Υφυπουργός Καινοτομίας: Οι κυπριακές επιχειρήσεις μπορούν και πρέπει να καινοτομούν

Συνέντευξη του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Κυριάκου Κόκκινου στο Economy Today.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΜΙΛΥ ΜΙΝΤΗ

«Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων αποτελεί κρίσιμο αναπτυξιακό στόχο της πολιτείας», τονίζει σε συνέντευξη που παραχωρεί στο περιοδικό Economy Today ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Κυριάκος Κόκκινος. Όπως υπογραμμίζει, «το Υφυπουργείο εντάσσει την προσέλκυση εταιρειών υψηλής τεχνολογίας, αλλά και την ανάπτυξη ενός ισχυρού οικοσυστήματος καινοτομίας, στις υψηλότερές του προτεραιότητες, προωθώντας σειρά δράσεων για παραχώρηση κινήτρων προς τους ξένους επενδυτές». Αναφερόμενος σε μια σειρά δράσεων που έχει αναλάβει το Υφυπουργείο για ενίσχυση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου, ο κ. Κόκκινος τονίζει ότι «αποτελεί μονόδρομο για την πολιτεία η επένδυση στο τρίπτυχο έρευνα, καινοτομία και τεχνολογική ανάπτυξη» και εξηγεί πως η καινοτομία και η τεχνολογία μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της οικονομίας και της κοινωνικής ευημερίας. Στην ενδιαφέρουσα συνέντευξη που ακολουθεί, ο κ. Κόκκινος μάς μιλά για το προσωπικό του στοίχημα, ενώ μας εξομολογείται ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή στο Υφυπουργείο κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις που καλείστε να αντιμετωπίσετε ως Υφυπουργείο; Ποιες είναι οι άμεσες προτεραιότητές σας και ποιο το προσωπικό σας στοίχημα;

Οι προκλήσεις που εγείρονται μπροστά μας είναι όντως πολλές και πολύπλοκες. Καλούμαστε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα ολιστικού ανασχεδιασμού και εκσυγχρονισμού του κράτους και της κοινωνίας στη βάση αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρουν η έρευνα, η καινοτομία και η ψηφιακή τεχνολογία. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, πέραν του τεχνολογικού παράγοντα, η αλλαγή της κουλτούρας σε όλο το φάσμα του κοινωνικοοικονομικού ιστού αλλά και του επιχειρηματικού γίγνεσθαι. Είμαι όμως βέβαιος πως, με συλλογικότητα, αποφασιστικότητα, επιμονή και στοχευμένη στρατηγική, θα εκπληρώσουμε με επιτυχία το έργο μας απέναντι στους πολίτες και την οικονομία. Για σκοπούς πρακτικότητας αλλά και αναγκαιότητας, έχουμε καταρτίσει ένα πλάνο δράσης που υλοποιείται σε δύο επίπεδα: μεσοπρόθεσμες δράσεις, που περιλαμβάνουν ψηφιοποίηση πέραν των 160 δημόσιων υπηρεσιών σε διάστημα 3-18 μηνών, και μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς, που εστιάζουν στην υλοποίηση έργων μεγάλης εμβέλειας αλλά και αξίας για αναβάθμιση των υποδομών και της λειτουργίας της κρατικής μηχανής, καθώς και της ποιότητας εξυπηρέτησης και υπηρεσιών που προσφέρονται σε πολίτες και επιχειρήσεις. Το προσωπικό μου στοίχημα είναι όπως τεθούν ισχυρές βάσεις για τη δημιουργία ενός συστήματος που θα διευκολύνει την ευέλικτη και γρήγορη ανταπόκριση στο σημερινό ραγδαία μεταβαλλόμενο και άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, καθώς και η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και του επιχειρηματικού κόσμου μέσα από την ορθολογιστική αξιοποίηση της τεχνολογίας. Μόνο έτσι θα εξασφαλιστεί η συνέχεια των προσπαθειών μας για κοινωνική ευημερία και η βιωσιμότητα ενός ανανεωμένου οικονομικού μοντέλου της χώρας.

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ποια είναι σήμερα η θέση της Κύπρου στον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας; Με ποιους τρόπους μπορούμε να βελτιώσουμε τη θέση και την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου;

Παρά το γεγονός ότι η Κύπρος κατατάσσεται 24η μεταξύ των 28 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2020, η έκθεση αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει καταγράψει η χώρα μας σε όλες τις παραμέτρους που εξετάζονται, ενώ επικροτεί τις στοχευμένες δράσεις που υλοποιήθηκαν για αντιμετώπιση της κρίσης του COVID-19. Η επίδοση της Κύπρου σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς δείκτες αποτελεί ένδειξη ανταγωνιστικότητας και σημείο αναφοράς για ξένους επενδυτές. Γι’ αυτό και η βελτίωση της κατάταξής μας στον εν λόγω δείκτη, αλλά και σε άλλους, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για το Υφυπουργείο. Προς την κατεύθυνση αυτή, καταρτίζεται πλάνο δράσης, στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής που αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη Αυγούστου, για προώθηση των συνιστωσών εκείνων που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο προς έναν ισχυρότερο και ανθεκτικότερο ψηφιακό μετασχηματισμό και μια γρήγορη οικονομική ανάκαμψη. Αυτές αφορούν συγκεκριμένα την καθολική πρόσβαση σε δίκτυα υψηλών ταχυτήτων και χωρητικότητας σε προσιτές τιμές, την ανάπτυξη των δικτύων 5G, για την οποία έχει πρόσφατα προκηρυχθεί ο σχετικός διαγωνισμός, την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών και των εργαζομένων, την αξιοποίηση προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών τόσο στο Δημόσιο όσο και στις επιχειρήσεις και βεβαίως τον στρατηγικό άξονα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της προσφοράς ποιοτικών ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Ποιος είναι ο ρόλος της έρευνας και της καινοτομίας στην οικονομική και κοινωνική αναβάθμιση της Κύπρου;

Η έρευνα και η καινοτομία αναδεικνύονται διεθνώς σε στρατηγικό πυλώνα αειφόρου ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας. Η Κύπρος δεν έχει περιθώριο να μην επενδύσει στους τομείς αυτούς, οι οποίοι διαπερνούν όλους τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας και παρέχουν ασύλληπτες δυνατότητες για ανάπτυξή τους. Ένα ισχυρό οικοσύστημα προϋποθέτει πως τα ερευνητικά κέντρα, τα πανεπιστήμια και ο ιδιωτικός τομέας έχουν στη διάθεσή τους όλα τα σύγχρονα εργαλεία για να δημιουργήσουν και να διαθέσουν στην αγορά καινοτόμα προϊόντα, τα οποία να οδηγούν στην ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, δημιουργώντας παράλληλα και νέες ευκαιρίες απασχόλησης, ειδικότερα για τους νέους μας. Μέσω της ενίσχυσης της ερευνητικής αλλά και της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ειδικότερα σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η ενέργεια, η ναυτιλία και οι μεταφορές, αλλά και σε πιο εξειδικευμένους τομείς όπως η βιοτεχνολογία και η αγροτεχνολογία, παρέχονται λύσεις σε καίρια ζητήματα που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία, όπως για παράδειγμα η κλιματική αλλαγή. Η επένδυση στο τρίπτυχο έρευνα, καινοτομία και τεχνολογική ανάπτυξη είναι μονόδρομος για την πολιτεία, η οποία έχει θέσει την ανάπτυξη των τομέων αυτών στον πυρήνα των κρατικών σχεδιασμών, με επιστέγασμα τη σύσταση του Υφυπουργείου.

Πώς μπορεί το κράτος να εργαστεί αποτελεσματικά με άλλους φορείς, όπως π.χ. με τα πανεπιστήμια, για περαιτέρω προώθηση της έρευνας;

Τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της Κύπρου φιλοξενούν υψηλού επιπέδου έρευνα και ανθρώπινο δυναμικό, με αποτέλεσμα να εξελίσσονται σταδιακά σε κέντρα επιστημονικής αριστείας με διεθνή αναγνώριση. Αξίζει να σημειωθεί και η καθοριστική συμβολή και εποικοδομητική συνεργασία των κέντρων αριστείας με την κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας, που είχε ως αποτέλεσμα την αποτελεσματικότερη διαχείριση της κρίσης στη δημόσια υγεία. Την ίδια στιγμή, η χώρα μας φαίνεται να υστερεί σημαντικά στην εμπλοκή των επιχειρήσεων σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας, καθώς και στην επένδυση που γίνεται από τον ιδιωτικό τομέα στο εν λόγω πεδίο. Το κλειδί για αξιοποίηση της έρευνας ως μοχλού οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας είναι η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ παραγωγής επιστημονικής γνώσης και μετατροπής της σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Παράλληλα, δυναμική ώθηση θα πρέπει να δοθεί στον επιχειρηματικό κόσμο για να επενδύσει στην καινοτομία, διαμορφώνοντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον με τα κατάλληλα υποστηρικτικά εργαλεία, όπως για παράδειγμα τα φορολογικά κίνητρα που απευθύνονται σε καινοτόμες επιχειρήσεις και το ελκυστικό πακέτο πνευματικής ιδιοκτησίας που προσφέρει η χώρα μας. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που βλέπουμε θετικές εξελίξεις στο θέμα αυτό, με την τελευταία έρευνα της Στατιστικής Υπηρεσίας να καταγράφει σημαντική αύξηση στην επένδυση σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας από επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η προσπάθεια δημιουργίας μιας δραστήριας κοινότητας νεοφυών επιχειρήσεων, που θα χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια και θα αλληλεπιδρά αποτελεσματικά με αγορές και οικοσυστήματα καινοτομίας του εξωτερικού. Είμαστε αποφασισμένοι να αξιοποιήσουμε τη δυναμική που έχει δημιουργηθεί, μέσω και της ενδυνάμωσης των δεσμών μεταξύ πολιτείας, επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας. Ενδεικτικά, να αναφέρω την πολύ πρόσφατη υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης από τον Επικεφαλής Επιστήμονα και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας με το ΚΕΒΕ και την ΟΕΒ. Οι κυπριακές επιχειρήσεις μπορούν και πρέπει να καινοτομούν. Η καινοτομία στις επιχειρήσεις δεν είναι θέμα επιλογής, διάθεσης ή τεχνογνωσίας, αλλά θέμα επιβίωσης, ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης.

Πώς μπορεί η τεχνολογία να συμβάλει στη βελτίωση της οικονομίας αλλά και γενικότερα της ζωής των πολιτών;

Η τεχνολογία και η καινοτομία, αλληλεπιδρώντας με διεργασίες όπως η παγκοσμιοποίηση και η ανάδυση νέων οικονομικών δυνάμεων, μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια μιας δυναμικής οικονομίας, όπως άλλωστε αποδεικνύει και το παράδειγμα άλλων χωρών, όπως το Ισραήλ. Η δημιουργία μιας ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας αποτελεί μακροχρόνια στρατηγική, η οποία έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει το επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον, θέτοντας νέα θεμέλια για επιτυχή επιχειρηματικά μοντέλα, παραγωγή καινοτόμων αγαθών και υπηρεσιών και ανάπτυξη εμπορικής και οικονομικής δραστηριότητας. Αποτελεί, επιπλέον, καταλυτικό παράγοντα ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των αγορών και των επενδυτών, απαραίτητου στοιχείου για την επανεκκίνηση μιας οικονομίας, και ειδικότερα στις δύσκολες σημερινές συνθήκες. Η τεχνολογία, όμως, αποτελεί και τη βάση για ένα ασφαλές και βιώσιμο μέλλον, μεταμορφώνοντας τον τρόπο που οι άνθρωποι ζούμε, εργαζόμαστε και αλληλεπιδρούμε. Σύμφωνα και με τα λόγια της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «η τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να αλλάζει τη μοίρα των ανθρώπων, να σώζει ζωές και να καθιστά κοινοτοπία αυτό που κάποτε θεωρείτο θαύμα». Ψηφιακές εφαρμογές και τεχνολογίες αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things - IoT), μπορούν να προσφέρουν επαναστατικές λύσεις σε ζωτικής σημασίας τομείς, όπως η εκπαίδευση και η υγεία, η ενέργεια και οι μεταφορές, ενώ έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν νέους τομείς δραστηριότητας και ταυτόχρονα νέες θέσεις εργασίας. Μειώνουν αποτελεσματικά το κόστος και τον χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση εργασιών και συναλλαγών, αυξάνοντας παράλληλα την ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ποια κίνητρα παρέχει το κράτος προς τις επιχειρήσεις για μετάβαση στην ψηφιακή εποχή και γιατί θεωρείται μονόδρομος ο ψηφιακός μετασχηματισμός;

Η πανδημία έχει καταδείξει πόσο σημαντικοί είναι οι ψηφιακοί πόροι για την κυπριακή αλλά και την παγκόσμια οικονομία, και αυτό είναι κάτι που αντιλαμβάνονται πλέον πλήρως κράτος, επιχειρήσεις και κοινωνία. Ως πολιτεία, στόχος μας είναι να παρέχουμε στις επιχειρήσεις τα κατάλληλα εκείνα εργαλεία που θα διευκολύνουν αλλά και θα ωθήσουν την ενίσχυση της ψηφιακής τους ωριμότητας. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι η ηλεκτρονική υπογραφή, μεταρρύθμιση με πολλαπλά οφέλη για το επιχειρείν και παράγοντας προώθησης της ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών που θα επιτρέπουν την ευρεία της χρήση αλλά και τη συνεχή αύξηση και αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχουμε ως κράτος. Παράλληλα, στο πλαίσιο της νέας μας Ψηφιακής Στρατηγικής, εξετάζουμε την παραχώρηση κινήτρων στις επιχειρήσεις με σκοπό την ψηφιακή αναβάθμισή τους. Κλειδί για την επιχειρηματική δραστηριότητα αποτελούν επίσης οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές και συγκεκριμένα η συνδεσιμότητα. Στοχεύουμε σε προσφορά υπερυψηλής ευρυζωνικής κάλυψης σε πιο ανταγωνιστικές τιμές, ενώ προχωρούμε στην ανάπτυξη δικτύων 5G, κάτι που αναμένεται να επιφέρει τεράστιες δυνατότητες στις επιχειρήσεις. Κεντρική θέση στους σχεδιασμούς μας έχει και η γεφύρωση του χάσματος των ψηφιακών δεξιοτήτων, για την αντιμετώπιση του οποίου σχεδιάζουμε συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης διαφόρων ταχυτήτων, που απευθύνονται σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων αλλά και της κοινωνίας.

Διαβάστε επίσης: Το ενεργειακό σύστημα του μέλλοντος

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Γνωρίζοντας τις διαδικασίες του δημόσιου τομέα, πόσο δύσκολο είναι να πετύχουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό;

Είναι γεγονός πως η γραφειοκρατία και οι δαιδαλώδεις διαδικασίες αποτελούν πρόκληση που πρέπει να διαχειριστούμε, ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας στον ψηφιακό μετασχηματισμό, ο οποίος απαιτεί αναβάθμιση δομών, συστημάτων και υπηρεσιών, εξειδικευμένες δεξιότητες και, κυρίως, όπως έχουμε πει, αλλαγή κουλτούρας. Θέλω να δηλώσω ότι εντοπίζω εξαιρετικούς συνεργάτες στο Δημόσιο που έχουν τη δίψα, το πάθος και τις ικανότητες για να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια. Το εγχείρημα αυτό, όμως, μπορεί να αποτελέσει και παράγοντα απλοποίησης των διαδικασιών, ενίσχυσης της ταχύτητας και της αποτελεσματικότητας εκτέλεσης των εργασιών και γενικότερης αύξησης της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας στο Δημόσιο. Η ψηφιακή τεχνολογία προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες στους δημόσιους οργανισμούς. Εναπόκειται σε εμάς να την αξιοποιήσουμε και πιστεύω ειλικρινά πως, με την ισχυρή πολιτική βούληση που υπάρχει, την υποστήριξη της κοινωνίας και τις συνέργειες που διαμορφώνουμε με τον ιδιωτικό τομέα, έχει δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον που θα επιτρέψει την ταχεία υλοποίηση του φιλόδοξου προγράμματος που έχουμε σχεδιάσει.

COVID-19 ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ

Αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας, ξέσπασε και στην Κύπρο η κρίση με την πανδημία του κορωνοϊού. Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή για εσάς;

Με το ξέσπασμα της κρίσης της πανδημίας, το Υφυπουργείο –το οποίο μετρούσε μόλις λίγες μέρες ζωής– βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων. Κληθήκαμε να προσφέρουμε τις κατάλληλες εκείνες λύσεις για αποτελεσματική διαχείριση της κατάστασης, τόσο σε επίπεδο αντιμετώπισης της κρίσης στη δημόσια υγεία και των κοινωνικοοικονομικών της επιπτώσεων, όσο και σε επίπεδο επιχειρησιακής συνέχειας για το κράτος και την κοινωνία. Με την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας, θωρακίστηκαν δημόσιες υπηρεσίες, εκπαιδευτικό σύστημα, επιχειρήσεις και πολίτες, ούτως ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις πολλαπλές προκλήσεις που παρουσιάστηκαν. Εάν θα έπρεπε να επιλέξω την πιο δύσκολη στιγμή της περιόδου, αυτή θα ήταν η περίπτωση του σχεδιασμού και της υλοποίησης της πλατφόρμας υποβολής και επεξεργασίας αιτήσεων και πληρωμής των επιδομάτων του Υπουργείου Εργασίας, σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων. Πέραν της τεχνικής πρόκλησης, το συγκεκριμένο έργο είχε καθοριστική σημασία και για την κοινωνία, καθώς επέτρεψε την παροχή οικονομικής στήριξης σε πέραν των 160.000 συμπολιτών μας σε μια δύσκολη περίοδο και μάλιστα την περίοδο του Πάσχα. Αυτή ήταν μια πρόκληση που αντιμετωπίστηκε με επιτυχία, μέσα από τη στενή και εντατική συνεργασία και τον επαγγελματισμό ομάδων από το Υπουργείο Εργασίας, το Υφυπουργείο και τον ιδιωτικό τομέα.

Ποια διδάγματα άφησε πίσω της η πανδημία και ποιο είναι το πλάνο σας σε περίπτωση επανεμφάνισης του ιού;

Η πανδημία υπήρξε ένας πολύτιμος δείκτης αξιολόγησης των δομών, των υπηρεσιών και του τρόπου λειτουργίας του κράτους μας, καταδεικνύοντας όχι μόνο αδυναμίες σε επιχειρησιακές παραμέτρους, αλλά και την αναγκαιότητα ολιστικού εκσυγχρονισμού τόσο του κράτους όσο και της κοινωνίας. Επιπρόσθετα, έφερε στο προσκήνιο την αδυναμία του υφιστάμενου αναπτυξιακού μας μοντέλου να ανταποκριθεί σε απρόσμενες εξελίξεις, σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. Η ανάγκη διεύρυνσης της παραγωγικής βάσης της οικονομίας, με τρόπο που να διασφαλίζεται η βιώσιμη ανάπτυξή της, αποτελεί πρώτιστο μέλημα της πολιτείας, για προστασία του κράτους σε περίπτωση μελλοντικών κρίσεων, σε οποιοδήποτε τομέα. Οι σχεδιασμοί που υλοποιήσαμε υπό πίεση και αναγκαιότητα εν μέσω πανδημίας, έχουν μείνει ως παρακαταθήκη και έχουν τώρα πλαισιωθεί σε έναν ολιστικό σχεδιασμό ψηφιακού μετασχηματισμού. Βρισκόμαστε, επίσης, στη διαδικασία κατάρτισης πλάνου επιχειρησιακής συνέχειας, που να διασφαλίζει την ενίσχυση της ετοιμότητας, του χρόνου και του τρόπου ανταπόκρισής μας σε μελλοντικές κρίσεις.

 

ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

 

Ειδικότερα στον τομέα των επενδύσεων, πώς μπορεί να συμβάλει το Υφυπουργείο για περαιτέρω προσέλκυση επενδυτών;

Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων, είτε εταιρειών είτε φυσικών προσώπων για εγκατάσταση και δραστηριοποίηση στην Κύπρο, αποτελεί κρίσιμο αναπτυξιακό στόχο της πολιτείας. Το Υφυπουργείο εντάσσει την προσέλκυση εταιρειών υψηλής τεχνολογίας, αλλά και την ανάπτυξη ενός ισχυρού οικοσυστήματος καινοτομίας, στις υψηλότερές του προτεραιότητες, προωθώντας σειρά δράσεων για παραχώρηση κινήτρων προς τους ξένους επενδυτές, για βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος που διέπει τη δραστηριοποίησή τους στην Κύπρο και για ενίσχυση του εγχώριου ανθρώπινου δυναμικού, ειδικότερα στον χώρο της πληροφορικής. Στοχεύουμε στη συνεχή αναβάθμιση του φορολογικού μας συστήματος, περιλαμβανομένου του καθεστώτος πνευματικής ιδιοκτησίας, και στη συνεχή βελτίωση και προώθηση του σχεδίου Start-up Visa, το οποίο απευθύνεται σε νεοφυείς επιχειρήσεις που επιθυμούν να έχουν ως βάση την Κύπρο και οι οποίες προέρχονται από τρίτες χώρες. Έχει επίσης ενταχθεί πρόνοια στο Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα για επένδυση ύψους τουλάχιστον €75.000 σε πιστοποιημένη καινοτόμο επιχείρηση, ως ένα από τα οικονομικά κριτήρια που καλείται να πληροί ο υποψήφιος για πολιτογράφηση επενδυτής, ενώ, με τη λειτουργία του νέου Επενδυτικού Ταμείου για την Παροχή Χρηματοδότησης Κεφαλαίου (Equity Fund), αναμένεται να δοθεί νέα δυναμική στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις νεοφυείς και καινοτόμες. Βρισκόμαστε επίσης σε επαφές με εταιρείες και οικοσυστήματα του εξωτερικού, ούτως ώστε, μέσω της διερεύνησης των αναγκών και των απαιτήσεών τους, να προσαρμόζουμε το προσφερόμενο προϊόν μας με τρόπο που να ταυτίζεται με τα θέλω των ξένων επενδυτών.

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Στον τομέα της παιδείας, σε ποιες ενέργειες προβαίνετε ώστε από τον Σεπτέμβριο τα σχολεία να είναι έτοιμα να λειτουργούν και σε ψηφιακή βάση;

Ο εκσυγχρονισμός του τομέα της παιδείας, δομικού στοιχείου μιας δυναμικής ψηφιακής και καινοτόμου οικονομίας και κοινωνίας, συγκαταλέγεται στις καίριες προτεραιότητες του Υφυπουργείου. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, κινούμαστε προς έναν ευρύτερο σχεδιασμό ψηφιοποίησης υπηρεσιών του Υπουργείου, εγκαθίδρυσης ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικών, μαθητών/τριών και υπηρεσιών υποστήριξης του Υπουργείου, αλλά και υιοθέτησης καινοτόμων λύσεων για καθιέρωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ως ενισχυτικού εργαλείου στη μαθησιακή διαδικασία. Στόχος μας είναι η υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου μοντέλου τηλεκπαίδευσης, που θα μπει σε εφαρμογή με τη νέα σχολική χρονιά και το οποίο αγγίζει συνιστώσες όπως οι υποδομές, η ανάπτυξη σχετικών δεξιοτήτων από εκπαιδευτικούς και μαθητές, και ο ανασχεδιασμός της μαθησιακής διαδικασίας και του εκπαιδευτικού υλικού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ