Επιχορήγηση για μεταποιητικές επιχειρήσεις μέχρι €200,000

Sponsored Content

Σχέδιο χορηγιών για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων.

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοίνωσε σχέδιο στήριξης και ανάπτυξης του μεταποιητικού τομέα όπου θα διαθέσει συνολικά €25 εκατ.

Το Σχέδιο θα έχει ισχύ από 09/02/2021 μέχρι 30/09/2021.

Η Eurosuccess Consulting αναλαμβάνει την ενημέρωση και υποστήριξη προς επιχειρήσεις όσον αφορά την διεκπεραίωση, προετοιμασία, υποβολή και παρακολούθηση του φακέλου της αίτησης.

Δικαιούχοι

 • Νέες ή υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (<250 άτομα) του μεταποιητικού τομέα που είναι  εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές που ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία.
 • Άλλες νέες ή υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις πιο κάτω οικονομικές δραστηριότητες:
  • Παραγωγή βρώσιμου και μη βρώσιμου πάγου.
  • Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης άχρηστων αντικειμένων/μηχανών.
  • Ανακύκλωση μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων.
  • Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, όπου για σκοπούς χορηγίας θα καλύπτονται μόνο οι κατηγορίες «Χημεία Τροφίμων & Ποτών», «Εργαστήρια Δοκιμών για Βιομηχανικά Προϊόντα».
  • Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική, όπου για σκοπούς χορηγίας θα καλύπτεται μόνο η κατηγορία «Σχεδίαση προϊόντων και ετοιμασία πρωτότυπων (prototypes) για σκοπούς βιομηχανικής παραγωγής».
  • Ατμοκαθαριστήρια/Πλυντήρια ρούχων.

Επιλέξιμες δαπάνες

 • ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - Υπολογιζόμενο Κόστος
  • Κτήρια - Ανέγερση ή/και Επέκταση κτηρίων
   • Ανέγερση κτηρίων
   • Επέκταση κτηρίων
 • ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - Πραγματικό Κόστος
  • Κτήρια - Διαμόρφωση/ Διαρρύθμιση κτηρίων
  • Καινούργια Μηχανήματα / Εξοπλισμός
  • Μεταφορικά Μέσα
 • ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – Υπολογιζόμενο Κόστος
  • Άλλα Έξοδα - Κατ’ αποκοπή ποσοστό 7% (flat rate) το οποίο θα υπολογίζεται επί του συνόλου των άμεσων επιλέξιμων δαπανών

Σημαντικές Πρόνοιες

 • Δεν θεωρείται επιλέξιμη οποιαδήποτε δαπάνη, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από την υποβολή της αίτησης.
 • Το ελάχιστο ύψος της προτεινόμενη επένδυσης (επιλέξιμες δαπάνες) ορίζεται στις €10.000.

Απαραίτητη προϋπόθεση για όλους τους ενδιαφερόμενους, πριν από την διευθέτηση συνάντησης, η συμπλήρωση του σύντομου ερωτηματολογίου (πατώντας εδώ). Εντός μίας εβδομάδας από την συμπλήρωση και υποβολή, αρμόδιος λειτουργός από τον οργανισμό μας, θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο, πατήστε εδώ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ