Astrobank: Στόχος ο διπλασιασμός του δανειακού χαρτοφυλακίου ιδιωτών

O Επικεφαλής Λιανικής Τραπεζικής της AstroBank Ιωσήφ Στεφανή μιλάει στο Economy Today.

Του Νέστορα Βασιλείου

Ο Επικεφαλής Λιανικής Τραπεζικής της AstroBank, Ιωσήφ Στεφανή, σκιαγραφεί στο Economy Today τα επόµενα βήµατα της Τράπεζας, η οποία στοχεύει να διπλασιάσει το δανειακό χαρτοφυλάκιο ιδιωτών. Στρέφει την πυξίδα στην ψηφιακή εποχή και χωρίς περιστροφές δηλώνει ότι στόχος είναι το 90% των συναλλαγών να γίνονται ψηφιακά. ∆εν αναµένει ότι τα αρνητικά επιτόκια στην AstroBank θα «αγγίξουν» και τις καταθέσεις των ιδιωτών. Έχοντας «φορτώσει» το βιογραφικό του µε εµπειρίες και τεχνογνωσία από το εξωτερικό, επιστρέφει στην Κύπρο, εντάσσεται στην οµάδα της Τράπεζας και δηλώνει έτοιµος να συµβάλει στην εκπλήρωση των στόχων της. Θεωρεί βαρύνουσας σηµασίας για την Τράπεζα το τρίπτυχο ταχύτητα, ευελιξία και κατανόηση των αναγκών των πελατών.

Έχετε παραστάσεις από το εξωτερικό και σχετικά πρόσφατα έχετε αναλάβει τα καθήκοντά σας στην AstroBank. Τι ήταν αυτό που σας ώθησε να επιστρέψετε στην Κύπρο;

Πριν µεταβώ στο εξωτερικό στα τέλη του 2012, ήµουν µέλος του προσωπικού της Τράπεζας, και χαίροµαι ιδιαιτέρως που επέστρεψα. Αυτό που µε ώθησε να επιστρέψω ήταν κυρίως οι νέοι και φιλόδοξοι στρατηγικοί στόχοι της AstroBank. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Τράπεζας, της οποίας ηγείται ο κ. Κωνσταντίνος Λοϊζίδης, έθεσε ως στόχο τη δηµιουργία µιας ευέλικτης τράπεζας που θα αλλάξει τον τραπεζικό χάρτη του τόπου µας. Στην εκπλήρωση του στόχου αυτoύ θέλω να συµβάλω και από τη θέση του Επικεφαλής Λιανικής Τραπεζικής.

Με την εµπειρία σας σε όλες αυτές τις χώρες που δουλέψατε, πώς θεωρείτε ότι διαµορφώνονται οι ανάγκες των πελατών;

Οι βασικές τραπεζικές ανάγκες των ιδιωτών και των µικρών επιχειρήσεων είναι οι ίδιες σε όλο τον κόσµο. Ανάγκες για αγορά νέου αυτοκινήτου, καινούργιου σπιτιού, το πλάνο για τις σπουδές των παιδιών, τη δηµιουργία ή την περαιτέρω ανάπτυξη µιας επιχείρησης. Σαφώς και οι ανάγκες αυτές διαφοροποιούνται αναλόγως των χαρακτηριστικών και της κουλτούρας κάθε λαού, αλλά αυτό που ισχύει σε κάθε χώρα του κόσµου είναι ότι ο πελάτης και οι ανάγκες του εξελίσσονται διαρκώς. Και ακριβώς λόγω αυτής της διαρκούς και ραγδαίας εξέλιξης, ο κάθε ιδιώτης πελάτης χρειάζεται δίπλα του έναν τραπεζικό σύµβουλο για να τον καθοδηγήσει και πραγµατικά να τον βοηθήσει στο κάθε του βήµα προσθέτοντας αξία.

Ποιες είναι οι άµεσές σας προτεραιότητες;

Για να µπορέσουµε ακριβώς να προσθέσουµε αξία στις συναλλαγές µε τους πελάτες µας, πρέπει να είµαστε γρήγοροι, ευέλικτοι και να κατανοούµε τις ανάγκες τους. Άµεση προτεραιότητά µου λοιπόν είναι η δοµή και οι διαδικασίες της Τράπεζας να επιτρέψουν την ταχεία διεκπεραίωση του κάθε αιτήµατος σε κάθε κανάλι επικοινωνίας της Λιανικής Τραπεζικής µε τον πελάτη. Στόχος µας είναι τα επόµενα τρία χρόνια να διπλασιάσουµε το δανειακό χαρτοφυλάκιο ιδιωτών.

Υπάρχει το «προζύµι» για να πραγµατώσετε τους στόχους σας; Η υποδοµή και το προσωπικό της AstroBank µπορούν να ανταποκριθούν ή θα χρειαστεί να γίνουν αλλαγές;

Με την επιστροφή µου στην Κύπρο, εντυπωσιάστηκα από την ποιότητα του άρτια καταρτισµένου και γεµάτου ενέργεια προσωπικού της Τράπεζας. Με την εµπειρία και τις εξειδικευµένες γνώσεις τους, δεν έχω καµία αµφιβολία ότι θα έχουν σηµαντική συµβολή στην εδραίωση της θέσης της Τράπεζάς µας στην Κύπρο. Παρ’ όλα αυτά, η Τράπεζα είναι ένας ζωντανός οργανισµός, ο οποίος πρέπει να µετεξελίσσεται συνεχώς, ούτως ώστε να είναι συµβατός µε τις εξελικτικά εναλλασσόµενες ανάγκες των πελατών του. Υπάρχει το «προζύµι» για την επίτευξη των στόχων, δεν πρέπει όµως να εφησυχάζουµε. Η ανάγκη για αλλαγή και συνεχή προσαρµογή στις νέες ανάγκες και δεδοµένα θα πρέπει να γίνει αναπόσπαστο µέρος της κουλτούρας µας.

Έχει ολοκληρωθεί πρόσφατα και η διαδικασία ενσωµάτωσης µετά την απόκτηση των εργασιών της USB Bank. Τι να αναµένει ο πελάτης από την Τράπεζά σας;

Η διαδικασία ενσωµάτωσης των εργασιών της USB Bank ήταν µια πολύ καλή ευκαιρία για να επαναξιολογήσουµε, µε καθαρή µατιά, τις διάφορες εργασίες και πρακτικές µας και να αποφασίσουµε ποιες πρέπει να κρατήσουµε, ποιες να αναπτύξουµε περαιτέρω και ποιες να αφήσουµε πίσω µας, αφού πλέον δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών µας. Θεωρώ λοιπόν πως οι πελάτες θα επωφεληθούν από την εµπειρογνωµοσύνη και την τεχνογνωσία και των δύο τραπεζών.

Θα µπορούσε να λεχθεί ότι είστε οι µεγάλοι των µικρών τραπεζών του τόπου. Αυτό πώς το εισπράττει ο πελάτης σας;

Το εισπράττει µε την ευελιξία, την ταχύτητα και τις καινούργιες ιδέες του µικρού οργανισµού, σε συνδυασµό µε τη σιγουριά, την ασφάλεια και την εµπειρία του µεγάλου. Θα µπορούσε να πει κανείς πως παίρνει τα καλά τόσο των «µεγάλων» όσο και των «µικρών».

Λειτουργείτε σ’ ένα περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων. Έχουµε πλέον και στην Κύπρο αρνητικά επιτόκια σε καταθέσεις. Είναι κάτι το οποίο θα δούµε την AstroBank να το επιχειρεί;

Αρνητικά επιτόκια ήδη υπάρχουν και στην AstroBank, όµως πρόκειται για µεγάλες καταθέσεις σε εταιρικούς πελάτες, το οποίο σαφώς αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι η Τράπεζα έχει πολλαπλάσια ρευστότητα από αυτήν που απαιτείται. Σηµαντικό όµως είναι να διευκρινίσουµε ότι δεν υπάρχουν αρνητικά επιτόκια σε καταθέσεις ιδιωτών και δεν αναµένεται ότι θα υπάρξουν.

Μια από τις σοβαρότερες ανησυχίες που εκφράζονται είναι να υπάρξει, λόγω των πιέσεων της υπερβάλλουσας ρευστότητας, χαλάρωση στους όρους δανεισµού. Ασπάζεστε αυτή την ανησυχία;

Όχι, θεωρώ πως οι τράπεζες έχουν µάθει από τα λάθη του παρελθόντος και σε καµία περίπτωση οι όροι δανεισµού δεν θα χαλαρώσουν λόγω της επιπλέον ρευστότητας. Τουναντίον, οι τράπεζες αλλά και οι εποπτικές αρχές έχουν θεσπίσει αυστηρές πρακτικές και προϋποθέσεις, έτσι ώστε να προστατευτεί ο Κύπριος δανειολήπτης. Ας µην ξεχνάµε ότι τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια, απότοκο παρόµοιων λαθών του παρελθόντος, είναι κάτι που εξακολουθεί να ταλανίζει τις τράπεζες και τους ισολογισµούς τους. Εξάλλου, η AstroBank αυτή την περίοδο απολαµβάνει υψηλές αποδόσεις στις επενδύσεις ρευστοποιήσιµων στοιχείων του ενεργητικού της, µε αποτέλεσµα ο δανεισµός να µην είναι αυτοσκοπός, όχι αν αυτός δεν είναι υγιής και βιώσιµος.

Μια από τις µεγαλύτερες προκλήσεις είναι αναµφίβολα η ψηφιακή τραπεζική. Με ποιο τρόπο προσεγγίζετε το όλο θέµα και τι ετοιµάζετε;

Οι ψηφιακές συναλλαγές παρουσιάζουν µια έντονα ανοδική πορεία σε παγκόσµιο επίπεδο και κάθε οργανισµός που θεωρεί τον εαυτό του ευέλικτο θα πρέπει να εξελιχθεί και να µεγαλώσει ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση. Η AstroBank δεν θα µπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση, αφού η βελτίωση της πελατειακής εµπειρίας αποτελεί βασικό κοµµάτι των στρατηγικών µας στόχων. Αναφορικά µε το τι ετοιµάζουµε, θα µας επιτρέψετε να εκπλήξουµε θετικά τόσο εσάς όσο και το κοινό της Κύπρου, µε ανακοινώσεις στο πολύ σύντοµο µέλλον.

Αυτό που µπορώ σήµερα να µοιραστώ µαζί σας, σε µια προσπάθεια να σας δώσω µια αίσθηση για τον προσανατολισµό µας, είναι ότι θεωρώ αδιανόητο ο πελάτης να επισκέπτεται τα υποκαταστήµατα των τραπεζών για τη διαπεραίωση απλών συναλλαγών. Όπως ανέφερα και πιο πάνω, τα καταστήµατα πρέπει να έχουν έναν συµβουλευτικό και όχι έναν διεκπεραιωτικό ρόλο. Στόχος µας είναι το 90% του αριθµού των συναλλαγών να διεκπεραιώνεται ψηφιακά.

Πριν από τη συγχώνευση µε την USB, οι δύο τράπεζες µαζί αριθµούσαν περισσότερα υποκαταστήµατα από ό,τι σήµερα. Αποτελεί και αυτό µέρος της στρατηγικής κατεύθυνσής σας για ψηφιακό µετασχηµατισµό;

Θεωρώ πολύ περισσότερο σηµαντικό τον ρόλο των υποκαταστηµάτων και όχι τον αριθµό τους. Όσο περισσότερα υποκαταστήµατα συµβουλευτικού και όχι διεκπεραιωτικού ρόλου υπάρχουν, τόσο το καλύτερο. Όπως ανέφερα και ανωτέρω, η εξαγορά της USB Bank µάς επέτρεψε να επαναξιολογήσουµε µε καθαρή µατιά τις διάφορες εργασίες και πρακτικές µας και µέσα σε αυτήν ακριβώς τη διαδικασία αποφασίσαµε να κρατήσουµε αυτά που κρατήσαµε. Ωστόσο, όσα περισσότερα τα σηµεία εξυπηρέτησης, τόσο το καλύτερο για τον πελάτη – και γι’ αυτό έχουµε συνάψει συµφωνία για δωρεάν χρήση όλων των ATM της Euronet, του µεγαλύτερου µε διαφορά δικτύου ΑΤΜ στην Κύπρο, που σήµερα αριθµεί περίπου 350 σηµεία εξυπηρέτησης σε όλο το νησί.  Όλα αυτά αφορούν το σήµερα. Γιατί, όπως προανέφερα, ένας ζωντανός οργανισµός πρέπει να εξελίσσεται διαρκώς ανάλογα µε τις ανάγκες των πελατών του και γι’ αυτό συνεχώς αξιολογούµε δυνατότητες για περισσότερα και διαφορετικά ίσως σηµεία εξυπηρέτησης για τους πελάτες µας.

Γιατί κάποιος να επιλέξει την AstroBank;

Προτεραιότητά µας δεν είναι να είµαστε µόνο οι φθηνότεροι αλλά θέλουµε να είµαστε πάντα οι καλύτεροι. Οι καλύτεροι σε ό,τι αφορά την απλότητα, τη διαφάνεια, την ταχύτητα και κυρίως την προστιθέµενη αξία που προσφέρεται. Μέσα στο δίκτυο καταστηµάτων της AstroBank, κάποιος µπορεί να συνοµιλήσει µε έναν τραπεζικό σύµβουλο, ο οποίος έχει τόσο τη δυνατότητα όσο και την ικανότητα να κατανοήσει τις οποιεσδήποτε ανάγκες και να προσφέρει λύσεις.

Ποια είναι τα προϊόντα που αποτελούν τη δεδοµένη χρονική στιγµή την αιχµή του δόρατος της AstroBank;

Τα προϊόντα της Τράπεζας αντικατοπτρίζουν πλήρως τις ανάγκες των πελατών µας και αυτά εξελίσσονται συνεχώς και διαφοροποιούνται µε βάση αυτές τις ανάγκες. Αυτή την περίοδο τα δανειακά µας προϊόντα, και συγκεκριµένα τα δάνεια αυτοκινήτου και στέγασης (ιδιοκατοίκησης και επαγγελµατικής στέγης), είναι από τα πλέον ανταγωνιστικά της αγοράς. Χαµηλά επιτόκια, µεγάλες διάρκειες αποπληρωµής και γενικά ευέλικτοι όροι είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά τους. Αξίζει απλώς να σηµειωθεί ότι αυτή την περίοδο είµαστε ίσως η µοναδική τράπεζα στην Κύπρο η οποία προσφέρει δάνεια αυτοκινήτου χωρίς προϋπόθεση συνεισφοράς από τον πελάτη για την αγορά. Μια επίσκεψη σε ένα από τα υποκαταστήµατά µας θα σας εκπλήξει ευχάριστα. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ