Μειώθηκε η ζήτηση για δάνεια ενώ τα επιτόκια είναι στο χαμηλότερο επίπεδο

Περιόρισαν τη ζήτηση δανείων οι επιχειρήσεις τον Αύγουστο, οδηγώντας σε μείωση στα €278,4 εκ. τα νέα δάνεια.

Παρά το γεγονός ότι τα επιτόκια παραμένουν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα η ζήτηση για νέα δάνεια μειώθηκε κατά τον Αύγουστο.

Η σημαντική μείωση κατά €183,4 εκατομμύρια των νέων δανείων προς επιχειρήσεις και η μείωση κατά €28,6 εκ. των δανείων για αγορά κατοικίας, οδήγησε σε μείωση των συνολικών νέων δανείων τον Αύγουστο του 2021 στα €278,4 εκ., σε σύγκριση με €507,3 εκ. τον προηγούμενο μήνα.
 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), τα νέα καταναλωτικά δάνεια μειώθηκαν στα €13,2 εκ., σε σύγκριση με €16,0 εκ. τον προηγούμενο μήνα, ενώ τα νέα δάνεια για αγορά κατοικίας παρουσίασαν πτώση στα €89,5 εκ., σε σύγκριση με €118,1 εκ. τον προηγούμενο μήνα.

Επιπλέον, τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. κατέγραψαν μείωση στα €44,1 εκ., σε σύγκριση με €61,5 εκ. τον προηγούμενο μήνα, ενώ τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. υποχώρησαν στα €118,8 εκ., σε σύγκριση με €302,2 εκ. τον προηγούμενο μήνα.

Οι κυριότερες εξελίξεις επιτοκίων που αφορούν νέες συμβάσεις καταθέσεων και δανείων, περιλαμβανομένων των συμβάσεων οι οποίες έτυχαν επαναδιαπραγμάτευσης, συνοψίζονται ως εξής:

Επιτόκια Καταθέσεων

Εξάλλου, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΚΤΚ, το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο, στο ιστορικό χαμηλό επίπεδο του 0,07%, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοδοτικές εταιρείες παρουσίασε μείωση στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 μηνών, στο 0,05%, σε σύγκριση με 0,06% τον προηγούμενο μήνα.

Επιτόκια Δανείων

Επιπλέον, το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια κατέγραψε πτώση στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν δύο ετών (Οκτώβριο του 2019), στο 2,87%, σε σύγκριση με 3,03% τον προηγούμενο μήνα.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας μειώθηκε στο 2,17%, σε σύγκριση με 2,21% τον προηγούμενο μήνα.

Επίσης, το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. σημείωσε άνοδο στο 3,33%, σε σύγκριση με 3,30% τον προηγούμενο μήνα.
 
Τέλος, το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. υποχώρησε στο 3,04%, σε σύγκριση με 3,16% τον προηγούμενο μήνα.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ