Τεχνολογία Blockchain: Ανοικτού οικοσυστήματος έκδοσης εισιτηρίων

Sponsored Content

Ανακοίνωση έναρξης διαδικτυακής Πιλοτικής Δοκιμής.

Η Eurosuccess Consulting, σε συνεργασία με την SmartApe Solutions, οργανώνουν μια δωρεάν πιλοτική δοκιμή που διοργανώνεται στα πλαίσια του έργου EventApe S.E.T Protocol,  “Αn Autonomous Interoperable BlockChain system that aims to create transparent, secure and efficient smart ticketing contracts”.

Η πιλοτική δοκιμή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 18 Μαρτίου, ώρα 15:00-18:00 μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.

Το έργο S.E.T Protocol στοχεύει στη δημιουργία ενός ανοικτού οικοσυστήματος έκδοσης εισιτηρίων, βασισμένο στην τεχνολογία BlockChain, όπου όλα τα μέρη στην αλυσίδα των εισιτηρίων θα μπορούν να συνεργάζονται με περισσότερο έλεγχο, εσωτερική λειτουργική διαφάνεια και ασφάλεια. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Προώθησης έρευνας.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε εδώ.
Πιλοτική Δοκιμή

Η πιλοτική δοκιμή θα υλοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα μέσω της πλατφόρμας ZOOM, και απευθύνεται κυρίως σε:

  • διοργανωτές εκδηλώσεων
  • καλλιτέχνες
  • ενδιαφερόμενους στον τομέα βιομηχανίας εισιτηρίων

Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής δοκιμής οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν για τα οφέλη της τεχνολογίας Blockchain και να επεξεργαστούν ένα καινούριο, καινοτόμο, και ασφαλές οικοσύστημα έκδοσης εισιτηρίων, παρέχοντας τα σχόλια τους για την περαιτέρω βελτίωση του.

H δοκιμή παρέχεται εντελώς δωρεάν και θα διαρκέσει 2-3 ώρες.

Δήλωσε συμμετοχή για να είσαι μέρος της δοκιμής εδώ, μέχρι και τις 15 Μαρτίου

*Υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων - θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με:

Eurosuccess Consulting – Μαρία Κουμπάρου maria@eurosc.eu  ή στο τηλέφωνο 22 420 110

*Ο οργανισμός Eurosuccess Consulting, συμμετέχει, ως συντονιστής και εταίρος, σε διάφορα έργα κάτω από Ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες όπως Lifelong Learning, ERASMUS + και Justice ως επίσης είναι ένας από τους φορείς αξιολόγησης για προτάσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαφόρων προγραμμάτων της ΕΕ. Παράλληλα, είναι πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ) και πιστοποιημένη Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ε.Κ) από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ). 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ