Δημοσιονομική τρύπα €70 εκατομμυρίων για τους πρώτους μήνες του 2021

Έλλειμμα 70 εκατομμυρίων ευρώ για τους πρώτους δύο μήνες του 2021 ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Η Στατιστική Υπηρεσία εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τα δημοσιονομικά αποτελέσματα του κράτους για τους πρώτους δύο μήνες του 2021 καταγράφοντας δημοσιονομικό έλλειμμα ύψους 70,4 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021 καταδεικνύουν έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €70,4, εκατομμυρίων (0,3% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €226,0 εκ. (1,1% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020.

Δαπάνες
Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021 αυξήθηκαν κατά €239,0 εκ. (+18,8%) και ανήλθαν στα €1.510,3 εκ. σε σύγκριση με €1.271,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Σημειώνεται ότι, αυτή η αύξηση των δαπανών οφείλεται σε δαπάνες στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού στην απασχόληση, οι οποίες ανήλθαν στα €94,3 εκ..

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €20,1 εκ. (+3,9%) και ανήλθαν στα €536,3 εκ. σε σύγκριση με €516,2 εκ. το 2020. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €22,5 εκ. (+5,2%) και ανήλθαν στα €452,0 εκ. σε σύγκριση με €429,5 εκ. το 2020. Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά €190,4 εκ. και ανήλθαν στα €196,8 εκ. σε σύγκριση με €6,4 εκ. το 2020. Η αύξηση στη συγκεκριμένη κατηγορία αποδίδεται κυρίως στα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €17,3 εκ. (+17,6%) και ανήλθαν στα €115,9 εκ. σε σύγκριση με €98,6 εκ. το 2020. Oι πληρωθέντες τόκοι αυξήθηκαν κατά €13,5 εκ. (+22,9%) και ανήλθαν στα €72,1 εκ. σε σύγκριση με €58,6 εκ. το 2020.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου μειώθηκε κατά €4,8 εκ. (-8,8%) και περιορίστηκε στα €49,3 εκ. σε σύγκριση με €54,1 εκ. το 2020. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στις επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου, οι οποίες μειώθηκαν κατά €5,6 εκ. (-13,6%) και περιορίστηκαν στα €35,5 εκ. σε σύγκριση με €41,1 εκ. το 2020. Αντιθέτως, οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €0,8 εκ. (+6,4%) και ανήλθαν στα €13,8 εκ. σε σύγκριση με €13,0 εκ. το 2020. Η ενδιάμεση ανάλωση μειώθηκε κατά €19,9 εκ. (-18,5%) και περιορίστηκε στα €87,9 εκ. σε σύγκριση με €107,8 εκ. το 2020.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021 μειώθηκαν κατά €57,4 εκ. (-3,8%) και περιορίστηκαν στα €1.439,9 εκ. σε σύγκριση με €1.497,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών μειώθηκαν κατά €23,8 εκ. (-4,7%) και περιορίστηκαν στα €485,5 εκ. σε σύγκριση με €509,3 εκ. το 2020, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €4,7 εκ. (+1,5%) και ανήλθαν στα €315,0 εκ. σε σύγκριση με €310,3 εκ. το 2020. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο μειώθηκαν κατά €20,8 εκ. (-5,5%) και περιορίστηκαν στα €358,3 εκ. σε σύγκριση με €379,1 εκ. το 2020. Οι κοινωνικές εισφορές μειώθηκαν κατά €35,7 εκ. (-8,2%) και περιορίστηκαν στα €399,1 εκ. σε σύγκριση με €434,8 εκ. το 2020. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €7,3 εκ. (-23,7%) και περιορίστηκαν στα €23,7 εκ. σε σύγκριση με €31,0 εκ. το 2020. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών μειώθηκαν κατά €28,8 εκ. (-24,4%) και περιορίστηκαν στα €89,2 εκ. σε σύγκριση με €118,0 εκ. το 2020.

Αντιθέτως, οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €54,0 εκ. και ανήλθαν στα €60,4 εκ. σε σύγκριση με €6,4 εκ. το 2020. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €5,0 εκ. (+26,8%) και ανήλθαν στα €23,7 εκ. σε σύγκριση με €18,7 εκ. το 2020.

Οι αυξήσεις σε ορισμένες κατηγορίες δαπανών και εσόδων αποδίδονται εν μέρει στην πλήρη εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας από την 01.06.2020.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ