Ποιοτική κατασκευή και προσιτή πολυτέλεια στην οικιστική βιομηχανία

Η CYVIEW DEVELOPERS έχει μια συνεχή ανοδική πορεία, εμπλουτίζοντας την γκάμα των έργων και το πελατολόγιό της.

Συνέντευξη : Ανδρέας Μιχαήλ, Ιδιοκτήτης / Γενικός Διευθυντής CYVIEW DEVELOPERS

Η CYVIEW DEVELOPERS δραστηριοποιείται στον χώρο της ανάπτυξης γης και των κατασκευών από το 2001. Η επιτυχημένη υλοποίηση μεγάλου αριθμού έργων, εμπορικών και οικιστικών, και η διαχρονικά ανοδική πορεία του κύκλου εργασιών της την καθιστούν μία εκ των σημαντικών εταιρειών στον κατασκευαστικό κλάδο στον τομέα της. Κύρια δέσμευσή της είναι να παρέχει το μέγιστο επίπεδο ποιότητας και εξυπηρέτησης, μετατρέποντας κάθε έργο σε μια μακροχρόνια επένδυση. Τα έργα της χαρακτηρίζονται από μοναδικότητα και ποιοτική κατασκευή. Η εταιρεία, μέσα από την πολύχρονη πείρα της, ανταποκρίνεται άριστα στις ανάγκες της αγοράς και των πελατών της. Κύρια δυναμική της είναι το ανθρώπινο δυναμικό, ενώ ως βασικές αρχές ορίζονται η αξιοπιστία, το ήθος και η συνέπεια. Οι αρχές της αποτελούν κινητήριο δύναμη και τη βάση για την ανάπτυξη μιας ισχυρής σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες και συνεργάτες της. Τα τελευταία χρόνια επέκτεινε τις πωλήσεις της και σε ξένους επενδυτές, εδραιώθηκε περαιτέρω στην εγχώρια αγορά, ενώ ως εταιρεία στρέφει το ενδιαφέρον της και προς τη διεθνή αγορά ακινήτων. Στόχος της εταιρείας για το τρέχον έτος είναι η ολοκλήρωση και παράδοση των έργων εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί, ενώ στα μελλοντικά της σχέδια υπάρχουν καινοτόμα έργα και επενδύσεις τα οποία θα επιφέρουν περαιτέρω ανάπτυξη και θα δώσουν ώθηση στην ήδη δυναμική της πορεία. Η πελατοκεντρική φιλοσοφία, η τεχνογνωσία, η άρτια εξυπηρέτηση και η συνέπεια καθορίζουν την επιτυχημένη της πορεία. Ουσιαστικό συστατικό της εμπιστοσύνης που απολαμβάνει η εταιρεία είναι και η επιτυχής και έγκαιρη έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας για όλα τα έργα που έχουν αποπερατωθεί. Αρχή της και στόχος της παραμένει η συνεχής κοινωνική προσφορά. Σταθμό στην πορεία της αποτελεί το 2009, χρονιά κατά την οποία η εταιρεία προχώρησε στην υλοποίηση των πρώτων έργων μεγάλης οικιστικής ανάπτυξης. Επίσης, το 2013, σε περίοδο μεγάλης οικονομικής ύφεσης στην Κύπρο, κατόρθωσε να επεκτείνει τις εργασίες της στο εξωτερικό, προσελκύοντας ξένους επενδυτές.

Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για την πορεία του τομέα των κατασκευών; Πώς θα κινηθεί η αγορά το 2020;

Σίγουρα ο κατασκευαστικός τομέας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος στις διακυμάνσεις της οικονομίας και πολλές φορές άρρηκτα συνδεδεμένος με τις κοινωνικοοικονομικές πολιτικές της εκάστοτε κυβερνητικής φιλοσοφικής προσέγγισης. Η διαφαινόμενη οικονομική κρίση αναπόφευκτα θα επηρεάσει και την κατασκευαστική βιομηχανία, όμως σε επιμέρους τομείς της, όπως ο οικιστικός, αναμένεται να υπάρξει μικρότερη επίδραση, λόγω των ευρύτερων άμεσων και έμμεσων μέτρων στήριξης που έχει λάβει η κυβέρνηση, όπως η επιδότηση επιτοκίου, η στήριξη της εργασίας κ.ά. Ωστόσο, το γεγονός ότι τα περισσότερα συμβόλαια στον κατασκευαστικό τομέα είναι τέτοιας χρονικής διάρκειας που οι εταιρείες είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε απότομες διακυμάνσεις στην οικονομία, τις καθιστά πιο ευάλωτες σε θέματα επιβίωσης. Είναι σημαντικό να γίνεται στενή παρακολούθηση των διαφόρων παραμέτρων της οικονομίας αλλά και της βιομηχανίας και να υπάρχει άμεση αντίδραση όπου χρειάζεται.

Ποιες είναι οι σημαντικότερες προκλήσεις που καλείστε να αντιμετωπίσετε μετά την πανδημία του COVID-19 και με ποιους τρόπους μπορεί να στηριχθεί ο τομέας;

Η διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων στην εταιρεία και των πελατών μας είναι υψίστης σημασίας για τον Όμιλο. Τόσο στα εργοτάξια όσο και στους χώρους διοίκησης, τηρούνται όλα τα δέοντα μέτρα, όπως προνοούνται από τα αρμόδια Υπουργεία του κράτους. Επιπρόσθετα, οι επιχειρησιακές προκλήσεις είναι τεράστιες. Η διαχείριση έργου και ανθρώπινου δυναμικού αλλά και η βέλτιστη διαχείριση των διαθέσιμων ρευστών συνθέτουν ένα δύσκολο παζλ για δυνατούς λύτες.

Ποια κίνητρα θα μπορούσαν να δοθούν σε δυνητικούς επενδυτές;

Τα κίνητρα είναι πάντοτε ευπρόσδεκτα. Μπορούν και πρέπει να πάρουν διάφορες και έξυπνες κοινωνικοοικονομικές μορφές, π.χ. γεωγραφική ανάπτυξη, τύπος ανάπτυξης, περιβαλλοντικά κίνητρα, αλλά και να μπορούν να περιλαμβάνουν και διαφορετικά είδη κεφαλαίου για να διευκολυνθεί η σύζευξη κεφαλαίου και διαθεσιμότητας καλών αναπτυξιακών έργων. Η κρίση που φαίνεται να δημιουργεί η πανδημία μπορεί να γίνει αφετηρία για ορθολογιστική, έξυπνη και περιβαλλοντικά συμβατή ανάπτυξη.

Από πού προέρχεται το μεγαλύτερο αγοραστικό ενδιαφέρον;

Το μεγαλύτερο αγοραστικό ενδιαφέρον παρουσιάζεται κυρίως από νεαρά ζευγάρια, οικογένειες που ψάχνουν για το επόμενό τους οικιστικό βήμα, αλλά και νεαρά άτομα και άτομα όλων των ηλικιών που ψάχνουν μοντέρνα, ευέλικτη και αποδοτική οικιστική λύση για την κάλυψη της ανάγκης ιδιοκατοίκησης και της πρώτης κατοικίας. Ταυτόχρονα, ενδιαφέρον εξακολουθεί να υπάρχει και από ξένους επενδυτές. Τα πιο πάνω συνοδεύει και η εγχώρια ζήτηση για επένδυση σε ακίνητα αφού ο τομέας των ακινήτων προσελκύει διαχρονικά το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια του Ομίλου σας;

Ο Όμιλος, βασιζόμενος στην αξιοπιστία του αλλά και στην ευελιξία όσον αφορά τις ανάγκες των πιστών πελατών του, θέλει να συνεχίσει να είναι ένας από τους σημαντικότερους «παίκτες» της οικιστικής κατασκευαστικής βιομηχανίας. Θέλουμε να παραμείνουμε αρωγοί στο να μετατρέπουμε τα οικιστικά όνειρα των πελατών μας σε πραγματικότητα. Επιπρόσθετα, είναι πάντα ανοικτό το ενδεχόμενο της οριζόντιας ανάπτυξης, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές μας και σε άλλους, δυνητικά προσοδοφόρους τομείς της βιομηχανίας.

Ποιο είναι το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα;

Η διαχρονική προσήλωση στον πελάτη και στην προσιτή ποιότητα είναι αυτό που έχει κάνει τον Όμιλο έναν από τους πιο αξιόπιστους στην οικιστική βιομηχανία.

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα των οικιστικών και εμπορικών κατασκευών. Όλα τα έργα της εταιρείας είναι σημαντικά και τυγχάνουν ιδιαίτερης προσοχής, παραμένοντας πιστοί στις αρχές που την διέπουν. Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία εχει επιτυχώς υλοποιήσει έργα μεγάλης κλίμακας όσον αφορά τον τομέα της, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων οικιστικών συγκροτημάτων, εμπορικών χώρων και πολυάριθμων πολυκατοικιών. Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης και εξέλιξης, η εταιρεία σήμερα διαχειρίζεται έναν μεγάλο αριθμό υπό ανέγερση έργων που υλοποιούνται προσεχώς, καθώς και έργων που βρίσκονται υπό μελέτη. Στο παρόν στάδιο βρίσκονται υπό ανέγερση και ολοκλήρωση 50 έργα, αποτελούμενα από επιμέρους αριθμό μεμονωμένων οικιστικών μονάδων καθώς και εμπορικών. Μεταξύ άλλων, ολοκληρώνεται τους επόμενους μήνες το έργο της εταιρείας μας CYVIEW 50-55 στην περιοχή Sporting Club στα Λατσιά, αποτελούμενο από 17 κατοικίες και επαύλεις.  Έδρα της εταιρείας είναι η Λευκωσία και τόσο ολοκληρωμένα όσο και υπό ανέγερση έργα βρίσκονται σε σχεδόν όλες τις περιοχές της πρωτεύουσας, καλύπτοντας σε αρκετά μεγάλο βαθμό ολόκληρο το ποσοστό του αγοραστικού ενδιαφέροντος. Η εταιρεία διαθέτει στην αγορά συγκροτήματα οικιών και διαμερισμάτων σε Λατσιά, Γέρι, Δάλι, Στρόβολο και Έγκωμη, σε μια ευρεία γκάμα σχεδιαστικών επιλογών και  τοποθεσίας. Νέες οικιστικές προτάσεις αποτελούν τα έργα CYVIEW 80-82 και CYVIEW 83-84 στον Στρόβολο, αποτελούμενα από 9 οικίες αντίστοιχα, και CYVIEW 85-87 στα Λατσιά με 14 οικίες των 3ων και 4ων υπνοδωματίων, μοντέρνου σχεδιασμού και αισθητικής. Κάθε συγκρότημα κατοικιών αποπνέει τον δικό του σχεδιαστικό χαρακτήρα, πάντα κάτω από τις ίδιες προδιαγραφές ποιότητας και κατασκευής που χαρακτηρίζουν διαχρονικά τα έργα της εταιρείας και τη συνεχή αναβάθμισή τους με βάση τα σύγχρονα κατασκευαστικά δεδομένα. Όλα τα έργα συνάδουν με τα τελευταία ενεργειακά πρότυπα και προδιαγραφές, έχουν μοντέρνο και εργονομικό σχεδιασμό και είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε πελάτη. Επιπρόσθετα, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει μέσα από ένα ευρύ φάσμα διαμερισμάτων σε Λατσιά και Στρόβολo, διαμερίσματα 1, 2 και 3ων υπνοδωματίων καθώς και studio.

CYVIEW 20

To 2019, καλύπτοντας τις ανάγκες της για επέκταση, η εταιρεία προχώρησε στην ολοκλήρωση των νέων, ιδιόκτητων γραφείων της στα Λατσιά. Το τριώροφο κτίριο, στο οποίο στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, καθώς και άλλοι οργανισμοί, έχει ανεγερθεί σε κομβικό σημείο, στη συμβολή δύο κεντρικών εμπορικών δρόμων, και αποτελεί ένα κτίριο-σταθμό και ορόσημο για την εταιρεία και την περιοχή.

CYVIEW 50-55

Μέσα στους επόμενους μήνες, ολοκληρώνεται το έργο CYVIEW 50-55 της εταιρείας στην περιοχή Sporting Club στα Λατσιά, αποτελούμενο από 17 πολυτελείς οικίες και επαύλεις. Το έργο, εφαπτόμενο σε χώρο πρασίνου, διακρίνεται για την εξαιρετική του τοποθεσία και σχεδιασμό. Κάθε οικία έχει τον δικό της ξεχωριστό σχεδιασμό και χαρακτήρα και ανταποκρίνεται πλήρως στις τρέχουσες ενεργειακές προδιαγραφές, με ενεργειακή απόδοση Α, θερμομονωτικά κατασκευαστικά υλικά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Ακόμα ένα έργο το οποίο συνδυάζει ποιοτική κατασκευή και προσιτή πολυτέλεια με την υπογραφή της CYVIEW.

CYVIEW 76

Η εταιρεία αναμένεται να αρχίσει άμεσα τις εργασίες κατασκευής του νέου εμπορικού έργου CYVIEW 76, το οποίο θα είναι το τρίτο εμπορικό έργο της εταιρείας στα Λατσιά, με συνολικό ύψος 7 ορόφων, σε κεντρική τοποθεσία και με υψηλής τεχνολογίας επαγγελματικούς χώρους. Ο σχεδιασμός του έργου χαρακτηρίζεται από τις ξεκάθαρες αρχιτεκτονικές του γραμμές και τον σύγχρονό του χαρακτήρα και η στρατηγική του θέση αναμένεται να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την εμπορική δραστηριότητα.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ