Κέρδη ύψους €40,1 εκατομμυρίων για την Eurobank Κύπρου

Κέρδη μετά από φόρους ύψους €40,1 εκ., ανακοίνωσε για το 2020 η Eurobank Cyprus.

Κέρδη μετά από φόρους ύψους €40,1 εκατομμυρίων και περαιτέρω ενίσχυση οικονομικών δεικτών, ανακοίνωσε για το 2020, η Eurobank Cyprus.
 
Επιπλέον, η Eurobank Cyprus ανακοίνωσε ότι διαθέτει ισχυρή τόσο κεφαλαιακή θέση, με τον δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (Capital Adequacy Ratio) όπως και τον δείκτη κοινών μετοχών (CET1) να ανέρχεται στο 26,2%, όσο και ισχυρή πλεονάζουσα ρευστότητα, με τις καταθέσεις να φτάνουν στα €5.484 εκ. και το δείκτη δανείων προς καταθέσεις (εξαιρουμένων των δανείων που εξασφαλίζονται με καταθέσεις) να ανέρχεται στο 33%.
 
Αναφέρει επίσης ότι διαθέτει πολύ καλή ποιότητα δανειακού χαρτοφυλακίου, με τον  δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (NPE ratio στη βάση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, ΕΑΤ) να παραμένει ιδιαίτερα χαμηλός, στο 3,2%, ενώ η αποτελεσματική διαχείριση του κόστους λειτουργίας, είχε ως αποτέλεσμα ο δείκτης Κόστους προς Έσοδα να είναι στο 37%.

 H Eurobank Κύπρου αναφέρει επίσης ότι είναι έτοιμη να στηρίξει και να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη που αναμένεται το 2021, παρά τις προκλήσεις που παρουσιάζονται με τις επιπτώσεις  της  πανδημίας  Covid-19  στην  παγκόσμια  οικονομία  αλλά  και  στην  κοινωνία και στις επιχειρήσεις στην Κύπρο.
 
Η τράπεζα αναφέρει ότι «με όπλα την ισχυρή της κεφαλαιακή επάρκεια, την σημαντική πλεονάζουσα ρευστότητα και την επαναλαμβανόμενη κερδοφορία της, είναι δίπλα στους πελάτες της και συνεχίζει να τους στηρίζει με προσαρμοσμένα προγράμματα χρηματοδότησης και προϊόντα, αλλά και συμμετέχοντας σε όλα τα κυβερνητικά σχέδια στήριξης».
 
Τέλος, σημειώνει πως συνεχίζει να βρίσκεται σε μια πορεία τεχνολογικής αναβάθμισης για τη  μετεξέλιξη  της σε έναν σύγχρονο  πελατοκεντρικό οργανισμό που προσφέρει  καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ