Ο CEO του Infocredit Group Θεόδωρος Κρίγγου μιλάει στο Economy Today

Η σωστή πληροφόρηση είναι το κλειδί.

Του Χρήστου Μιχάλαρου

Μετά την οικονοµική κρίση που χτύπησε την Κύπρο και την Ευρώπη τα τελευταία 10 χρόνια, η επιχειρηµατική δραστηριότητα άλλαξε άρδην και µαζί οι υπηρεσίες που λειτουργούν επιτελικά και υποστηρικτικά.

Ταυτόχρονα, οι ρυθµίσεις και η νοµοθεσία έγιναν ακόµα πιο αυστηρές, σε µια προσπάθεια αφενός να τηρηθεί ο νόµος και αφετέρου να αποφευχθούν δυσάρεστες καταστάσεις στο µέλλον. Το Infocredit Group δραστηριοποιείται στην Κύπρο εδώ και 46 ολόκληρα χρόνια, προσφέροντας υπηρεσίες προς την κατεύθυνση της υγιούς και ασφαλούς επιχειρηµατικότητας, παρέχοντας µια µεγάλη παλέτα επιλογών.

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας, Θεόδωρος Κρίγγου, µίλησε στο Economy Today για το παρόν και το µέλλον, αλλά και για τις ιδιαιτερότητες µιας αγοράς που απαιτεί αξιοπιστία. 

Μετά την οικονοµική κρίση και τα γεγονότα του 2013, τα πράγµατα στον τοµέα του πιστωτικού κινδύνου και της είσπραξης οφειλών φαίνεται ότι έγιναν ακόµα πιο δύσκολα και πολύπλοκα. Πώς ανταποκριθήκατε στην πρόκληση; Συνεργάστηκε ο κόσµος, οι επιχειρήσεις και οι τράπεζες;

Η Infocredit Group, εδώ και 46 χρόνια, δραστηριοποιείται στον τοµέα παροχής επιχειρηµατικών πληροφοριών και εµπορικής αξιολόγησης εταιρειών, προωθώντας τόσο τη διαφάνεια όσο και την προστασία µεταξύ των συναλλασσοµένων.  Η βιωσιµότητα και η ευηµερία των επιχειρήσεων εξαρτώνται από τη σωστή και έγκαιρη πληροφόρηση, η οποία πρέπει να είναι διαθέσιµη και εύκολα προσβάσιµη για τη σωστή λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων και την επιτυχηµένη επιλογή µελλοντικών συνεργατών και πελατών. Οι εταιρείες έχουν αντιληφθεί ότι η αποτελεσµατική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, µέσα από την ευελιξία που τους προσφέρει η αντικειµενική πληροφόρηση, είναι το κλειδί της µακροχρόνιας επιτυχίας και ανάπτυξης.  Η εµπειρία µας στον τοµέα της έρευνας µάς έδωσε ανάµεσα σε άλλα και ένα στατιστικό, χαρακτηριστικό της αδικίας που γεννά η αδιαφάνεια και η απόκρυψη στοιχείων. Το 70% των εταιρειών που πτωχεύουν φτάνουν στην πτώχευση λόγω της αφερεγγυότητας των πελατών τους. Είναι πραγµατικά άδικο να βλέπουµε έντιµους και σωστούς επιχειρηµατίες να υποχρεώνονται σε διάλυση των εταιρειών τους µόνο και µόνο γιατί έπεσαν θύµατα παραπληροφόρησης και έδωσαν εµπιστοσύνη στις λάθος συνεργασίες. Ανάµεσα στα προϊόντα που προσφέρουµε προς αυτή την κατεύθυνση είναι οι λύσεις διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου. Μέσα από τη συλλογή δηµόσιων στοιχείων, αξιολογούµε την κάθε εταιρεία και παρέχουµε στους πελάτες µας αξιόπιστες πληροφορίες για να δραστηριοποιηθούν στην αγορά µε µεγαλύτερη ασφάλεια. Προχωρώντας ένα βήµα παραπέρα, δηµιουργήσαµε την υπηρεσία είσπραξης οφειλών. Στο πλαίσιο των διαδικασιών που προβλέπει ο νόµος αλλά και οι σωστές επιχειρηµατικές πρακτικές, βοηθούµε τους πελάτες µας να έρθουν σε επαφή µε τους οφειλέτες τους και να καταλήξουν σε συµφωνίες αποπληρωµής οφειλών.

Πόσο σοβαρό είναι το πρόβληµα µε τις περιπτώσεις ξεπλύµατος µαύρου χρήµατος στην Κύπρο; Από την εµπειρία σας, ισχύουν οι κατά καιρούς προειδοποιήσεις των Ευρωπαίων;

Λόγω του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος της Κύπρου ως ενός από τα πιο ελκυστικά επενδυτικά κέντρα και µε τη ραγδαία αύξηση ενδιαφέροντος από ξένους επενδυτές, η Κύπρος βρίσκεται µόνιµα στο στόχαστρο των διεθνών ΜΜΕ όσον αφορά το ξέπλυµα χρήµατος. Ουκ ολίγες είναι οι περιπτώσεις ξεπλύµατος χρήµατος στον ευρωπαϊκό χώρο, εκφοβίζοντας την τοπική αγορά για τυχόν εµπλοκές. Βέβαια, µετά από τέτοιες περιπτώσεις, είναι αναµενόµενο να αυξάνονται τα µέτρα αντιµετώπισης τέτοιων κινδύνων. Πέραν φυσικά των Eυρωπαϊκών Οδηγιών όσον αφορά την καταπολέµηση του ξεπλύµατος βρόµικου χρήµατος και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, αυστηρότερα είναι πλέον τα µέτρα των τοπικών εποπτικών αρχών, περιλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, της Κεντρικής Τράπεζας και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Μέσα από τη διαχρονική συνεργασία µας µε τη LexisNexis Risk Solutions –µέλος του RELX Group και ηγέτιδα στους τοµείς της διαχείρισης κινδύνων και ανάλυσης δεδοµένων– δίνουµε λύσεις σε κάθε µεγέθους επιχειρήσεις για προστασία τους από τέτοιου είδους αδικήµατα. Καθόλου τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι η πλειοψηφία των τοπικών οργανισµών είναι ενήµερη για τα θέµατα κανονιστικής συµµόρφωσης και εναρµονισµένη µε τους σχετικούς κανονισµούς. ∆εν δίνονται εξάλλου περιθώρια µη συµµόρφωσης, εφόσον η πίεση από µέρους των εποπτικών αρχών ολοένα και αυξάνεται, µε αυστηρότερα µέτρα και µεγαλύτερες ποινές. Μετά τα δυνατά χτυπήµατα της κρίσης, κυρίως στον τραπεζικό τοµέα, και παρ’ όλα τα νέα που διαδίδονται στα διεθνή µέσα σε βάρος του νησιού, η Κύπρος αποτελεί σήµερα ίσως έναν από τους ασφαλέστερους προορισµούς, µε άκρως αυστηρά µέτρα, κυρίως σε τοµείς ξένων επενδύσεων αλλά και κεφαλαίων. Η Infocredit Group βρίσκεται πάντα δίπλα στις τοπικές επιχειρήσεις για ενηµέρωσή τους όσον αφορά την υποχρέωσή τους για εναρµόνιση µε τους σχετικούς κανονισµούς περί ξεπλύµατος βρόµικου χρήµατος και χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, προτείνοντας επίσης λύσεις σε κάθε είδους και µεγέθους οργανισµό, µέσω συστηµάτων τελευταίας τεχνολογίας.

Έχετε στρατηγικές συνεργασίες µε διεθνείς οργανισµούς για θέµατα κανονιστικής συµµόρφωσης. Πώς ακριβώς λειτουργεί το συγκεκριµένο δίκτυο συνεργατών και πόσο σηµαντική είναι η τεχνογνωσία που µοιράζεστε σε συγκεκριµένα ζητήµατα;

Η συνεργασία της Infocredit Group µε τη LexisNexis Risk Solutions, µια από τις µεγαλύτερες εταιρείες παροχής πληροφοριών στον κόσµο, κατάφερε να παρουσιάσει λύσεις σε κάθε τοπική επιχείρηση, ανεξαρτήτως µεγέθους, για εναρµόνιση µε τους σχετικούς κανονισµούς. Με τον τρόπο αυτό, παρέχει στον κάθε Κύπριο επαγγελµατία πρόσβαση σε ένα τεράστιο παγκόσµιο αρχείο, µέσω του οποίου έχει τη δυνατότητα γρήγορης και αποτελεσµατικής διαδικασίας έρευνας του πελατολογίου του για σκοπούς δέουσας επιµέλειας. Μέσω του συστήµατος της LexisNexis (ευρέως γνωστό ως WorldCompliance), ο κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα έρευνας και ελέγχου του πελατολογίου του σε παγκόσµιες βάσεις δεδοµένων που αφορούν, µεταξύ άλλων, παγκόσµιες λίστες κυρώσεων, παγκόσµιες λίστες πολιτικά εκτεθειµένων προσώπων, λίστες επιβολών και πέραν των 35.000 δυσµενών δηµοσιευµάτων στον παγκόσµιο Τύπο.

Όσον αφορά στους διεθνείς οργανισµούς ασφάλειας και επαλήθευσης εγγράφων;

Επεκτείνοντας τις υπηρεσίες µας όσον αφορά τη διαδικασία KYC (know-your-client, «γνωρίζω τον πελάτη µου»), έχουµε εισαγάγει στην Κύπρο τα συστήµατα Keesing Technologies. Μέσα από αυτή την υπηρεσία, µια εταιρεία µπορεί να προστατευθεί από τυχόν απάτες σε σχέση µε πλαστές ταυτότητες και διαβατήρια. Οι λύσεις της Keesing επιτρέπουν στην κάθε εταιρεία να εξακριβώσει την αυθεντικότητα των εγγράφων που προµηθεύει ο εν δυνάµει πελάτης ή συνεργάτης της. Μπορεί ο χρήστης του συστήµατος να ελέγξει από µόνος του ένα έγγραφο ή να το ανεβάσει στη βάση δεδοµένων της Keesing Technologies και να εξακριβώσει την αυθεντικότητά του. 

∆ραστηριοποιήστε και στον τοµέα της εταιρικής διακυβέρνησης. 

Όπως ο Βενιαµίν Φραγκλίνος ανέφερε κάποτε, ότι «η εκπαίδευση είναι η καλύτερη επένδυση», δίνουµε µεγάλη σηµασία στη διασπορά της γνώσης και στην εκπαίδευση των επαγγελµατιών. Με τη δηµιουργία του τµήµατος Infocredit Professional Education, έχουµε µπει δυναµικά στον τοµέα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Ανάµεσα σε άλλα, προσφέρουµε σεµινάρια «Αντιµετώπισης Ξεπλύµατος Χρήµατος», «∆ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου και Ανάκτησης Οφειλών», «Κανονισµού Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων - GDPR» κ.ά. Πέραν των διά ζώσης σεµιναρίων, προσφέρουµε διαδικτυακά σεµινάρια µέσω της VinciWorks, ενός οργανισµού µε µεγάλη πείρα και τεχνογνωσία στη διαδικτυακή εκπαίδευση. Με αυτό τον τρόπο, ο κάθε επαγγελµατίας µπορεί να εµπλουτίσει τις γνώσεις του σε χρόνο και χώρο που ο ίδιος έχει επιλέξει. Επίσης, συνεργαζόµαστε µε το Ινστιτούτο Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης ICSA, προσφέροντας στην Κύπρο επαγγελµατική εκπαίδευση εταιρικής διακυβέρνησης. Το Ινστιτούτο εξειδικεύεται στην εκπαίδευση στελεχών εταιρειών και µεγάλων οργανισµών που διοικούνται από ∆ιοικητικά Συµβούλια. Τα µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων χρειάζονται τη στήριξη στελεχών ικανών τόσο στο να παρέχουν ακριβείς πληροφορίες για να παρθούν οι σωστές αποφάσεις, αλλά και στη συνέχεια να δροµολογήσουν την υλοποίηση των αποφάσεων του Συµβουλίου. ΕΤ

Infocredit Group

Η Infocredit Group είναι µια από τις πρωτοπόρες εταιρείες παροχής καινοτόµων λύσεων µε ειδίκευση στη διαχείριση πιστωτικού κινδύνου, κινδύνων κανονιστικής συµµόρφωσης και εταιρικής διακυβέρνησης.

Επικεντρωµένη στην παγκόσµια τάση για διαφάνεια, η Infocredit Group στοχεύει στην ενδυνάµωση και ταυτόχρονη ενίσχυση των επιχειρήσεων για κρίσιµες οικονοµικές αποφάσεις. Με περισσότερα από 45 χρόνια εµπειρίας και µε ένα διεθνές δίκτυο στρατηγικών συνεργατών, η Infocredit Group έχει καθιερωθεί ως µία από τις µεγαλύτερες εταιρείες παροχής εµπορικών πληροφοριών και διαχείρισης κινδύνων στην Κύπρο και στη Μέση Ανατολή.
www.infocreditgroup.com | +357 22 398 000

Το 70% των εταιρειών που πτωχεύουν φτάνουν στην πτώχευση λόγω της αφερεγγυότητας των πελατών τους

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ