Στην Κύπρο 2 συνεδρίες Επιτροπών της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας

Ο Σύνδεσμος Τραπεζών έχει την ευθύνη διοργάνωσης και φιλοξενίας των συνεδριάσεων.

Δύο συνεδρίες Επιτροπών της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (EBF), θα φιλοξενήσει στην Κύπρο ο Σύνδεσμος Τραπεζών, κατά το διήμερο 7 και 8 Ιουνίου.

Πιο ειδικά, αναφέρεται ότι οι συνεδριάσεις των Επιτροπών Κοινωνικών Θεμάτων του Τραπεζικού Τομέα στην Ευρώπη (Liaison Committee for European Social Affairs και Banking Committee for European Social Affairs - BCESA), θα πραγματοποιηθούν στη Λεμεσό και πιο συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο Amathus Beach Hotel. Ο Σύνδεσμος Τραπεζών έχει τη γενική ευθύνη της οργάνωσης των συνεδριάσεων, αλλά και της φιλοξενίας στελεχών από Συνδέσμους και Ενώσεις Τραπεζών από ολόκληρη την Ευρώπη.

Σημειώνεται, ότι οι συνεδρίες των πιο πάνω Επιτροπών πραγματοποιούνται σε μια περίοδο που σημαντικά θέματα, τα οποία άπτονται του τραπεζικού τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βρίσκονται υπό συζήτηση και εξέλιξη. Ορισμένα από αυτά είναι:

•Οι προκλήσεις της ψηφιοποίησης και η σχετική με αυτή διαμόρφωση κοινής δήλωσης των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων στον τραπεζικό τομέα.

•Η μεγάλη έρευνα που πραγματοποιείται για τον αντίκτυπο των νέων εποπτικών δεδομένων στην απασχόληση που αφορά τις τράπεζες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ρόλος στον Σύνδεσμο Τραπεζών και στήριξη από τον ΚΟΤ

Ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου έχει κεντρικό ρόλο στις συζητήσεις, τόσο δια τακτικών παρεμβάσεων και ανελλιπών παρουσιών του στις σχετικές συνεδριάσεις, όσο και μέσω των σημαντικών θέσεων που έχει κερδίσει διά της εμπιστοσύνης που χαίρει ανάμεσα σε πολλά, ευρωπαϊκά σώματα και φορείς. Σημειώνεται, ότι ο Σύνδεσμος Τραπεζών κατέχει θέση αντιπροέδρου στην Επιτροπή BCESA του EBF, διά του Γενικού Διευθυντή του Δρ. Μιχάλη Καμμά.

Παράλληλα, τονίζεται ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ) στηρίζει τη διοργάνωση των συγκεκριμένων Επιτροπών στην Κύπρο και έχει χορηγήσει υλικό που αφορά στη χώρα μας, ως τουριστικού προορισμού.

Πληροφορίες για τον Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου

Ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου, διά της εκπροσώπησης 12 τραπεζών και ενός συνδεδεμένου μέλους, αποτελεί τη φωνή του κυπριακού, χρηματοπιστωτικού συστήματος. Οι τράπεζες-μέλη του Συνδέσμου κατέχουν μερίδιο αγοράς (τόσο σε επίπεδο καταθέσεων όσο και δανείων) που ξεπερνά το 90%.

Με ιστορία από το 1969 ο Σύνδεσμος Τραπεζών εκπροσωπεί τις τράπεζες-μέλη του σε δημόσιες συζητήσεις και διαβουλεύσεις που γίνονται σε επίπεδο Βουλής των Αντιπροσώπων, Κεντρικής Τράπεζας και κρατικών φορέων για διαμόρφωση νομοθετημάτων ή την ομαλή υιοθέτηση Οδηγιών, Κανονισμών και Κατευθυντήριων Γραμμών που φτάνουν στην Κύπρο από αρμόδια, ευρωπαϊκά σώματα.

Την ίδια ώρα επεξεργάζεται και συζητά θέματα που απασχολούν τον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα, τόσο μέσω της συμμετοχής του σε Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας, όσο και μέσω συνεδριάσεων Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας που πραγματοποιούνται στην Κύπρο σε συνεργασία με τις τράπεζες-μέλη του.

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία

Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία, πιο γνωστή με το ακρωνύμιο EBF (European Banking Federation) αποτελεί ισχυρότερο εκφραστικό σώμα του τραπεζικού τομέα της Ευρώπης. Η EBF εκπροσωπεί 32 εθνικούς Συνδέσμους ή Ενώσεις Τραπεζών, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν περίπου 3.500 τράπεζες, παρέχουν πλήρες φάσμα τραπεζικών εργασιών και εργοδοτούν πέραν των 2 εκατομμυρίων ατόμων.