Ζημιές €175 εκατομμυρίων για την Τράπεζα Κύπρου το 2020

Η Τράπεζα Κύπρου προέβη σε ανακοινωσεις σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του 2020 καταγράφοντας ζημιές ύψους 175 εκατομμυρίων ευρώ.

Επιμέλεια: Ξένιος Μεσαρίτης

Η Τράπεζα Κύπρου εξέδωσε ανακοίνωση σε σχέση με τα οικονομικά αποτελέσματα του συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 καταγράφοντας ζημιές ύψους 174,7 εκατομμυρίων ευρώ έναντι 67,7 εκατομμυρίων ευρώ το 2019.

Συγκεκριμένα η Τράπεζα Κύπρου κατέγραψε ζημιά μετά τη φορολογία ύψους €49 εκατ. για το δ’ τρίμηνο 2020 και €171,5 εκατομμυρίων για το έτος 2020 και αν προστεθούν και τα δικαιώματα μειοψηφίας ύψους €3,2 εκατομμυρίων οι ζημιές φτάνουν στα €174,7 εκατομμύρια.

Χαρτοφυλάκιο κόκκινων δανείων και αναστολές δόσεων

Στα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας Κύπρου γίνεται αναφορά στην σημαντική πρόοδο μείωσης κινδύνου που υπήρξε στον ισολογισμό παρά τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς με μείωση του χαρτοφυλακίου των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων στο 16% των συνολικών δανείων.

Σημειώνεται η υπογραφή συμφωνίας για πώληση ΜΕΔ ύψους €0.5 δις (Helix 2 Χαρτοφυλάκιο Β) τον Ιανουάριο 2021 ενώ οι πωλήσεις ΜΕΔ έφτασαν το €1.5 δις από τον Δεκέμβριο του 2019.

Επίσης αναφέρονται ως ενθαρρυντικά τα μηνύματα μετά την λήξη του μέτρου αναστολής δόσεων με εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους €3.8 δις να έχουν καταβάλει δόση μέχρι τις 19 Μαρτίου 2021.

Μειωμένα λειτουργικά έξοδα και κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας

Επίσης τα συνολικά λειτουργικά έξοδα (αναπροσαρμοσμένα για τον ειδικό φόρο και τις συνεισφορές στο ΕΤΕ και στο ΤΕΚ) για το έτος 2020 ήταν μειωμένα κατά 12% σε ετήσια βάση ενώ ο Δείκτης κόστους προς τα έσοδα (αναπροσαρμοσμένος για τον ειδικό φόρο και τις συνεισφορές στο ΕΤΕ και στο ΤΕΚ)  κινήθηκε στο 60% για το έτος 2020.

Η Κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας Κύπρου χαρακτηρίζεται ως πολύ καλή με τον Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) να είναι στο 15.2% και τον Συνολικός Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας να βρίσκεται στο 18.7% (με μεταβατικές διατάξεις και αναπροσαρμοσμένοι για τις πωλήσεις ΜΕΔ).

Στις καταθέσεις ύψους €16.5 δις δεν υπήρξε μεγάλη διαφοροποίηση αφού κινήθηκαν περίπου στα ίδια επίπεδα σε ετήσια και τριμηνιαία βάση αναφέρει η Τράπεζα ενώ υπάρχει σημαντικό πλεόνασμα ρευστότητας ύψους €4.2 δις με τον Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας να βρίσκεται στο 254%.

Αύξηση της χρήσης των ψηφιακών καναλιών

Όσον αφορά το ποσοστό των πελατών που χρησιμοποιούν ψηφιακά κανάλια για διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών αυξήθηκε σε 75%, αυξημένο κατά 6 ε.μ. σε ετήσια βάση, αναφέρει η ανακοίνωση της ΤΚ.

Ανακοίνωση Νέου Στρατηγικού Πλάνου και Μεσοπρόθεσμων Στόχων

Στα οικονομικά αποτελέσματα γίνεται αναφορά για το νέο Στρατηγικό Πλάνο και των Μεσοπρόθεσμων Στόχων της ΤΚ με τον κυριότερο να είναι την μείωση των κόκκινων δανείων ώστε να καταλήξει σε μονοψήφιο ποσοστό ο δείκτης ΜΕΔ προς τα συνολικά δάνεια μέχρι το τέλος του 2022.

Επίσης η ΤΚ θέτει ως στόχο την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (Return on Tangible Equity, ROTE) ύψους περίπου 7%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ