοτών, γραφεία εργασίας, γραφεία εξευρέσεως εργασίας), κ.ά.

Κύριος στόχος των εκπαιδεύσεων είναι η προετοιμασία των ατόμων/εργαζόμενων για να εργαστούν στο εξωτερικό μέσα από την καλλιέργεια συγκεκριμένων δεξιοτήτων που συμβάλλουν στην καλύτερη προσαρμογή τους στο νέο εργασιακό περιβάλλον.

Μετά από έρευνα που έγινε στα πλαίσια του έργου LAMOS EU από ειδικούς ψυχολόγους στον τομέα, οι δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία των εργαζομένων να εργαστούν στο εξωτερικό είναι: 1) Προσαρμοστικότητα (Adaptability), 2) Αυτό-αποτελεσματικότητα (Self-Efficacy), 3) Αντοχή/Επιμονή (Resilience/Persistence), 4) Επικοινωνία (Communication), 5) Αισιοδοξία (Optimism), 6) Συναισθηματική ισορροπία (Emotional Stability), 7) Δεκτικότητα (Openness) και 8) Διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση (Intercultural Awareness).

Οι πιλοτικές εκπαιδεύσεις θα σχετίζονται με τις δεξιότητες της Προσαρμοστικότητας, της Δεκτικότητας και της Επικοινωνίας στο νέο διαπολιτισμικό εργασιακό περιβάλλον. Πραγματεύονται θεματολογίες, όπως προσαρμογή σε νέες ή απροσδόκητες καταστάσεις, δεκτικότητα προς το νέο (ανθρώπους, καθήκοντα, εργασιακές συνήθειες), διαχείριση άγχους, ισορροπία μεταξύ προσωπικής/επαγγελματικής ζωής, δεξιότητες ανατροφοδότησης και αποδοχής κριτικής, μη λεκτικές μορφές επικοινωνίας, κ.ά.

Οι εκπαιδεύσεις θα γίνουν στην Αγγλική γλώσσα και οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής.

Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στις εκπαιδεύσεις, παρακαλούμε συμπληρώστε τη σχετική φόρμα εδώ, όπου εμπεριέχονται και όλες οι σχετικές πληροφορίες, μέχρι και τις 15/06/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο LAMOS EU και τις εκπαιδεύσεις, παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με την Eurosuccess Consulting στο τηλέφωνο 22 420 110 ή μέσω email στο chara@eurosc.eu ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου www.lamos-project.eu