Ολική ανάπλαση 25 εκατομμυρίων κατά μήκος του Πεδιαίου

Τι θα περιλαμβάνει η ανάπλαση 25 εκατομμυρίων ευρώ της διαδρομής κατά μήκος του Πεδιαίου Ποταμού από την Λευκωσία μέχρι την Λακατάμεια.

Προγραμματίζεται ολική ανάπλαση του Πεδιαίου Ποταμού από την Λακατάμεια μέχρι το κέντρο Λευκωσίας με κόστος πέραν των 25εκ.

Η ανάπλαση θα περιλαμβάνει:

1. νέα συστήματα φωτισμού (ΑΠΕ)

2. νέους ποδηλατοδρόμους

3. 14 νέες πεζόγεφυρες

4. πλατείες

5. κέντρο διαχείρισης κρίσεων

6. πάρκα και παιδότοποι

7. καφετέριες κατά μήκος του ποταμού

8. αισθητήρες πυρκαγιάς και πλημμύρας

9. δημιουργία τουαλετών

10. υποδομές για ασύρματο διαδίκτυο

11. σημεία ανακύκλωσης

12. σημεία πόσιμου νερού

13. σημεία πληροφόρησης

14. σημεία για ποδήλατα

15. νέοι χώροι στάθμευσης

Πρόκειται για έργο το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί από χρηματοδοτικά εργαλεία : Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ταμείο συνοχής (ΤΣ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (The Recovery and Resilience Facility) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο περιλαμβάνεται στην προγραμματική περίοδο 2021-2027. Εφόσον οριστικοποιηθούν τα πλάνα, υποβληθούν οι περιβαλλοντικές μελέτες, ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις και αρχίσουν οι εργασίες εντός του 2022, μια πρώτη εκτίμηση για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου, είναι δυνητικά το 2025.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ