Συναισθηματική και σεξουαλική αγωγή ατόμων με αναπηρίες

Sponsored Content

Σειρά από 2 διαδικτυακές συναντήσεις.

Ο οργανισμός Centre for Competence Development Cyprus- COMCY, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου Special Intimacy Needs Educator οργανώνει σειρά από 2 διαδικτυακές συναντήσεις σχετικά με την συναισθηματική και σεξουαλική αγωγή των ατόμων με αναπηρίες καθώς και το νέο τρόπο εκπαίδευσης που θέλει να δημιουργήσει το συγκεκριμένο έργο.

Η συνάντηση απευθύνεται κυρίως σε:

  • Συγγενείς/ μέλη της οικογένειας ατόμου με αναπηρία
  • Εκπαιδευτικοί, φροντιστές, κοινωνικοί λειτουργοί/ επαγγελματίες που έχουν καθημερινή τριβή με άτομα με αναπηρίες
  • Εκπαιδευτές

Η παρουσίαση και συζήτηση θα τρέξει διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ZOOM, με προγραμματισμένες διαδικτυακές συνεδρίες με την ομάδα του έργου στη Κύπρο και τον εκπαιδευτή.

1η Διαδικτυακή Συνάντηση: 02 Μαρτίου 2021, 16:00-18:30

Παρουσίαση Ευρωπαϊκού Έργου & εκπαιδευτικού υλικού

2η Διαδικτυακή Συνάντηση: 09 Μαρτίου 2021, 16:00-17:30

Συζήτηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικής πλατφόρμας και μαθήματος

Η συμμετοχή θα είναι εντελώς δωρεάν

Η συζήτηση θα διεξαχθεί στα ελληνικά και κύριος εκπαιδευτής θα είναι ο εκπαιδευτής ενηλίκων, Ιάκωβος Στυλιανού.

Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν στη διάθεση τους περίπου 1 εβδομάδα από την πρώτη συνάντηση για τη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και μαθήματος. Κατά τη διάρκεια της μελέτης καλούνται να συμπληρώσουν ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο δίνοντας την ανατροφοδότηση τους για την εκπαιδευτική πλατφόρμα. Στη 2η συνάντηση οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να αξιολογήσουν το υλικό που αναπτύχθηκε μέσω μιας διαδραστικής συζήτησης με τον εκπαιδευτή.

Δήλωσε συμμετοχή για να παρακολουθήσεις τις 2 συναντήσεις!

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν την συμμετοχή τους εδώ μέχρι και την Πέμπτη,  25 Φεβρουαρίου 2021. Θα λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης με το σύνδεσμο στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο!

Για ερωτήσεις και επίλυση τυχόν προβλημάτων επικοινωνήστε με τους εθνικούς εταίρους στη COMCY – Μαριάννα Αραούζου marianna@eurosc.eu & Χρυστάλλα Παναγή chrystalla@eurosc.eu  ή καλέστε στο τηλ. 22420110.

* Ο Οργανισμός CENTRE FOR COMPETENCE DEVELOPMENT CYPRUS (COMCY) είναι ένας μη κερδοσκοπικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Έρευνας και Ανάπτυξης, ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης έργων, της κατάρτισης και της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Εστιάζεται  στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη διαφόρων ομάδων-στόχων και τομέων της κοινωνίας, μέσω της συμμετοχής σε διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες, καθώς και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, μεταφέρει και παρέχει καλές πρακτικές από την Κύπρο και άλλες χώρες της Ε.Ε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ