Νέα μεγάλη επένδυση στο λιμάνι Λεμεσού από τη Multimarine

Στις 15 Ιουνίου η Multimarine Shipyards Ltd πραγµατοποίησε εντός του λιµένα Λεµεσού, τα εγκαίνια της ολοκαίνουργιας Πλωτής Δεξαµενής FD ERENEOS, η οποία θα χρησιµοποιηθεί για τη συντήρηση διαφόρων τύπων πλοίων.

Η παρουσία της Δεξαµενής σκοπεύει να καταστήσει την Κύπρο έναν ολοκληρωµένο κόµβο της Ναυτιλίας, παρέχοντας πλέον στους πλοιοκτήτες τη δυνατότητα συντήρησης των πλοίων τους στη Λεµεσό, το τελευταίο µεγάλο λιµάνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς Ανατολάς.
 
Του ΣΩΚΡΑΤΗ ΙΩΑΚΕΙΜ

Η απόκτηση και λειτουργία της ∆εξαµενής αποτελεί το επιστέγασµα πολυετών προσπαθειών του επιχειρηµατία Ειρηναίου Φωκά και της οικογένειάς του, η οποία δραστηριοποιείται µέσω της εταιρείας Multimarine Services στον Ναυπηγοεπισκευαστικό Τοµέα και στον Τοµέα των Υδρογονανθράκων (Oil&Gas) από το 2001. Χρησιµοποιώντας ως βάση το Λιµάνι Λεµεσού, η Multimarine εξυπηρετεί τις µεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες του Oil&Gas µε την παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών, κατασκευών και Engineering Solutions. Παράλληλα, η Multimarine πραγµατοποιεί τον µεγαλύτερο όγκο επισκευών και συντηρήσεων πλοίων στην Κύπρο.
 
Από το 2001 και ένθεν, έχει καταφέρει µέσω της συνεχούς εξέλιξης της ποιότητας (κατέχει ISO 9001, 14001 και 18001), των πιστοποιήσεων, των διαδικασιών (συγκόλλησης, tests κ.λπ), της εκπαίδευσης και της ασταµάτητης επιδίωξης της υπεροχής σε όλους τους τοµείς, να εκτελέσει projects για εταιρείες-κολοσσούς, όπως οι SAIPEM, BHGE (πρώην GE Oil&Gas), Subsea7, Oceaneering, Halliburton, Schlumberger, ENSCO, Seadrill, TOTAL, Technip και πληθώρα άλλων πολυεθνικών.

Το Capital Today ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και συνοµίλησε µε τον εκ των διευθυντών της εταιρείας, Άγγελο Φωκά.
Ποιος ήταν ο στόχος σας µε την απόκτηση και λειτουργία της πλωτής δεξαµενής FD ERENEOS στο λιµάνι Λεµεσού;

Η παρουσία και λειτουργία της πλωτής δεξαµενής FD ERENEOS σκοπεύει να καταστήσει την Κύπρο έναν ολοκληρωµένο κόµβο της κυπριακής ναυτιλίας, µε την παροχή, πλέον, σε πλοιοκτήτες της δυνατότητας συντήρησης των πλοίων τους στη Λεµεσό.

Tι είδους πλοία είστε σε θέση να εξυπηρετείτε;

Με τη λειτουργία της πλωτής δεξαµενής FD ERENEOS, η Multimarine Shipyards στοχεύει ειδικά στην ανέλκυση και εξυπηρέτηση των ακόλουθων τύπων πλοίων, µέχρι µήκους 120µ:
– Cargo Vessels
– Offshore Supply Vessels (OSV’s)
– Μεσαίου και µεγάλου µεγέθους σκάφη αναψυχής (MegaYachts)
– Ρυµουλκά (Tug Boats)
– Σκάφη της Λιµενικής Αστυνοµίας και του Ναυτικού

Ποια ήταν η διαδικασία απόκτησης και λειτουργίας της πλωτής δεξαµενής;

Ήταν πρώτιστα θέµα επιχειρηµατικής απόφασης. Κατ’ αρχάς, έπρεπε να καταστρωθεί ένα business plan, ώστε να εξετασθεί το πλαίσιο λειτουργίας της πλωτής δεξαµενής και, κατά συνέπεια, τα οικονοµικά δεδοµένα και η επιτυχία του εγχειρήµατος. Όταν το business plan κατέδειξε ότι τα δεδοµένα είναι ευοίωνα και οι προοπτικές άριστες, προχωρήσαµε σε επαφές µε διάφορες Τράπεζες για τη χρηµατοδότηση του εγχειρήµατος και, εν τέλει, καταλήξαµε σε συµφωνία µε την Τράπεζα Κύπρου.

Ποιες ήταν µέχρι σήµερα οι σηµαντικότερες διακρίσεις της εταιρείας σας;

Δεν υπάρχει σηµαντικότερη διάκριση. Υπάρχει απόλυτη, µεθοδική και άριστα οργανωµένη στόχευση στην επιτυχή εκτέλεση των projects είτε αυτά αφορούν το Oil & Gas είτε τα Ship Repairs. Θα έλεγα ότι η διάκριση είναι συνεχής, µέσα από την αυξανόµενη προτίµηση των πελατών µας για τις υπηρεσίες µας και τη συνεχή επιδίωξή µας για εξέλιξη και βελτίωση των προσφερόµενων υπηρεσιών. Είναι σε αυτό το πλαίσιο που κατέστη δυνατή και η πρόσφατη συµφωνία µε την ΑΒΒ (δηµιουργία νέου σταθµού ΑΒΒ στις εγκαταστάσεις µας) ή και παλαιότερα µε την VIKING (για πιστοποίηση των σωστικών µέσων των πλοίων).

Ως εταιρεία, πόση σηµασία αποδίδετε στο ανθρώπινο δυναµικό σας;

Τη µέγιστη! Όλο το δυναµικό µας είναι απολύτως και πλήρως επαγγελµατικά καταρτισµένο. Κατέχει πιστοποιήσεις στις κατασκευές και λαµβάνει συνεχή εκπαίδευση. Ως παράδειγµα αναφέρω ότι οι συγκολλητές/εφαρµοστές µας είναι όλοι πιστοποιηµένοι µε ABS, DNV-GL.

Ως εταιρεία αποκτήσαµε τη δυνατότητα εφαρµογής 40 διαφορετικών διαδικασιών συγκόλλησης. Εργοδοτούµε όλο το φάσµα των µηχανικών – Civil, Mechanical, Electrical. Μπορούµε, ακόµα, να εκτελούµε λιµενικά έργα και, επίσης, να προτείνουµε engineering solutions µε εκπόνηση αναλυτικών και εµπεριστατωµένων Technical Proposal στους πελάτες µας του Oil & Gas.

Ποια είναι τα σηµαντικότερα εγχώρια projects, τα οποία έχετε εκτελέσει µέχρι στιγµής, και ποια άλλα έργα προγραµµατίζετε στο µέλλον;

– On-shore piping στον σταθµό της VTTV στο Βασιλικό
– Ενεργειακά έργα (ΑΗΚ)
– Κατασκευή µεγάλων δεξαµενών νερού για το ΤΑΥ
Για την ώρα δεν προγραµµατίζουµε άλλα εγχώρια έργα.
 
Στους µελλοντικούς σχεδιασµούς σας εντάσσεται και η λειτουργία δεύτερης πλωτής δεξαµενής;

Φυσικά! Θεωρούµε δεδοµένο ότι στο µέλλον θα επενδύσουµε στην απόκτηση µεγαλύτερης πλωτής δεξαµενής, διότι στοχεύουµε σε µεγαλύτερα πλοία. Η τοποθεσία θα είναι σίγουρα εκτός του λιµανιού Λεµεσού.

Ποια είναι η άποψή σας για το µέλλον της κυπριακής ναυτιλίας;

Χαιρετίζω την ίδρυση Υφυπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας. Απόλυτα εύστοχη απόφαση και επιλογή, δεδοµένης της µεγάλης δυναµικής της κυπριακής ναυτιλίας. Από εδώ και εµπρός χρειάζεται απόλυτος επαγγελµατισµός από όλους, στήριξη των παρεχόµενων υπηρεσιών των πλοιοκτητριών εταιρειών και, ει δυνατόν, συνεννόηση για τα διάφορα τέλη που επιβάλλονται.
 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΑ ΕΡΓΑ

Υποστηρικτικά και άρρηκτα συνδεδεµένα µε τη Δεξαµενή, η Multimarine Shipyards προχώρησε, επίσης, στην κατασκευή ενός κρηπιδότοιχου στο λιµάνι Λεµεσού, αξίας αρκετών εκατοµµυρίων ευρώ. Επί του κρηπιδότοιχου αυτού θα δύνανται να προσδεθούν πλοία για εργασίες συντήρησης. Έτσι, επωφελείται και η Αρχή Λιµένων µέσω της είσπραξης των λεγόµενων berthing fees.
 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΑΒΒ

Άξια αναφοράς είναι, επίσης, η συµφωνία της Multimarine µε τον βιοµηχανικό κολοσσό ΑΒΒ, η οποία έλαβε χώρα στις 5 Ιουνίου στη Διεθνή Έκθεση Ναυτιλίας «Posidonia 2018» στην Αθήνα. Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης και του λεγόµενου Total Service Package για τους Πλοιοκτήτες, η Multimarine εγκαθιδρύει, σε συνεργασία µε την ΑΒΒ, έναν Σταθµό Συντήρησης (Turbocharging Service Station) στις εγκαταστάσεις της στο Λιµάνι Λεµεσού.

Σηµαντικοί υποστηρικτικοί παράγοντες σε αυτήν την προσπάθεια είναι η Αρχή Λιµένων Κύπρου, καθώς και οι Πλοιοκτήτες, Πράκτορες και Ship Management Companies, µε τους οποίους η εταιρεία έχει ή ευελπιστεί να αποκτήσει πολύ καλή συνεργασία.
 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΩΚΑΣ: OPERATIONS MANAGER MULTIMARIN SHIPYARDS LTD

Γεννήθηκε στις 15 Νοεμβρίου του 1977. Κατέχει από το 2001 MSc In Engineering από το City University στο Λονδίνο. Μιλά ελληνικά, αγγλικά και γερμανικά, ενώ είναι κάτοχος βρετανικής υπηκοότητας. Εργάζεται στην εταιρεία από το 2008, κατέχοντας τη θέση του Operations Manager. Είναι παράλληλα μέλεος του ΕΤΕΚ.
 
ΠΑΥΛΟΣ ΦΩΚΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ MULTIMARINE SHIPYARDS LTD

Κατέχει τη θέση του εμπορικού διευθυντή της Multimarine Services Ltd με σημαντική συνεισφορά στην αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρείας τα τελευταία 7 χρόνια. Είναι επίσης διευθυντής από το 2016 της Multimarine Shipyards Ltd, η οποία κατασκεύασε τη μεγαλύτερη πλωτή δεξαμενή συντήρησης πλοίων στην Κύπρο. Είναι κάτοχος MSc In Management and Regulation of Risks από το London School of Economics, ενώ προηγουμένως απέκτησε Bsc Actuarial Science από το Cass Business School του City University.

ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΦΩΚΑΣ: CEO MULTIMARINE SERVICES

Ο ίδιος αποκαλεί τον εαυτό του άνθρωπο του λιµανιού, καθώς ασκεί το επάγγελµα από το 1979. Σταθµός στην καριέρα του αποτέλεσε η ίδρυση της Multimarine Services Ltd το 2001, στην οποία κατέχει µέχρι σήµερα τη θέση του Διευθύνοντος Συµβούλου. Από το 1979 µέχρι το 2000 διετέλεσε τεχνικός διευθυντής της Famalift (Cyprus) Shipyard Ltd. Σπούδασε Μηχανολόγος Μηχανικός στο Polytechnic of Central London από το 1976-1978.
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΩΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

– Έχει µήκος 120µ, καθαρό πλάτος 27µ και δύναται να εξυπηρετεί πλοία µέχρι 7100 τόνους.
– Σύνθετη κατασκευή (Long Life Composite Floating Dock).
– Πιστοποίηση από ABS (American Bureau of Shipping).
– Έχει σχεδιαστεί πρωτοποριακά, ώστε να λειτουργεί µε απόλυτα φιλικό τρόπο προς το περιβάλλον.
– Η Δεξαµενή διαθέτει στις τέσσερεις γωνίες µεγάλους υδατοσυλλέκτες, όπου εκεί διοχετεύονται τα ύδατα µετά την πλύση ενός πλοίου. Κατόπιν, τα ύδατα αυτά συλλέγονται από εγκεκριµένη εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων. Επιπλέον, η Δεξαµενή είναι εξοπλισµένη µε τα τελευταίας τεχνολογίας µηχανήµατα, ευρωπαϊκής κατασκευής, τα οποία έχουν επιλεγεί και µε γνώµονα τα σχεδόν µηδαµινά επίπεδα ρύπων και θορύβου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ