Πώληση μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας, από ταμείο προνοίας Τραπεζικών

Ανακοίνωση του ΧΑΚ για την μείωση δικαιωμάτων ψήφου του Ταμείου

Σημαντική διαφοροποίηση στο ποσοστό του Ταμείου Προνοίας Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου στην Ελληνική Τράπεζα, φέρνει η μείωση που ανακοινώθηκε από το Χρηματιστήριο Άξιων Κύπρου. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση στο ΧΑΚ, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του Ταμείου μειώθηκε από το 6,26% στο 4,95%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ