Προειδοποιεί για επιπτώσεις το ΥΠΟΙΚ με την αναστολή εκποιήσεων

Λόγο για "Δυνητικές αλυσιδωτές επιπτώσεις από επέκταση αναστολής εκποιήσεων" κάνει ο Υπουργός Οικονομικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης

Δυνητικές επιπτώσεις και δυσανάλογο κόστος τόσο στο κράτος όσο και στο τραπεζικό σύστημα θα επιφέρει η επέκταση της αναστολής των εκποιήσεων, προειδοποιεί το Υπουργείο Οικονομικών με σημείωμά του.
 
Η επέκταση της περιόδου των εκποιήσεων μέχρι το τέλος του έτους συζητείται ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής Οικονομικών με την επίκληση της πανδημίας του κορωνοϊού, με το ΥΠΟΙΚ να επισημαίνει πως τα υφιστάμενα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) για τα οποία υπάρχουν ενέργειες εκποίησης αποτελούν παλαιά τερματισμένα δάνεια «που ουδεμία σχέση έχουν με την πανδημία και δεν περιλαμβάνουν υποθηκευμένη κύρια κατοικία αξίας μέχρι €350.000».

 
Ενώπιον της επιτροπής βρίσκονται πέντε προτάσεις νόμου για επέκταση της περιόδου αναστολής. Το θέμα συζητήθηκε στις 19 Οκτωβρίου με την Κεντρική Τράπεζα και το ΥΠΟΙΚ να αντιτίθενται στην νέα επέκταση της περιόδου αναστολής. Οι προτάσεις θα συζητηθούν εκ νέου στη συνεδρία της Επιτροπής στις 5 Νοεμβρίου.
 
Σύμφωνα με το σημείωμα του Υπουργείου, ήδη οι τράπεζες παρουσίασαν ζημιές το πρώτο τρίμηνο με επίπτωση στην κεφαλαιακή τους βάση κυρίως λόγω προβλέψεων συνεπεία της πανδημίας του κορωνοϊού, οι οποίες αναμένεται να αυξηθούν αναλόγως των επιπτώσεων της πανδημίας. Και η ΚΤΚ δήλωσε, διά εκπροσώπου της, ότι αναμένει αύξηση των ΜΕΔ λόγω της πανδημίας μετά το πέρας του μορατόριουμ καταβολής δόσεων που λήγει στο τέλος του έτους.
 
Συναφώς, το ΥΠΟΙΚ προειδοποιεί πως «η θεσμοθετημένη αναστολή εκποιήσεων θα λειτουργήσει ως τροχοπέδη στην προσπάθεια για αντιμετώπιση του νέου κύματος ΜΕΔ που αναμένεται με τη λήξη της περίοδου αναστολής των δόσεων».
 
Εξάλλου, το ΥΠΟΙΚ επισημαίνει ακόμη πως οι συνεχείς αλλαγές του πλαισίου των εκποιήσεων ενδεχομένως «θα επιφέρει δυσανάλογο κόστος τόσο στο δημόσιο όσο και στον τραπεζικό τομέα ενισχύοντας την κουλτούρα της μη αποπληρωμής δανείων εις βάρος του φορολογούμενου πολίτη, των καταθέσεων και των συνεπών δανειοληπτών».

 

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, οι συχνές αλλαγές δύναται να οδηγήσουν στην αξιολόγηση του από τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς και τους οίκους αξιολόγησης ως αναποτελεσματικό και χρονοβόρο, με αρνητικό αντίκτυπο στις αξίες των εξασφαλίσεων, «επιβαρύνοντας τους ισολογισμούς των τραπεζών και οδηγώντας σε εποπτικές απαιτήσεις για αύξηση των προβλέψεων και για νέες κεφαλαιακές ανάγκες». Εξάλλου, είναι γνωστό πως δείκτης κάλυψης των ΜΕΔ με προβλέψεις βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ικανότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων να ανακτούν τις εξασφαλίσεις με το ΥΠΟΙΚ να σημειώνει πως «και επέκταση της αναστολής των εκποιήσεων εγκυμονεί κινδύνους».
 
Επιπλέον, σύμφωνα με το σημείωμα, συχνές αλλαγές, επηρεάζουν αρνητικά την ανάκτηση της κρατικής βοήθειας από τη διαχείριση των ΜΕΔ της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) από την Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ).
 
Σε αυτό το σημείο, το ΥΠΟΙΚ υπενθυμίζει πως οι αλλαγές του πλαισίου εκποιήσεων, που θεσπίστηκαν τον Ιούλιο του 2018, ήταν μέρος των δεσμεύσεων της Δημοκρατίας έναντι της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο έγκρισης της κρατικής στήριξης για εκκαθάριση της ΣΚΤ.
 
«Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί τις νέες τροποποιήσεις του πλαισίου που τέθηκαν σε ισχύ τον Ιούνιο του 2020, μη αποκλειόμενης της λήψης οποιονδήποτε μέτρων εναντίον της Δημοκρατίας», τονίζει.
 
Δυνητικές επιπτώσεις στο κράτος προκύπτουν και από την αύξηση των προβλέψεων και των ζημιών των δανείων της πρώην ΣΚΤ που έχουν μεταφερθεί στην Ελληνική Τράπεζα και εμπίπτουν στο Σχέδιο Εγγυήσεων (Asset Protection Scheme), με συνεπακόλουθη σημαντική αύξηση των απαιτήσεων της Ελληνικής Τράπεζας από την ΚΕΔΙΠΕΣ, ενώ επηρεάζεται αρνητικά και η δυνατότητα του κρατικού Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης να ανακτήσει το δανεισμό που έχει παραχωρήσει.
 
Τέλος, το ΥΠΟΙΚ σημειώνει πως ότι συνολικά 6.500 δανειολήπτες με υποθηκευμένη την κύρια τους κατοικία, προστατεύονται μέχρι την εξέταση των αιτήσεων τους στο πλαίσιο του σχεδίου Εστία, ενώ, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο εκποιήσεων, όπως τέθηκε σε ισχύ μετά την Απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, εκτιμάται ότι, έτσι και αλλιώς, από τούδε και στο εξής προστατεύονται σε μεγάλο βαθμό από τη διαδικασία των εκποιήσεων δανειολήπτες με αρχική αξία δανείου κάτω των €350.000 και υποθηκευμένη την κύρια κατοικία.

 

 

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ